DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

19 november , 2005

"Vlaams Belang" roemt nazi Bert Eriksson als idealist

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:31 pm

Het “Vlaams Belang” is zijn belofte nagekomen.
In het zopas verschenen november-nummer van het partijblad wijdt een in memoriam aan de onlangs overleden VMO-leider Bert Eriksson (1931-2005). Opmerkelijk: over Eriksson’s niet te miskennen nazisme wordt daarin niet gerept.
Bij het Vlaams Belang vinden ze Bert Eriksson wel degelijk een grote meneer.
Na het opmerkelijke stilzwijgen vlak na zijn overlijden op 2 oktober 2005 was daar enige twijfel over gerezen. Tijdens zijn crematie op 8 oktober bleef de partijtop opvallend afwezig (al waren er wel enkele parlementaire backbenchers aanwezig). Eriksson was van 1971 tot 1984 de leider van de gewelddadige en als privé-militie veroordeelde Vlaamse Militanten Orde (
VMO) en stond lange tijd dicht bij het VB.
Twee weken geleden kon
Blokwatch via een incognito E-mail bij het Vlaams Belang achterhalen dat er toch nog een passend eerbetoon op komst was. “In het volgende maandblad zal zeker een in memoriam van Bert Eriksson gepubliceerd worden, maar op onze webstek of in ons e-magazine doen we dat in principe nooit.” (…) Voor belangrijke personen uit de Vlaamse Beweging die niet rechtstreeks tot onze partij behoorden, voorzien wij wel ruimte in ons maandblad zoals dat ook deze maand het geval zal zijn.”
Dat op 26.000 exemplaren verschijnende maandblad (het nummer van november 2005) kwam vandaag op de Blokwatch-redactie aan. Het aan Eriksson gewijde (en anoniem geschreven) in memoriam neemt een volle bladzijde in beslag. Maar dat was blijkbaar nog te weinig om ook maar één zweem van kritiek te uiten op zijn onverholen nazisme. Na een overzicht van zijn levensloop en een opsomming van zijn heldendaden volgt een merkwaardige appreciatie van zijn politieke rol:
“Bert Eriksson was een figuur die geen enkele commentator onverschillig laat: hij was een man met uitzonderlijke moed en lef. Hij was en bleef de Vlaams-nationale strijd en opbouw van een nieuw Europa trouw. Hij eiste veel van zijn mensen en nam zelf de zwaarste risico’s. Hij geloofde rotsvast in zijn idealen, en verwoordde dit op dweperig-romantische wijze. In de jaren na de VMO ging Eriksson een politieke weg op die niet meer deze van het Vlaams Blok was. Dat belet niet dat wij erkennen dat hij steeds onbaatzuchtig voor zijn idealen streed.”
Een onbaatzuchtig idealist, maar nadat in 1984 het doek over de VMO was gevallen op een ander spoor beland dan het VB, zo luidt samengevat het eindoordeel van het VB.
Dat is om twee redenen opmerkelijk.
1. Het klopt dat Eriksson tijdens de laatste jaren van zijn leven vooral gevierd werd in uiterst marginale en openlijk neonazistische en antisemitische kringen waar het Vlaams Belang liefst in een wijde boog omheen loopt, zoals Blood & Honour Vlaanderen. Maar Eriksson’s extremisme dateert niet van de laatste jaren: het is er namelijk altijd al geweest. Ook toen hij nog wel vriend aan huis was bij het VB, was hij reeds gekend als een hardleers (neo)nazi en rabiaat antisemiet.
2. Bovendien onderhield Eriksson ook tot ver na de liquidatie van de VMO in 1984 warme contacten met tal van VB’ers. Eriksson is er bijvoorbeeld bij op het feestje in het Antwerpse partijsecretariaat na de verkiezingsoverwinning van 24 november 1991. Hij drukt er achtereenvolgens Filip Dewinter, Karel Dillen en Gerolf Annemans stevig in de armen. De video-opnames die daarvan bestaan – en boekdelen spreken – zullen op
Blokwatch binnenkort publiek worden gemaakt.
(Bron:Marc Spruyt)

Reactie : Dit toont nog maar eens dat het ” VB” wel degelijk niet met het Nazi verleden breekt en zijn waan-voorstellen en oplossingen wel degelijk uit die hoek komen .

Ter Info
Don Viona

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: