DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

30 september , 2005

Extreem-rechts, in Vlaanderen en Wallonië

Filed under: Uncategorized — donviona @ 4:20 pm

Extreem-rechts, in Vlaanderen en Wallonië – Het verschil.
Extreem rechts blijft de pennen beroeren. Hilde Coffé’s doctoraatsverhandeling is een nieuwe, interessante analyse. De auteur onderzoekt waarom extreem rechts in Vlaanderen zo’n succes kent, en niet in Wallonië. Het boek is behoorlijk objectief en het onderzoek is wetenschappelijk, al is wel duidelijk dat de auteur geen voorstander is van extreem rechts. Het boek begint niet met verrassende stellingen. De klassieke ideeën over de opkomst van extreem rechts in Vlaanderen worden eerst nog eens herhaald, geen revolutionaire zaken hier. Wél revolutionair is het onderzoek naar het ‘marktpotentieel’ van extreem rechts. Er zijn allerlei erkende criteria voor de waarschijnlijkheid extreem rechts te stemmen, zoals opleidingsniveau, sociale status, lidmaatschap van verenigingen… Verrassend is dat deze in Wallonië veel hoger liggen dan in Vlaanderen. Puur objectief gezien heeft extreem rechts véél meer kans om te slagen in Wallonië. Wat zorgt er dan voor dat precies het tegenovergestelde gebeurde? De auteur gaat dieper in op de geschiedenis van het Vlaams Belang en het Front National. De beweringen van Waalse politici dat Wallonië toleranter en gastvrijer is, en Vlaanderen egocentrischer en minder tolerant blijken alvast lulkoek te zijn. De oorsprong en evolutie van de partijen kunnen een antwoord bieden. De beginjaren van Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, waren veel meer gericht op de Vlaamse zaak, en voorzitter Dillen gebruikte zijn partij vooral als zweeppartij. Tot hier blijft alles normaal. Karel Dillen schraagde de partij zoals Daniel Féret zijn Front National schraaft en Le Pen zijn Franse tegenhanger, waar Féret de mosterd haalde. In Vlaanderen veranderde alles toen naast de oorspronkelijke stichter Karel Dillen, er ook nieuwe, sterke politici opdaagden. Het idee van de typische éénmanspartij met slechts één grote politicus en zijn aanhangers werd daardoor doorbroken. Een goede interne organisatie en professionele promotie- en propagandacampagne zorgden voor de grote successen. Het bestaan van een Vlaamse Beweging (hoewel deze nooit officieel aansluiting zocht bij het VB) en het pijnlijke oorlogsverleden zorgde ervoor dat de partij van bij het begin een belangrijk potentieel had. Ook leidde dit ertoe dat het nationalistische discours van het Vlaams Blok, in tegenstelling tot in vele andere landen en regio’s, niet onmiddelijk als abnormaal gezien werd. Dat blijkt een behoorlijk unieke situatie te zijn. In Wallonië had Daniel Féret het heel wat moeilijker. Eerst en vooral blijkt dat geen al te aangename man te zijn. Hij duldt niemand naast of boven zich en heel wat militanten verlaten de partij omwille van zijn persoon. Dat leidde al snel tot nog kleinere splinterpartijtjes. Bovendien blijkt Féret’s discours niet zo logisch voor Wallonië. Bovendien is een pleidooi voor Waals nationalisme niet erg populair in Wallonië. Maar als belangrijkste feit voor het niet slagen van Féret is de politieke situatie in Wallonië. Extreem rechts doet het vooral goed in arbeidersbuurten en bij laag opgeleiden, aldus de auteur. In Wallonië hébben die al een partij die opkomt voor hun belangen, namelijk de PS. Het niet-succesvol zijn van het Front National en het succes van Vlaams Belang blijken dus vooral door lokale en maatschappelijke factoren te worden bepaald. Ook het feit dat de leider van het Front National meer ruzie maakt dan zijn partij verenigt en de anomalie van het Vlaams Blok dat vele boegbeelden heeft zijn belangrijk. Deze verrassende conclusie is een reden waarom dit boek onontbeerlijk is in de studie van het extreem rechts in België
.( Bron : Chris Demeyere)

Don Viona

Advertenties

Extreem-rechts, in Vlaanderen en Wallonië

Filed under: Uncategorized — donviona @ 2:20 pm

Extreem-rechts, in Vlaanderen en Wallonië – Het verschil.
Extreem rechts blijft de pennen beroeren. Hilde Coffé’s doctoraatsverhandeling is een nieuwe, interessante analyse. De auteur onderzoekt waarom extreem rechts in Vlaanderen zo’n succes kent, en niet in Wallonië. Het boek is behoorlijk objectief en het onderzoek is wetenschappelijk, al is wel duidelijk dat de auteur geen voorstander is van extreem rechts. Het boek begint niet met verrassende stellingen. De klassieke ideeën over de opkomst van extreem rechts in Vlaanderen worden eerst nog eens herhaald, geen revolutionaire zaken hier. Wél revolutionair is het onderzoek naar het ‘marktpotentieel’ van extreem rechts. Er zijn allerlei erkende criteria voor de waarschijnlijkheid extreem rechts te stemmen, zoals opleidingsniveau, sociale status, lidmaatschap van verenigingen… Verrassend is dat deze in Wallonië veel hoger liggen dan in Vlaanderen. Puur objectief gezien heeft extreem rechts véél meer kans om te slagen in Wallonië. Wat zorgt er dan voor dat precies het tegenovergestelde gebeurde? De auteur gaat dieper in op de geschiedenis van het Vlaams Belang en het Front National. De beweringen van Waalse politici dat Wallonië toleranter en gastvrijer is, en Vlaanderen egocentrischer en minder tolerant blijken alvast lulkoek te zijn. De oorsprong en evolutie van de partijen kunnen een antwoord bieden. De beginjaren van Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, waren veel meer gericht op de Vlaamse zaak, en voorzitter Dillen gebruikte zijn partij vooral als zweeppartij. Tot hier blijft alles normaal. Karel Dillen schraagde de partij zoals Daniel Féret zijn Front National schraaft en Le Pen zijn Franse tegenhanger, waar Féret de mosterd haalde. In Vlaanderen veranderde alles toen naast de oorspronkelijke stichter Karel Dillen, er ook nieuwe, sterke politici opdaagden. Het idee van de typische éénmanspartij met slechts één grote politicus en zijn aanhangers werd daardoor doorbroken. Een goede interne organisatie en professionele promotie- en propagandacampagne zorgden voor de grote successen. Het bestaan van een Vlaamse Beweging (hoewel deze nooit officieel aansluiting zocht bij het VB) en het pijnlijke oorlogsverleden zorgde ervoor dat de partij van bij het begin een belangrijk potentieel had. Ook leidde dit ertoe dat het nationalistische discours van het Vlaams Blok, in tegenstelling tot in vele andere landen en regio’s, niet onmiddelijk als abnormaal gezien werd. Dat blijkt een behoorlijk unieke situatie te zijn. In Wallonië had Daniel Féret het heel wat moeilijker. Eerst en vooral blijkt dat geen al te aangename man te zijn. Hij duldt niemand naast of boven zich en heel wat militanten verlaten de partij omwille van zijn persoon. Dat leidde al snel tot nog kleinere splinterpartijtjes. Bovendien blijkt Féret’s discours niet zo logisch voor Wallonië. Bovendien is een pleidooi voor Waals nationalisme niet erg populair in Wallonië. Maar als belangrijkste feit voor het niet slagen van Féret is de politieke situatie in Wallonië. Extreem rechts doet het vooral goed in arbeidersbuurten en bij laag opgeleiden, aldus de auteur. In Wallonië hébben die al een partij die opkomt voor hun belangen, namelijk de PS. Het niet-succesvol zijn van het Front National en het succes van Vlaams Belang blijken dus vooral door lokale en maatschappelijke factoren te worden bepaald. Ook het feit dat de leider van het Front National meer ruzie maakt dan zijn partij verenigt en de anomalie van het Vlaams Blok dat vele boegbeelden heeft zijn belangrijk. Deze verrassende conclusie is een reden waarom dit boek onontbeerlijk is in de studie van het extreem rechts in België
.( Bron : Chris Demeyere)

Don Viona

Anti Blok en C°…

Filed under: Uncategorized — donviona @ 11:59 am

Citaat van de dag: Arno
30.09.2005 – Staat Arno Hintjens volgend jaar samen met Tom Barman op het podium tijdens diens groots anti-VB-feest? Na de Antwerpse dEUS-zanger waarschuwt nu ook de West-Vlaamse rocker tegen het Vlaams Belang (in De Tijd).
Citaat van de dag: Gerolf Annemans
27.09.2005 – Als wij het zeggen gelooft de redactie van De Standaard het toch niet, dus laten we graag – de vaak ten onrechte als “gematigd” afgeschilderde – Vlaams Belang-voorman Gerolf Annemans zelf aan het woord (in P-magazine): “Braaf rechts is een verzinsel. Het Vlaams Belang is het Vlaams Blok.”
ACW-voorzitter Jan Renders over de christelijke arbeidersbeweging en extreem-rechts Luisteren, discussiëren en samen de problemen aanpakken. Dat is het recept waarmee het ACW, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging, de opgang van extreem-rechts wil stuiten. “Want de filosofie van het Vlaams Belang staat haaks op de bekommernis van de arbeidersbeweging,” zegt ACW-voorzitter Jan Renders.

ACW : “Daens geen boegbeeld voor Vlaams Belang” Het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, veroordeelt het misbruik dat het VB van priester Daens (1837-1907) maakt. De partij verspreidt affiches met het beeld van Daens en de slogan ‘Zelfde Strijd’. “De duizenden vrijwilligers en miljoenen leden van de christelijke arbeidersbeweging zijn geschokt. Het VB voert niet dezelfde strijd als priester Daens.”
Aalst: niet Daens maar Woeste is voorbeeld van VB In Aalst probeert het Vlaams Belang priester Daens voor zijn kar te spannen. Niet voor het eerst. De echte volgelingen van Daens reageren gekwetst: “wat het VB doet is oneerlijk, hypocriet en schandalig”.

Don Viona
Mail hier : donviona@be.tf

GENT – Politie rolt opnieuw vier drugspanden op

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:53 am

GENT – Speurders hebben gisteren nog maar eens vier drugspanden opgerold. Ze vonden er anderhalve kilo heroïne, 230 gram coke en meer dan 4.000 euro aan cash geld. Drie dealers zijn aangehouden. Ze verkochten zowel in de huizen, als op straat. Hun klanten zijn Noord-Franse drugstoeristen, maar vooral ook Oost- en West-Vlamingen.
Na een bijzonder intensief onderzoek viel de speciale drugseenheid van de lokale recherche, ondersteund door de federale politie, gisterochtend omstreeks 6 uur binnen in vier drugspanden aan de Jozef Vervaene-, Frans De Coninck-, Brugsepoort- en Hagepreekstraat. Al sinds begin september hadden ze het vermoeden dat er drugs verhandeld werd.

,,Naar aanleiding daarvan werd een onderzoeksrechter aangesteld die een aantal huiszoekingsbevelen liet uitschrijven”, zegt parketwoordvoerster Nicole De Rouck. ,,Drie illegalen werden opgepakt.”

Het gaat om twee Marokkanen van 34 en 36 jaar oud en een Palestijn van 29. Wellicht waren ze al sinds mei in Gent actief. Eén van de verdachten werd ook al eens in 2003 aangehouden.

,,Sommige panden werden enkel gebruikt om erin te slapen en te wonen, andere deden dan weer dienst als verhandelkantoor”, aldus nog De Rouck. ,,Sleutels en huurcontracten tonen in ieder geval aan dat er zonder twijfel een link is tussen de vier adressen.”

In tegenstelling met vroegere invallen zijn de klanten van deze dealers niet enkel Noord-Franse drugstoeristen, maar vooral Oost- en West-Vlamingen. De onderzoekers hebben aanwijzingen dat per dag zo’n 30 tot 50 klanten langskwamen. (NLZ)

Don VionaDON VIONA

GENT – Oorlog aan wildplakkers

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:39 am

Meer aanplakborden voor affiches en boetes voor wie ze niet gebruikt.
GENT – Het Gentse stadsbestuur wil wildplakkers definitief het zwijgen opleggen. Er komen meer dan honderd nieuwe aanplakborden bij en affiches plakken zal in de toekomst ook mogelijk zijn op werfafsluitingen en (enkele) zuilen. Wie toch nog wildplakt, krijgt zonder uitstel een boete. Ook de verantwoordelijke uitgevers van de illegaal geplakte affiches delen mee in de brokken. De voorbije jaren werden in de Gentse binnenstad 44 officiële aanplakborden geplaatst. Organisatoren van evenementen mogen er gratis affiches op plakken op voorwaarde dat ze niet meer dan één affiche per bord plakken en dat ze geen andere affiches overplakken. Om de veertien dagen worden de aanplakborden schoongemaakt. ,,Dat heeft zijn effect gehad”, zegt schepen Geert Versnick (VLD). ,,Plaatsen die vroeger zeer populair waren bij wildplakkers, zijn nu affichevrij.” Dat neemt niet weg dat er nog altijd problemen zijn. Op de zuilen onder het viaduct aan het Sint-Lievenskruispunt hangen nog altijd dikke plakken affiches. Ook het vroegere benzinestation op het Sint-Amandplein is een populaire plaats voor wildplakkers.
In het rood.Het stadsbestuur wil daar definitief komaf mee maken. Vanaf november komen er honderd extra aanplakborden (1,25 op 1,90 meter groot) die aan muren bevestigd kunnen worden. ,,Wij hebben samengezeten met de ons bekende afficheplakkers”, zegt Sandra Rottiers, preventie-ambtenaar bij de dienst Lokale Preventie en Veiligheid. ,,Als er genoeg aanplakborden zijn, dan hebben zij er geen enkel probleem mee om enkel op officiële plaatsen te plakken. Met die honderd borden extra kunnen zij moeilijk nog zeggen dat er niet genoeg plaatsen zijn.” De extra borden komen onder meer aan de Parijsberg (achterkant Vooruit), de Paddenhoek, de Sint-Pietersnieuwstraat en de Universiteitstraat. Ook onder het E17-viaduct aan de Hundelgemsesteenweg komen er mogelijkheden. ,,Daar wordt nu veel wildgeplakt”, gaat Sandra Rottiers verder. ,,Op zich vind ik het daar zelfs niet storen, maar het moet meer ordentelijk. Wij zijn met de Vlaamse overheid aan het overleggen om bepaalde stukken van de zuilen in het rood te schilderen. Binnen die zone zouden dan affiches geplakt mogen worden.” De preventiecel wil ook afspraken maken met werfleiders. In sommige gevallen moet het mogelijk zijn dat ook op werfafsluitingen affiches geplakt worden. Krijgen de plakkers binnenkort veel meer (officiële) mogelijkheden, dan zal er streng opgetreden worden tegen wie niet binnen de lijntjes kleurt. Wildplakkers worden in de toekomst gesanctioneerd. Ook de verantwoordelijke uitgevers van de illegaal geplakte affiches ontsnappen de dans niet. Zij worden voortaan beschouwd als mededader en kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve boete. Geert Versnick: ,,Er zijn voldoende alternatieven. We treden niet alleen meer waarschuwend op, maar ook repressief.” ( Bron :Dieter Herregodts)

Don Viona

Anti Blok en C°…

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:59 am

Citaat van de dag: Arno
30.09.2005 – Staat Arno Hintjens volgend jaar samen met Tom Barman op het podium tijdens diens groots anti-VB-feest? Na de Antwerpse dEUS-zanger waarschuwt nu ook de West-Vlaamse rocker tegen het Vlaams Belang (in De Tijd).
Citaat van de dag: Gerolf Annemans
27.09.2005 – Als wij het zeggen gelooft de redactie van De Standaard het toch niet, dus laten we graag – de vaak ten onrechte als “gematigd” afgeschilderde – Vlaams Belang-voorman Gerolf Annemans zelf aan het woord (in P-magazine): “Braaf rechts is een verzinsel. Het Vlaams Belang is het Vlaams Blok.”
ACW-voorzitter Jan Renders over de christelijke arbeidersbeweging en extreem-rechts Luisteren, discussiëren en samen de problemen aanpakken. Dat is het recept waarmee het ACW, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging, de opgang van extreem-rechts wil stuiten. “Want de filosofie van het Vlaams Belang staat haaks op de bekommernis van de arbeidersbeweging,” zegt ACW-voorzitter Jan Renders.

ACW : “Daens geen boegbeeld voor Vlaams Belang” Het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, veroordeelt het misbruik dat het VB van priester Daens (1837-1907) maakt. De partij verspreidt affiches met het beeld van Daens en de slogan ‘Zelfde Strijd’. “De duizenden vrijwilligers en miljoenen leden van de christelijke arbeidersbeweging zijn geschokt. Het VB voert niet dezelfde strijd als priester Daens.”
Aalst: niet Daens maar Woeste is voorbeeld van VB In Aalst probeert het Vlaams Belang priester Daens voor zijn kar te spannen. Niet voor het eerst. De echte volgelingen van Daens reageren gekwetst: “wat het VB doet is oneerlijk, hypocriet en schandalig”.

Don Viona
Mail hier : donviona@be.tf

GENT – Politie rolt opnieuw vier drugspanden op

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:53 am

GENT – Speurders hebben gisteren nog maar eens vier drugspanden opgerold. Ze vonden er anderhalve kilo heroïne, 230 gram coke en meer dan 4.000 euro aan cash geld. Drie dealers zijn aangehouden. Ze verkochten zowel in de huizen, als op straat. Hun klanten zijn Noord-Franse drugstoeristen, maar vooral ook Oost- en West-Vlamingen.
Na een bijzonder intensief onderzoek viel de speciale drugseenheid van de lokale recherche, ondersteund door de federale politie, gisterochtend omstreeks 6 uur binnen in vier drugspanden aan de Jozef Vervaene-, Frans De Coninck-, Brugsepoort- en Hagepreekstraat. Al sinds begin september hadden ze het vermoeden dat er drugs verhandeld werd.

,,Naar aanleiding daarvan werd een onderzoeksrechter aangesteld die een aantal huiszoekingsbevelen liet uitschrijven”, zegt parketwoordvoerster Nicole De Rouck. ,,Drie illegalen werden opgepakt.”

Het gaat om twee Marokkanen van 34 en 36 jaar oud en een Palestijn van 29. Wellicht waren ze al sinds mei in Gent actief. Eén van de verdachten werd ook al eens in 2003 aangehouden.

,,Sommige panden werden enkel gebruikt om erin te slapen en te wonen, andere deden dan weer dienst als verhandelkantoor”, aldus nog De Rouck. ,,Sleutels en huurcontracten tonen in ieder geval aan dat er zonder twijfel een link is tussen de vier adressen.”

In tegenstelling met vroegere invallen zijn de klanten van deze dealers niet enkel Noord-Franse drugstoeristen, maar vooral Oost- en West-Vlamingen. De onderzoekers hebben aanwijzingen dat per dag zo’n 30 tot 50 klanten langskwamen. (NLZ)

Don VionaDON VIONA

GENT – Oorlog aan wildplakkers

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:39 am

Meer aanplakborden voor affiches en boetes voor wie ze niet gebruikt.
GENT – Het Gentse stadsbestuur wil wildplakkers definitief het zwijgen opleggen. Er komen meer dan honderd nieuwe aanplakborden bij en affiches plakken zal in de toekomst ook mogelijk zijn op werfafsluitingen en (enkele) zuilen. Wie toch nog wildplakt, krijgt zonder uitstel een boete. Ook de verantwoordelijke uitgevers van de illegaal geplakte affiches delen mee in de brokken. De voorbije jaren werden in de Gentse binnenstad 44 officiële aanplakborden geplaatst. Organisatoren van evenementen mogen er gratis affiches op plakken op voorwaarde dat ze niet meer dan één affiche per bord plakken en dat ze geen andere affiches overplakken. Om de veertien dagen worden de aanplakborden schoongemaakt. ,,Dat heeft zijn effect gehad”, zegt schepen Geert Versnick (VLD). ,,Plaatsen die vroeger zeer populair waren bij wildplakkers, zijn nu affichevrij.” Dat neemt niet weg dat er nog altijd problemen zijn. Op de zuilen onder het viaduct aan het Sint-Lievenskruispunt hangen nog altijd dikke plakken affiches. Ook het vroegere benzinestation op het Sint-Amandplein is een populaire plaats voor wildplakkers.
In het rood.Het stadsbestuur wil daar definitief komaf mee maken. Vanaf november komen er honderd extra aanplakborden (1,25 op 1,90 meter groot) die aan muren bevestigd kunnen worden. ,,Wij hebben samengezeten met de ons bekende afficheplakkers”, zegt Sandra Rottiers, preventie-ambtenaar bij de dienst Lokale Preventie en Veiligheid. ,,Als er genoeg aanplakborden zijn, dan hebben zij er geen enkel probleem mee om enkel op officiële plaatsen te plakken. Met die honderd borden extra kunnen zij moeilijk nog zeggen dat er niet genoeg plaatsen zijn.” De extra borden komen onder meer aan de Parijsberg (achterkant Vooruit), de Paddenhoek, de Sint-Pietersnieuwstraat en de Universiteitstraat. Ook onder het E17-viaduct aan de Hundelgemsesteenweg komen er mogelijkheden. ,,Daar wordt nu veel wildgeplakt”, gaat Sandra Rottiers verder. ,,Op zich vind ik het daar zelfs niet storen, maar het moet meer ordentelijk. Wij zijn met de Vlaamse overheid aan het overleggen om bepaalde stukken van de zuilen in het rood te schilderen. Binnen die zone zouden dan affiches geplakt mogen worden.” De preventiecel wil ook afspraken maken met werfleiders. In sommige gevallen moet het mogelijk zijn dat ook op werfafsluitingen affiches geplakt worden. Krijgen de plakkers binnenkort veel meer (officiële) mogelijkheden, dan zal er streng opgetreden worden tegen wie niet binnen de lijntjes kleurt. Wildplakkers worden in de toekomst gesanctioneerd. Ook de verantwoordelijke uitgevers van de illegaal geplakte affiches ontsnappen de dans niet. Zij worden voortaan beschouwd als mededader en kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve boete. Geert Versnick: ,,Er zijn voldoende alternatieven. We treden niet alleen meer waarschuwend op, maar ook repressief.” ( Bron :Dieter Herregodts)

Don Viona

27 september , 2005

Vredesweek wil Bommen vervangen door Bomen

Filed under: Uncategorized — donviona @ 2:11 pm

GENT – Er zijn in de wereld nog 32.000 kernwapens, actief en niet-actief.

Zoveel bomen gaan we planten in het Vredesbos in Houtem”, zegt Paul D’Huyvetter, politiek woordvoerder van de Vredesweek. Een heleboel vredesbewegingen, waarbij Artsen voor Vrede, Moeder Aarde en Pax Christi Vlaanderen, bundelen nog tot 2 oktober hun krachten om kernwapens uit de wereld te bannen. Ze deden dat gisteren aan de Sint-Niklaaskerk, door kleine buxusstruikjes aan de voorbijgangers te verkopen. Voor elk plantje wordt eind november een grote eik of berk in het Vredesbos in Houtem, nabij Vilvoorde, geplant. Schepen van Leefmilieu Lieven Decaluwé (Spirit) was er als eerste bij om honderd bomen te bestellen. Meer reactie,,Het vertrekpunt van deze actie is het wereldwijd verbieden van kernwapens”, legt D’Huyvetter uit. ,,Dat is nieuw, want vroeger concentreerden we ons vooral op het verwijderen van de Amerikaanse atoomwapens in Kleine Brogel. België speelt een toch niet onbelangrijke rol binnen de VN en de Navo en ons land zou zeer consequent initiatieven moeten nemen om het wereldwijd kernwapenverbod te steunen.
” De motoren achter de kernwapenwedloop zijn – net als tijdens de Koude Oorlog – Rusland en de Verenigde Staten. ,,De VS geven dagelijks 112 miljoen dollar uit aan het behoud van kernwapens. Het land heeft een sterke voet aan wal in Europa, via de Navo in Brussel. Vorig jaar is er een resolutie goedgekeurd door de Senaat om de Amerikaanse kernwapens uit Europa terug te trekken. Het wordt tijd dat die resolutie nu ook eens wordt uitgewerkt. Met de Vredesweek willen we de politieke druk verhogen.
Minister Van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht wil de relatie met de VS rustig houden na de meningsverschillen rond Irak. We hopen dat we bij minister van Defensie André Flahaut meer reactie zullen krijgen.” ,,De boompjes die we verkopen, symboliseren in elk geval iets positief, iets levendig. 32.000 bomen, dat is beter dan evenveel bommen”, besluit D’Huyvetter. (SVG)

Wie een vredesboom (2 euro) wil kopen, kan dat doen via www.vredesweek.be

Don Viona

Vredesweek wil Bommen vervangen door Bomen

Filed under: Uncategorized — donviona @ 12:11 pm

GENT – Er zijn in de wereld nog 32.000 kernwapens, actief en niet-actief.

Zoveel bomen gaan we planten in het Vredesbos in Houtem”, zegt Paul D’Huyvetter, politiek woordvoerder van de Vredesweek. Een heleboel vredesbewegingen, waarbij Artsen voor Vrede, Moeder Aarde en Pax Christi Vlaanderen, bundelen nog tot 2 oktober hun krachten om kernwapens uit de wereld te bannen. Ze deden dat gisteren aan de Sint-Niklaaskerk, door kleine buxusstruikjes aan de voorbijgangers te verkopen. Voor elk plantje wordt eind november een grote eik of berk in het Vredesbos in Houtem, nabij Vilvoorde, geplant. Schepen van Leefmilieu Lieven Decaluwé (Spirit) was er als eerste bij om honderd bomen te bestellen. Meer reactie,,Het vertrekpunt van deze actie is het wereldwijd verbieden van kernwapens”, legt D’Huyvetter uit. ,,Dat is nieuw, want vroeger concentreerden we ons vooral op het verwijderen van de Amerikaanse atoomwapens in Kleine Brogel. België speelt een toch niet onbelangrijke rol binnen de VN en de Navo en ons land zou zeer consequent initiatieven moeten nemen om het wereldwijd kernwapenverbod te steunen.
” De motoren achter de kernwapenwedloop zijn – net als tijdens de Koude Oorlog – Rusland en de Verenigde Staten. ,,De VS geven dagelijks 112 miljoen dollar uit aan het behoud van kernwapens. Het land heeft een sterke voet aan wal in Europa, via de Navo in Brussel. Vorig jaar is er een resolutie goedgekeurd door de Senaat om de Amerikaanse kernwapens uit Europa terug te trekken. Het wordt tijd dat die resolutie nu ook eens wordt uitgewerkt. Met de Vredesweek willen we de politieke druk verhogen.
Minister Van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht wil de relatie met de VS rustig houden na de meningsverschillen rond Irak. We hopen dat we bij minister van Defensie André Flahaut meer reactie zullen krijgen.” ,,De boompjes die we verkopen, symboliseren in elk geval iets positief, iets levendig. 32.000 bomen, dat is beter dan evenveel bommen”, besluit D’Huyvetter. (SVG)

Wie een vredesboom (2 euro) wil kopen, kan dat doen via www.vredesweek.be

Don Viona

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.