DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

30 april , 2005

IFOD-CCOD-ACOD-VSOA Pro&Contra

Filed under: Uncategorized — donviona @ 11:11 am


Vakbonden: wat doen zij voor ons ??
Daar het personeel van de locale diensten ( o.a brandweer) niet op veel steun moeten rekenen is een vaststaand maar spijtig feit, een jarenlange stijd van personeel met en soms tegen de betrokken gevestigde vakbonden ( met politieke bindingen) is dan ook uitgedraaid in de oprichting van een A-Politieke organisatie ( IFOD) welke door een (bewuste) lagune in de locale wetgeving nog steeds voor het bestuur geen volwaardige gespreks-partner is; ondanks dat zij bij ( vb.brandweer) de grootste zijn.
Hier onder een klein overzicht van standpunten en vrijblijvende gespreken, want op het locale vlak blijft informatie een Luxe…er word veel gepraat en nog meer onderhandeld- maar weinig positiefs bekomen !!

A.C.O.D.
Aan de militanten van de ACOD
Het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2005-2006

Bij de beslissing over het ontwerp van IPA 2005-2006, heeft onze Centrale binnen het ABVV met 80% voor gestemd. Het ABVV heeft het ontwerp uiteindelijk echter met een nipte meerderheid (52%) verworpen!
De ACOD stemde voor het ontwerp, want wij zagen er positieve punten in voor onszelf:

– Het debat over de toenadering tussen de statuten van contractuele ‘bedienden en arbeiders’ belangt de helft van onze leden aan.
– Vele contractuele werknemers in de overheidssector genieten van de verbetering van de lage lonen (ongeveer 25 euro per maand). Die maatregel kan ook een positieve gevolg hebben voor het gewaarborgd minimum van de statutaire personeelsleden.
– Er komt een debat over de overuren.
– Het statuut van de andersvalide werknemers wordt verbeterd, wat ook gevolgen kan hebben in de overheidsdiensten.
– De inspanningen op het vlak van de opleiding kunnen een positief gevolg hebben in de overheidsdiensten.
– De loonnorm van 4,5% bleef indicatief.

Het zijn de enige en objectieve redenen die de houding van de ACOD bepaald hebben.
Voor wat “onze” intersectorale programmatie 2005-2006 – Comité A – Overheidsdiensten betreft, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn eisenbundel aan de verschillende overheden overgemaakt.

C.C.O.D
CCOD staat voor ‘Christelijke Centrale van de Openbare Diensten’.CCOD zorgt binnen het ACV voor de verdediging van de belangen van de werknemers in openbare diensten.
Als vakbond willen we bouwen aan sociale vooruitgang. We willen telkens oplossingen vinden voor problemen waarmee werknemers worden geconfronteerd. We oefenen druk uit om te komen tot een sociaal beleid, dat oog heeft voor de gewone man
.


Kijk op … de lokale besturen
Sinds enkele jaren hebben alle personeelsleden van een gemeentebestuur, OCMW of provinciebestuur, een eigen personeelsstatuut, aangepast aan hun specifieke situatie. Dit akkoord staat bekend als ‘de krachtlijnen Kelchtermans’. Het zorgde voor een ware revolutie in het personeelsbeleid en betekende bovendien een belangrijke weddeverhoging voor de meeste personeelsleden.
Na enkele jaren was een bijsturing noodzakelijk. Als CCOD hebben we in elk provinciebestuur, in elk gemeentebestuur en OCMW hard gewerkt aan inhoudelijke verbeteringen voor het personeel.
Met de laatste sectorale akkoorden zijn we erin geslaagd om opnieuw een aantal verbeteringen op het vlak van de verloning te realiseren:- elk personeelslid krijgt maaltijdcheques- een gratis hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden- het vakantiegeld is flink verhoogd- de eindejaarspremie is opgetrokken
Op die manier ijvert de CCOD stelselmatig voor verbeteringen aan de loon en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de lokale sector. Dus in jouw belang!
Uiteraard is voor ons de kous niet af!Wij zijn fier op de realisaties van de voorbije jaren, maar er blijft veel werk aan de winkel.
De CCOD is echter een moderne vakbond en past zich aan aan de evoluties in de maatschappij waarin wij leven. Met respect voor de verworvenheden uit het verleden kijken wij ook vooruit naar de toekomst.Bijsturen waar nodig
Een personeelsstatuut werd vroeger opgemaakt voor bijna een hele generatie van ambtenaren. Dit is nu niet langer het geval. De maatschappij evolueert razendsnel en ook een lokaal bestuur ondergaat deze (r)evolutie, ook op het vlak van personeelsbeleid.
Wij willen niet per definitie tégen zijn, maar we vinden het wel nodig om regelmatig wat tegengas te geven. Zo willen we elk personeelslid de kans geven om mee in de boot te stappen en zich aan te passen aan de wijzigende eisen van een modern openbaar bestuur.
Wij zetten ons dag na dag in om in elk lokaal bestuur een personeelsstatuut te realiseren, dat niet alleen plichten oplegt maar ook tegemoet komt aan individuele verzuchtingen van personeelsleden.
Een sterke openbare sector
Het lokaal bestuur staat in concurrentie met de private sector. Op vele domeinen is ‘men’ ervan overtuigd dat andere het beter en sneller kunnen.
CCOD gelooft er in dat een openbaar bestuur geen concurrentie hoeft te vrezen, als we met gelijke wapens mogen strijden. Met mensen zoals jij en voldoende middelen kunnen wij het even goed en even vlug!
BRANDWEER
Vorig jaar besliste de SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) een beroepsprofiel voor brandweerman uit te werken. Dit zal zowel voor de beroepsbrandweer als voor de vrijwilligers gelden. CCOD werkt daar actief aan mee.Het ontwerpprofiel is bijna afgewerkt en wordt binnenkort besproken door de leden van de werkgroep. We houden u op de hoogte.
december 2004 – fiscale vrijstelling voor vrijwillige brandweerVanaf aanslagjaar 2006 kunnen de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming genieten van een fiscale vrijstelling van 2850 euro (vóór indexering) voor de vergoedingen die zij ontvangen. Daarmee wordt de fiscale vrijstelling gelijkgesteld met het bedrag dat ook voor de sociale zekerheid is vrijgesteld. Momenteel bedraagt de fiscale vrijstelling 1500 euro (geïndexeerd bedrag voor aj 2005: 1830 euro)De programmawet van 27 december 2004 past hiervoor artikel 38, § 1, eerste lid, 12°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan.

V.S.O.A. groep Lokale en Regionale Besturen
Het V.S.O.A. groep L.R.B. verdedigt alle belangen van de vaste en de contractuele personeelsleden in dienst bij de gemeenten, de OCMW’s provincies, intercommunales en de openbare ziekenhuizen.
Deze verdediging is van toepassing voor alle categorieën van het personeel.
Het V.S.O.A. – L.R.B. richt zich eveneens tot bepaalde specifieke professionele groepen zoals o.m. het medisch personeel, het para-medisch, de brandweer en het personeel van de openbare reinigingsdiensten.

Het V.S.O.A.. publieke sector van de A.C.L.V.B. – is een syndicale organisatie, van de Belgische publieke sector, die dynamisch en doeltreffend is. Zij luistert naar haar leden en verdedigt daarbij de volgende vier essentiële principes: de vrijheid, de solidariteit, de verantwoordelijkheid en de verdraagzaamheid.Statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden van de Federale Overheid, van de Gewesten en de Gemeenschappen; provinciale en gemeentelijke functionarissen en personeelsleden; statutaire en contractuele personeelsleden van de overheidbedrijven; onderwijzend personeel; het geheel van het personeel van de geïntegreerde politie op twee niveaus en militairen, het V.S.O.A. behartigt uw belangen door het idee van een efficiënte publieke sector, werkelijk ten dienste van de burgers, aan te prijzen.

F.I.S.P.- I.F.O.D. sectie POMPIER
Geen verder commentaar voor handen, daar deze vakbond nog steeds niet lokaal erkend is.. maar zij (eigenaardig genoeg) bij de Brandweer toch de meeste leden tellen hebben zij geen recht van spreken.( officiel toch niet )
Zend uw commentaar naar de redactie, wij plaatsen ze graag.. uit symphatie.
Mail hier :
DonViona@be.tf

Deze artikels zijn enkel ter info en blijven ter verantwoording van de betrokken vakbonden.

Don Viona

Advertenties

Brandweer Gent " Trein wagon "

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:28 am


BRAND IN GOEDEREN WAGEN ST-PIETERSSTATION
Er was inderdaad onlangs een brand van een oude goederenwagon langs de Koninging Fabiolalaan op de terreinen van de NMBS vlakbij het Sint-Pietersstation.
De rookontwikkeling was van ver zichtbaar. Over de oorzaak van de brand weet ik niks, misschien zat de felle zon er voor iets tussen, misschien was het kwaad opzet….
Op het eerste zicht zat er toch nog wat rommel in het treinstel. BW Gent kwam ter plaatste met eerste hulpwagen, tankwagen en autopomp post Zuid. (onderweg kwam ik de ladderwagen ook tegen, vermoed dat deze ook van deze interventie kwam). De rijweg werd even afgesloten in beide richtingen.De wagon werd dan ook snel geblust, er kwamen geen giftige stoffen vrij.
Een routine klus blijft het voor beroepsmensen. 24/24 van dienst

Hier enkele Photo’s -> Klik Hier: Foto’s

(Bron:Ingezonden artikel)

Don Viona

IFOD-CCOD-ACOD-VSOA Pro&Contra

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:11 am


Vakbonden: wat doen zij voor ons ??
Daar het personeel van de locale diensten ( o.a brandweer) niet op veel steun moeten rekenen is een vaststaand maar spijtig feit, een jarenlange stijd van personeel met en soms tegen de betrokken gevestigde vakbonden ( met politieke bindingen) is dan ook uitgedraaid in de oprichting van een A-Politieke organisatie ( IFOD) welke door een (bewuste) lagune in de locale wetgeving nog steeds voor het bestuur geen volwaardige gespreks-partner is; ondanks dat zij bij ( vb.brandweer) de grootste zijn.
Hier onder een klein overzicht van standpunten en vrijblijvende gespreken, want op het locale vlak blijft informatie een Luxe…er word veel gepraat en nog meer onderhandeld- maar weinig positiefs bekomen !!

A.C.O.D.
Aan de militanten van de ACOD
Het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2005-2006

Bij de beslissing over het ontwerp van IPA 2005-2006, heeft onze Centrale binnen het ABVV met 80% voor gestemd. Het ABVV heeft het ontwerp uiteindelijk echter met een nipte meerderheid (52%) verworpen!
De ACOD stemde voor het ontwerp, want wij zagen er positieve punten in voor onszelf:

– Het debat over de toenadering tussen de statuten van contractuele ‘bedienden en arbeiders’ belangt de helft van onze leden aan.
– Vele contractuele werknemers in de overheidssector genieten van de verbetering van de lage lonen (ongeveer 25 euro per maand). Die maatregel kan ook een positieve gevolg hebben voor het gewaarborgd minimum van de statutaire personeelsleden.
– Er komt een debat over de overuren.
– Het statuut van de andersvalide werknemers wordt verbeterd, wat ook gevolgen kan hebben in de overheidsdiensten.
– De inspanningen op het vlak van de opleiding kunnen een positief gevolg hebben in de overheidsdiensten.
– De loonnorm van 4,5% bleef indicatief.

Het zijn de enige en objectieve redenen die de houding van de ACOD bepaald hebben.
Voor wat “onze” intersectorale programmatie 2005-2006 – Comité A – Overheidsdiensten betreft, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn eisenbundel aan de verschillende overheden overgemaakt.

C.C.O.D
CCOD staat voor ‘Christelijke Centrale van de Openbare Diensten’.CCOD zorgt binnen het ACV voor de verdediging van de belangen van de werknemers in openbare diensten.
Als vakbond willen we bouwen aan sociale vooruitgang. We willen telkens oplossingen vinden voor problemen waarmee werknemers worden geconfronteerd. We oefenen druk uit om te komen tot een sociaal beleid, dat oog heeft voor de gewone man
.


Kijk op … de lokale besturen
Sinds enkele jaren hebben alle personeelsleden van een gemeentebestuur, OCMW of provinciebestuur, een eigen personeelsstatuut, aangepast aan hun specifieke situatie. Dit akkoord staat bekend als ‘de krachtlijnen Kelchtermans’. Het zorgde voor een ware revolutie in het personeelsbeleid en betekende bovendien een belangrijke weddeverhoging voor de meeste personeelsleden.
Na enkele jaren was een bijsturing noodzakelijk. Als CCOD hebben we in elk provinciebestuur, in elk gemeentebestuur en OCMW hard gewerkt aan inhoudelijke verbeteringen voor het personeel.
Met de laatste sectorale akkoorden zijn we erin geslaagd om opnieuw een aantal verbeteringen op het vlak van de verloning te realiseren:- elk personeelslid krijgt maaltijdcheques- een gratis hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden- het vakantiegeld is flink verhoogd- de eindejaarspremie is opgetrokken
Op die manier ijvert de CCOD stelselmatig voor verbeteringen aan de loon en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de lokale sector. Dus in jouw belang!
Uiteraard is voor ons de kous niet af!Wij zijn fier op de realisaties van de voorbije jaren, maar er blijft veel werk aan de winkel.
De CCOD is echter een moderne vakbond en past zich aan aan de evoluties in de maatschappij waarin wij leven. Met respect voor de verworvenheden uit het verleden kijken wij ook vooruit naar de toekomst.Bijsturen waar nodig
Een personeelsstatuut werd vroeger opgemaakt voor bijna een hele generatie van ambtenaren. Dit is nu niet langer het geval. De maatschappij evolueert razendsnel en ook een lokaal bestuur ondergaat deze (r)evolutie, ook op het vlak van personeelsbeleid.
Wij willen niet per definitie tégen zijn, maar we vinden het wel nodig om regelmatig wat tegengas te geven. Zo willen we elk personeelslid de kans geven om mee in de boot te stappen en zich aan te passen aan de wijzigende eisen van een modern openbaar bestuur.
Wij zetten ons dag na dag in om in elk lokaal bestuur een personeelsstatuut te realiseren, dat niet alleen plichten oplegt maar ook tegemoet komt aan individuele verzuchtingen van personeelsleden.
Een sterke openbare sector
Het lokaal bestuur staat in concurrentie met de private sector. Op vele domeinen is ‘men’ ervan overtuigd dat andere het beter en sneller kunnen.
CCOD gelooft er in dat een openbaar bestuur geen concurrentie hoeft te vrezen, als we met gelijke wapens mogen strijden. Met mensen zoals jij en voldoende middelen kunnen wij het even goed en even vlug!
BRANDWEER
Vorig jaar besliste de SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) een beroepsprofiel voor brandweerman uit te werken. Dit zal zowel voor de beroepsbrandweer als voor de vrijwilligers gelden. CCOD werkt daar actief aan mee.Het ontwerpprofiel is bijna afgewerkt en wordt binnenkort besproken door de leden van de werkgroep. We houden u op de hoogte.
december 2004 – fiscale vrijstelling voor vrijwillige brandweerVanaf aanslagjaar 2006 kunnen de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming genieten van een fiscale vrijstelling van 2850 euro (vóór indexering) voor de vergoedingen die zij ontvangen. Daarmee wordt de fiscale vrijstelling gelijkgesteld met het bedrag dat ook voor de sociale zekerheid is vrijgesteld. Momenteel bedraagt de fiscale vrijstelling 1500 euro (geïndexeerd bedrag voor aj 2005: 1830 euro)De programmawet van 27 december 2004 past hiervoor artikel 38, § 1, eerste lid, 12°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan.

V.S.O.A. groep Lokale en Regionale Besturen
Het V.S.O.A. groep L.R.B. verdedigt alle belangen van de vaste en de contractuele personeelsleden in dienst bij de gemeenten, de OCMW’s provincies, intercommunales en de openbare ziekenhuizen.
Deze verdediging is van toepassing voor alle categorieën van het personeel.
Het V.S.O.A. – L.R.B. richt zich eveneens tot bepaalde specifieke professionele groepen zoals o.m. het medisch personeel, het para-medisch, de brandweer en het personeel van de openbare reinigingsdiensten.

Het V.S.O.A.. publieke sector van de A.C.L.V.B. – is een syndicale organisatie, van de Belgische publieke sector, die dynamisch en doeltreffend is. Zij luistert naar haar leden en verdedigt daarbij de volgende vier essentiële principes: de vrijheid, de solidariteit, de verantwoordelijkheid en de verdraagzaamheid.Statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden van de Federale Overheid, van de Gewesten en de Gemeenschappen; provinciale en gemeentelijke functionarissen en personeelsleden; statutaire en contractuele personeelsleden van de overheidbedrijven; onderwijzend personeel; het geheel van het personeel van de geïntegreerde politie op twee niveaus en militairen, het V.S.O.A. behartigt uw belangen door het idee van een efficiënte publieke sector, werkelijk ten dienste van de burgers, aan te prijzen.

F.I.S.P.- I.F.O.D. sectie POMPIER
Geen verder commentaar voor handen, daar deze vakbond nog steeds niet lokaal erkend is.. maar zij (eigenaardig genoeg) bij de Brandweer toch de meeste leden tellen hebben zij geen recht van spreken.( officiel toch niet )
Zend uw commentaar naar de redactie, wij plaatsen ze graag.. uit symphatie.
Mail hier :
DonViona@be.tf

Deze artikels zijn enkel ter info en blijven ter verantwoording van de betrokken vakbonden.

Don Viona

Brandweer Gent " Trein wagon "

Filed under: Uncategorized — donviona @ 7:28 am


BRAND IN GOEDEREN WAGEN ST-PIETERSSTATION
Er was inderdaad onlangs een brand van een oude goederenwagon langs de Koninging Fabiolalaan op de terreinen van de NMBS vlakbij het Sint-Pietersstation.
De rookontwikkeling was van ver zichtbaar. Over de oorzaak van de brand weet ik niks, misschien zat de felle zon er voor iets tussen, misschien was het kwaad opzet….
Op het eerste zicht zat er toch nog wat rommel in het treinstel. BW Gent kwam ter plaatste met eerste hulpwagen, tankwagen en autopomp post Zuid. (onderweg kwam ik de ladderwagen ook tegen, vermoed dat deze ook van deze interventie kwam). De rijweg werd even afgesloten in beide richtingen.De wagon werd dan ook snel geblust, er kwamen geen giftige stoffen vrij.
Een routine klus blijft het voor beroepsmensen. 24/24 van dienst

Hier enkele Photo’s -> Klik Hier: Foto’s

(Bron:Ingezonden artikel)

Don Viona

29 april , 2005

Brand E17 ZELE 23/04/2005

Filed under: Uncategorized — donviona @ 11:44 pm


E17 – Zele Afgesloten voor brandende truck
Een vrachtwagenbrand op de E17 snelweg van Gent naar Antwerpen in Zele heeft de hele dag voor verkeersellende gezorgd.
De vrachtwagen was geladen met chemische producten. Dat bemoeilijkte het blussen van de brand. Brandweerlui met gaspakken bestreden het vuur met schuim.
Bewoners in de buurt kregen de raad ramen en deuren te sluiten en de autoweg richting Gent werd in Beervelde volledig afgesloten.
Alle verkeer moest langs de gewestweg omrijden. Gelukkig gebeurde het ongeval op een zaterdag zodat de files beperkt bleven tot enkele kilometer.
Pas vele uren na de brand was alle gevaar geweken, maar het duurde nog tot ’s avonds laat voor het verkeer op de snelweg terug normaal verliep.

UPDATE :
Brand – E17 , Zeelse brandweerlui gezond bevonden
Er is goed nieuws voor de brandweermannen en agenten van Zele, die zaterdag hebben geholpen bij de vrachtwagenbrand op de E17.
De resultaten van hun bloedstalen zijn negatief, dat wil zeggen dat er geen schadelijke stoffen zijn gevonden. Het korps van Zele was als eerste ter plaatse en is het meest met de schadelijke producten in contact gekomen.
Verwacht wordt dat ook de testen van de andere hulpdiensten negatief zullen zijn.
Die resultaten worden later verwacht.

Truck in lichterlaaie.
Intussen graaft een team van de civiele bescherming vrijdag zo’n 100 m² grond af van de weiden langs de E17, waar de vrachtwagen is uitgebrand.
De voorbije dagen waren er stalen genomen van de sloot en de grond rond de plaats van het ongeval. Een deel van het giftig produkt dat bij het ongeval vrijkwam, is in de grond terechtgekomen en die wordt dus weggegegraven.
Ook het water en het slib uit de sloot langs de E17 worden verwijderd.
Aan de landbouwers in de buurt is gevraagd om hun dieren niet te laten grazen langs de plaats van het ongeval.Ter Info ‘Brandweer Zele’
(Bron:©medi@)

Don Viona

Brand E17 ZELE 23/04/2005

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:44 pm


E17 – Zele Afgesloten voor brandende truck
Een vrachtwagenbrand op de E17 snelweg van Gent naar Antwerpen in Zele heeft de hele dag voor verkeersellende gezorgd.
De vrachtwagen was geladen met chemische producten. Dat bemoeilijkte het blussen van de brand. Brandweerlui met gaspakken bestreden het vuur met schuim.
Bewoners in de buurt kregen de raad ramen en deuren te sluiten en de autoweg richting Gent werd in Beervelde volledig afgesloten.
Alle verkeer moest langs de gewestweg omrijden. Gelukkig gebeurde het ongeval op een zaterdag zodat de files beperkt bleven tot enkele kilometer.
Pas vele uren na de brand was alle gevaar geweken, maar het duurde nog tot ’s avonds laat voor het verkeer op de snelweg terug normaal verliep.

UPDATE :
Brand – E17 , Zeelse brandweerlui gezond bevonden
Er is goed nieuws voor de brandweermannen en agenten van Zele, die zaterdag hebben geholpen bij de vrachtwagenbrand op de E17.
De resultaten van hun bloedstalen zijn negatief, dat wil zeggen dat er geen schadelijke stoffen zijn gevonden. Het korps van Zele was als eerste ter plaatse en is het meest met de schadelijke producten in contact gekomen.
Verwacht wordt dat ook de testen van de andere hulpdiensten negatief zullen zijn.
Die resultaten worden later verwacht.

Truck in lichterlaaie.
Intussen graaft een team van de civiele bescherming vrijdag zo’n 100 m² grond af van de weiden langs de E17, waar de vrachtwagen is uitgebrand.
De voorbije dagen waren er stalen genomen van de sloot en de grond rond de plaats van het ongeval. Een deel van het giftig produkt dat bij het ongeval vrijkwam, is in de grond terechtgekomen en die wordt dus weggegegraven.
Ook het water en het slib uit de sloot langs de E17 worden verwijderd.
Aan de landbouwers in de buurt is gevraagd om hun dieren niet te laten grazen langs de plaats van het ongeval.Ter Info ‘Brandweer Zele’
(Bron:©medi@)

Don Viona

Wegenwerken Oost-Vlaanderen

Filed under: Uncategorized — donviona @ 4:05 pm


Wegenwerken en omleidingen O.Vl.
Oost-Vlaanderen/waar & wanneer
details
N43
Gent richting Deinze3-08-04 tot 30-09-05
herinrichtig Groot-Brittannielaan en K. Albertlaan
N43
tussen Deinze en Sint-Martens-Latem beide richtingen 24-08-04 tot 15-07-05
Doorgang: 1 rijstrook afwisselend beschikbaar ,aanleg collector tussen (N35) Gaversesteenweg en (N437) Pontstraat – Klapstraat
N434
Eeklo beide richtingen4-10-04 tot 4-02-05
Aanleg rotonde tussen (N9 / N499) Molenstraat – Markt en (N49) Eeklo
N459
tussen Olsene en Dentergem ,beide richtingen15-11-04 tot 30-04-05
Doorgang: Afgesloten ,bouwen van brug tussen (N440)Deinzestraat en (N43)Olsene(Zulte)
R4
Gent3-08-04 tot 31-08-05
aanleggen fietspad tussen Brusselsesteenweg en Terplaetenbrug
N9
Aalst-Oost, beide richtingen3-11-04 tot 30-06-05
Doorgang: omlegging ,bouwen brug


Hulp :Ja er zijn er waarschijnlijk nog, dus help ons en anderen, meld ze via mail aan de redactie. Hier : DonViona@be.tf

Met volgende info : Nr van de weg N ?? Van en tot wanneer , en eventuele bijkomende info.

Uit een file
Don Viona

Overspel & Bijbel !!

Filed under: Uncategorized — donviona @ 3:28 pm


Is overspel plegen volgens de bijbel verkeerd?
Overspel is verboden
Overspel is toegestaan

Exodus 20:14 Deuteronomium 5:18 Gij moogt geen overspel plegen.

Hebreeën 13:4 Het huwelijk zij eerbaar onder allen en het huwelijksbed zonder verontreiniging, want God zal hoereerders en overspelers oordelen.

Numeri 31:18 En laat alle kleinen onder de vrouwen, die de daad van het liggen bij een persoon van het mannelijk geslacht niet hebben gekend, voor U in leven.

Hosea 1:2 Er was een begin van het woord [dat] Jehovah [sprak] door Hosea, en Jehovah zei nu tot Hosea: “Ga, neem u een vrouw van hoererij en kinderen van hoererij, want door hoererij keert het land zich er beslist van af Jehovah te volgen.”
Hosea 3:1 En Jehovah zei vervolgens tot mij: “Ga nogmaals, bemin een vrouw die door een metgezel wordt bemind en overspel pleegt, zoals in het geval van Jehovah’s liefde voor de zonen van Israël terwijl zij zich tot andere goden wenden en liefhebbers zijn van rozijnenkoeken.”

Overspel plegen is verkeerd.
Maar hoe stond het dan met de vrouwen die gevangen werden genomen? Deze vrouwen mochten niet worden verkracht. En de Israëlitische soldaten mochten niet zonder meer seksuele betrekkingen met hen hebben.

Nadat de vrouw een reinigingsperiode had ondergaan, kon de soldaat haar tot zijn vrouw nemen. Kortom, er werd een huwelijk gesloten, er was geen sprake van overspel.

In Deuteronomium 21:10-14 staan de wettelijke bepalingen hieromtrent:
Ingeval gij tegen uw vijanden ten strijde trekt en Jehovah, uw God, hen in uw hand heeft gegeven en gij hen gevankelijk hebt weggevoerd; en gij onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, hebt gezien en gij aan haar gehecht zijt geraakt en haar tot vrouw hebt genomen, dan moet gij haar binnen in uw huis brengen. Zij moet nu haar hoofd kaalscheren en haar nagels vererzorgen, en de mantel van haar gevangenschap van zich afleggen en in uw huis wonen en gedurende een volle maanmaand haar vader en haar moeder bewenen; en daarna dient gij betrekkingen met haar te hebben, en gij moet haar als uw bruid in bezit nemen, en zij moet uw vrouw worden. En het moet geschieden dat indien gij geen behagen in haar hebt gevonden, gij haar dan, naar het haar eigen ziel belieft, moet wegzenden; maar gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen. Gij moogt haar niet op tirannieke wijze behandelen nadat gij haar vernederd hebt.”

En hoe zat het met Hosea? Aan het begin van zijn loopbaan als profeet, kreeg Hosea van God het gebod een vrouw van hoererij ” te nemen (1:2).
Dit had beslist een bedoeling, een diepere betekenis. Voor God was Israël als een echtgenote geweest, een echtgenote die ontrouw was geworden door hoererij te bedrijven.
Toch zou hij van haar blijven houden en haar trachten te herwinnen. Gomer, de vrouw van Hosea, was een afbeelding van Israël. Let wel: zij was zijn vrouw, Hosea pleegde geen overspel door betrekkingen met haar te hebben. Gomer echter werd vermoedelijke na de geboorte van het eerste kind ontrouw en haar andere kinderen zijn klaarblijkelijk in overspel ter wereld bracht (2:5-7). Dit is af te leiden uit de vermelding dat Gomer “hem [Hosea] . . . een zoon baarde”, maar in verband met de geboorte van de andere twee kinderen wordt elke verwijzing naar de profeet weggelaten (1:3, 6, 8). Hosea nam Gomer later weer terug doordat hij haar als slavin kocht (3:1-3). Dit is een afbeelding van het feit dat God zijn volk terugnam nadat zij berouw kregen van hun overspel.

REACTIE : Ja wat is het nu, mag het , of mag het niet ???
Dus je ziet voor deze kwestie kan je je probleem op God proberen schuiven.. ” t’is zijn schuld , hij wist het zelf nog niet goed !! “.

Don Viona

Verliefd Zijn Is Gezond

Filed under: Uncategorized — donviona @ 3:02 pm


Verliefd zijn is gezond.
Verliefdheid verhoogt namelijk de weerstand.
Mensen met vlinders in de buik zijn dan ook minder vaak verkouden en grieperig dan mensen die niet verliefd zijn.
Dat blijkt volgens ‘Don Viona’ uit verschillende recente onderzoeken en ervaringen.
Bij verliefdheid worden grote hoeveelheden van de stof ‘fenylethylamine’ aangemaakt, ook wel liefdespeptine genoemd.
Het is deze stof die het euforische gevoel teweeg brengt. „Wanneer iemand goed in zijn vel zit, en dat kan zijn omdat die persoon verliefd is, wordt dit positieve gevoel vertaald naar het immuunsysteem waardoor allerlei griepvirussen daar geen kans krijgen“, zegt een dokter van de Rijksuniversiteit Gent.
Een overschot aan liefdespeptine kan het verliefde gevoel doen omslaan in zenuwachtigheid, met zwetende handen, hartkloppingen en een stokkende adem tot gevolg.
Volgens de dokter is er bij liefde of verliefdheid sprake van zowel een positief gevoel als positieve stress. „En dan functioneert het lichaam juist het beste.”

( Op vraag geplaatst )- Voor haar , van hem …. )

Don Viona

Wegenwerken Oost-Vlaanderen

Filed under: Uncategorized — donviona @ 2:05 pm


Wegenwerken en omleidingen O.Vl.
Oost-Vlaanderen/waar & wanneer
details
N43
Gent richting Deinze3-08-04 tot 30-09-05
herinrichtig Groot-Brittannielaan en K. Albertlaan
N43
tussen Deinze en Sint-Martens-Latem beide richtingen 24-08-04 tot 15-07-05
Doorgang: 1 rijstrook afwisselend beschikbaar ,aanleg collector tussen (N35) Gaversesteenweg en (N437) Pontstraat – Klapstraat
N434
Eeklo beide richtingen4-10-04 tot 4-02-05
Aanleg rotonde tussen (N9 / N499) Molenstraat – Markt en (N49) Eeklo
N459
tussen Olsene en Dentergem ,beide richtingen15-11-04 tot 30-04-05
Doorgang: Afgesloten ,bouwen van brug tussen (N440)Deinzestraat en (N43)Olsene(Zulte)
R4
Gent3-08-04 tot 31-08-05
aanleggen fietspad tussen Brusselsesteenweg en Terplaetenbrug
N9
Aalst-Oost, beide richtingen3-11-04 tot 30-06-05
Doorgang: omlegging ,bouwen brug


Hulp :Ja er zijn er waarschijnlijk nog, dus help ons en anderen, meld ze via mail aan de redactie. Hier : DonViona@be.tf

Met volgende info : Nr van de weg N ?? Van en tot wanneer , en eventuele bijkomende info.

Uit een file
Don Viona

Volgende pagina »

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.