DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

30 april , 2006

GENT – Pierre de Geyter geëerd met fanfare en zang.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:59 pm

– Op de Gentse Vrijdagsmarkt is vanavond een eerbetoon gebracht aan de Gentse textielarbeider Pierre de Geyter.
Verschillende fanfares en zangverenigingen speelden en zongen zijn “Internationale“.
Pierre de Geyter componeerde in 1888 het lied van de internationale arbeidersbeweging, dat de naam “Internationale” kreeg.
Morgen, op 1 mei, wordt wereldwijd de dag van de arbeid gevierd.
De Geyter schreef zijn muziek op de tekst van Eugène Pottier.
De “Internationale” roept de arbeiders op om in opstand te komen tegen uitbuiting en verdrukking. Voor veel socialisten is het lied actueler dan ooit.

Reactie: Als je hun daar bezig ziet en hoort op de vrijdagsmarkt zou je het sprookje nog geloven ook.
Maar ROOD is reeds lang dood , enkel nog een heel licht roze blijft nog over…
Want als je als echte “Rode Rakker”… JA Maar !!! zegt ..ben je tegendraads of racist… volgens het onderwerp… Gewoon de vraag stellen.. ” Wat is de echte basis en achtergrond van Spirit ?? ” is voldoende…

Don Viona

Advertenties

Politie maakt steeds meer brokken

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:47 pm

Het aantal verkeersongevallen mag dan wel de jongste jaren dalen, de ongevallen waar politieagenten bij betrokken zijn, dalen niet mee.
Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael aan SP.A-kamerlid Dylan Casaer.
In 2003 waren er 509 verkeersongevallen met leden van de federale politie, in 2004 nog altijd 504. Telkens raakte een veertigtal agenten gewond, en in 2004 viel er ook een dode. In een kleine minderheid van de gevallen was een prioritair voertuig betrokken. Dat wil zeggen dat het zwaailicht en de sirene aanstonden.
Minister Dewael verdedigt zijn agenten. ,,Een verhoogd risico op verkeersongevallen is inherent aan hun functie”, zegt hij. ,,Er zijn trouwens geen redenen om aan te nemen dat agenten meer dan andere bestuurders betrokken zijn bij verkeersongevallen. Er kan zelfs worden vastgesteld dat voor heel wat van die ongevallen de tegenpartij aansprakelijk is.” (bron:WWI)

Reactie: Ik heb niks tegen de politie, maar ook zij moeten zich volgens mij aan de wet houden…
Enkele zelf meegemaakte voorbeelden…
* Ik rijd op de Coupure 45km/h ( goed het mag maar aan 30 km/h) en word er voorbijgesnelt door een politie combi…zonder geluidsignaal of zwaailicht…
* Ik reed eergisteren op de E40 richting kust +/- 125km/h en werd ingehaald door 2 motards van de verkeerspolitie , dit ging heel snel… 150 -160 km/h schat ik zo…dus terug zonder geluidsignaal nog zwaailicht…
* vandaag stond een politie combi gewoon met 2 wielen op de hoek van een straat op de ringlaan ( aan de bakker) en versperde op deze wijze het zicht….
ja, zo kan ik nog even doorgaan…
Wat de te hoge snelheid betreft ( volgens onze leiders DE reden van de meeste ongevallen) zij beroepen zij zich op hoog dringendheid… goed maar de wet zegt wel…met geluidsignaal + zwaailicht …. !!! anders moet je je gedragen als een gewone weggebruiker, of ik ben totaal mis.. want anders ben je geen prioritair voertuig…
Wat het parkeren op voetpaden betreft kan ik aanvaarden dat dit gebeurd bij hoogdringendheid…maar om boterkoeken te gaan kopen bij de bakker zijn er toch genoeg gewone parkeerplaatsen…

Dus als we er van uitgaan dat zo’n politie voertuig tesnel rijd is het maar logish dat er regelmatig ongevallen gebeuren…
Wat mij persoonlijk nog het meeste ergerd is het misbruik van hun geluidsignaal gewoon om een rood licht voorbij tekunnen… Sirene aan 20 meter voor, sirene uit 20 meter er voorbij…ik zou het effe moeten navragen , maar volgens mij klopt ook dit niet…
En volgens meneer Dewael zijn ze meestal niet in fout….ja dat zal wel…wie heeft het lef om tegen een agent integaan… en excuse is snel gevonden… ( vb: We dachten dat Bin Laden daar juist passeerde dus gingen we er snel achteraan….
En dat zijn dan uiteindelijk de personen die een voorbeeld zouden moeten zijn…en die tegen jou zeggen ” gij zot !! weet gij wel hoeveel gij te snel reed “…

Omdat iedere belg gelijk is voor de wet !!
Don Viona

GENT – Pierre de Geyter geëerd met fanfare en zang.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:59 pm

– Op de Gentse Vrijdagsmarkt is vanavond een eerbetoon gebracht aan de Gentse textielarbeider Pierre de Geyter.
Verschillende fanfares en zangverenigingen speelden en zongen zijn “Internationale“.
Pierre de Geyter componeerde in 1888 het lied van de internationale arbeidersbeweging, dat de naam “Internationale” kreeg.
Morgen, op 1 mei, wordt wereldwijd de dag van de arbeid gevierd.
De Geyter schreef zijn muziek op de tekst van Eugène Pottier.
De “Internationale” roept de arbeiders op om in opstand te komen tegen uitbuiting en verdrukking. Voor veel socialisten is het lied actueler dan ooit.

Reactie: Als je hun daar bezig ziet en hoort op de vrijdagsmarkt zou je het sprookje nog geloven ook.
Maar ROOD is reeds lang dood , enkel nog een heel licht roze blijft nog over…
Want als je als echte “Rode Rakker”… JA Maar !!! zegt ..ben je tegendraads of racist… volgens het onderwerp… Gewoon de vraag stellen.. ” Wat is de echte basis en achtergrond van Spirit ?? ” is voldoende…

Don Viona

Politie maakt steeds meer brokken

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:47 pm

Het aantal verkeersongevallen mag dan wel de jongste jaren dalen, de ongevallen waar politieagenten bij betrokken zijn, dalen niet mee.
Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael aan SP.A-kamerlid Dylan Casaer.
In 2003 waren er 509 verkeersongevallen met leden van de federale politie, in 2004 nog altijd 504. Telkens raakte een veertigtal agenten gewond, en in 2004 viel er ook een dode. In een kleine minderheid van de gevallen was een prioritair voertuig betrokken. Dat wil zeggen dat het zwaailicht en de sirene aanstonden.
Minister Dewael verdedigt zijn agenten. ,,Een verhoogd risico op verkeersongevallen is inherent aan hun functie”, zegt hij. ,,Er zijn trouwens geen redenen om aan te nemen dat agenten meer dan andere bestuurders betrokken zijn bij verkeersongevallen. Er kan zelfs worden vastgesteld dat voor heel wat van die ongevallen de tegenpartij aansprakelijk is.” (bron:WWI)

Reactie: Ik heb niks tegen de politie, maar ook zij moeten zich volgens mij aan de wet houden…
Enkele zelf meegemaakte voorbeelden…
* Ik rijd op de Coupure 45km/h ( goed het mag maar aan 30 km/h) en word er voorbijgesnelt door een politie combi…zonder geluidsignaal of zwaailicht…
* Ik reed eergisteren op de E40 richting kust +/- 125km/h en werd ingehaald door 2 motards van de verkeerspolitie , dit ging heel snel… 150 -160 km/h schat ik zo…dus terug zonder geluidsignaal nog zwaailicht…
* vandaag stond een politie combi gewoon met 2 wielen op de hoek van een straat op de ringlaan ( aan de bakker) en versperde op deze wijze het zicht….
ja, zo kan ik nog even doorgaan…
Wat de te hoge snelheid betreft ( volgens onze leiders DE reden van de meeste ongevallen) zij beroepen zij zich op hoog dringendheid… goed maar de wet zegt wel…met geluidsignaal + zwaailicht …. !!! anders moet je je gedragen als een gewone weggebruiker, of ik ben totaal mis.. want anders ben je geen prioritair voertuig…
Wat het parkeren op voetpaden betreft kan ik aanvaarden dat dit gebeurd bij hoogdringendheid…maar om boterkoeken te gaan kopen bij de bakker zijn er toch genoeg gewone parkeerplaatsen…

Dus als we er van uitgaan dat zo’n politie voertuig tesnel rijd is het maar logish dat er regelmatig ongevallen gebeuren…
Wat mij persoonlijk nog het meeste ergerd is het misbruik van hun geluidsignaal gewoon om een rood licht voorbij tekunnen… Sirene aan 20 meter voor, sirene uit 20 meter er voorbij…ik zou het effe moeten navragen , maar volgens mij klopt ook dit niet…
En volgens meneer Dewael zijn ze meestal niet in fout….ja dat zal wel…wie heeft het lef om tegen een agent integaan… en excuse is snel gevonden… ( vb: We dachten dat Bin Laden daar juist passeerde dus gingen we er snel achteraan….
En dat zijn dan uiteindelijk de personen die een voorbeeld zouden moeten zijn…en die tegen jou zeggen ” gij zot !! weet gij wel hoeveel gij te snel reed “…

Omdat iedere belg gelijk is voor de wet !!
Don Viona

29 april , 2006

GENT – Gentenaar voelt zich veilig.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:30 pm

– Onderzoek toont aan: leefbaarheid van de stad zit in de lift.
GENT – Gentenaars vinden hun stad leefbaarder dan vier jaar geleden.

Op een schaal van -2 tot +2 quoteren de inwoners de leefbaarheid +0,44. In 2002 was dat nog +0,35. Een stijging van 0,09 lijkt niet veel, maar de onderzoekers noemen het verschil betekenisvol.
Het onderzoeksbureau Sum-Research ondervroeg het voorbije jaar 1.673 Gentenaars. In de enquête werd gepeild naar de subjectieve beleving van de leefbaarheid in de eigen buurt. Aan de respondenten werd bijvoorbeeld gevraagd of ze al dan niet tevreden zijn over hun woning, de hoeveelheid groen in hun buurt of over de staat van straten en voetpaden. Dat levert voor zeven dimensies van leefbaarheid een cijfer op tussen -2 en +2, waarbij -2 de meest negatieve en +2 de meest positieve houding is ten opzichte van leefbaarheid. In alle zeven dimensies is de leefbaarheid tussen 2002 en 2005 erop vooruit gegaan. Over het algemeen scoren het zuidwesten (onder meer Drongen en Sint-Denijs-Westrem) en het noordoosten (Oostakker en de kanaaldorpen) beter dan het centrum en de rand van Gent (met de negentiende-eeuwse gordel). De kwaliteit van de woning scoort met +0,97 vijf honderdsten hoger dan in 2002. De verschillen zijn wel groot. Het zuidwesten haalt +1,21, de rand van Gent +0,78. Over hun woonomgeving (onder meer groen en speelmogelijkheden) zijn de Gentenaars minder tevreden dan over hun eigen woning. De score is +0,31 (+0,23 in 2002). De rand van Gent scoort met +0,05 maar net boven neutraal. 65% van de Gentenaars voelt zich goed in zijn buurt. 39% is een beetje trots op zijn buurt en 32% wil nergens anders wonen. Dat resulteert in een gemiddelde score van +0,29 (+0,24 in 2002). Meer dan de helft van de Gentenaars mist geen voorzieningen (openbaar vervoer, winkels, georganiseerde activiteiten) in zijn buurt. Het resultaat is een algemene leefbaarheidsindex van +0,48 (+0,43 in 2002).
Op gebied van veiligheid is de leefbaarheid van Gent er met +0,84 in 2005 tegenover +0,65 in 2002 het sterkst op vooruit gegaan. 35% van de Gentenaars voelt zich altijd veilig in zijn buurt, 47% meestal. Het veiligheidsgevoel in het zuidwesten (+1,15) is een stuk groter dan in de rand van Gent (+0,50). 44% van de Gentenaars vindt dat mensen in de buurt over het algemeen aangenaam met elkaar omgaan. De algemene score is nu +0,45. In 2002 was dat nog +0,36.
De slechtste scores zijn er voor de relatie met de stad. Slechts 16% van de Gentenaars vindt dat de stad voldoende rekening houdt met de mening van de bewoners. Met -0,22 is dit het enige negatieve cijfer. De opstart van de gebiedsgerichte werking heeft effect gehad, want in 2002 was dat nog -0,41. (Bron:Dieter Herregodts)

Reactie: Met peilingen kan men alles bewijzen, goed of slecht…het is maar, waar je tevreden mee bent..en o ja, we hebben verkiezingen , dus enkele positieve cijfertjes doen veel…
Bij mij hebben ze zeker niet aan de deur geweest… want ik voel me in sommige buurten zeker niet veilig…. en mijn auto laat ik best ook nergens staan, want met de laatste golf van autokraken ben je volgens de politie beter dat je hem binnen op je achterkoertje zet…en er je gps & gsm uitweg laat.
Maar goed, men doet iets aan het groen , overal worden ze aangelegt… de groenplekjes…maar men vergeet ze wel te onderhouden..en het worden pis & poep plekjes voor de lokale honden… dus….Of heeft veiligheid iets temaken met die beruchte Zone 30 ( VB:coupure ) of de 10 tallen niet in regel-zijnde verkeersdrempels…..

Don Viona

GENT – Dodelijke juweeltjes.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:03 pm

Pronkstukken uit de Oost-Vlaamse wapeninzameling .
De Oost-Vlaamse wapeninzameling ,,Ongewenst Gewapend” was een onverhoopt succes.
Meer dan vijfduizend vuurwapens en tachtigduizend stuks munitie werden aangeboden.
De politie schat dat daarmee in één klap acht procent van alle illegale wapens in de provincie boven water zijn gekomen. De meeste daarvan worden binnenkort gesmolten in een hoogoven van Sidmar. Maar een dertigtal stuks zijn zo waardevol of zeldzaam dat ze de collecties zullen verrijken van enkele musea of als vergelijkingswapen kunnen dienen voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek. Wapenkenners Antoine Notte (hoofdcommissaris bij de federale politie van Gent) en Peter De Smet (substituut procureur-generaal) kijken met blinkende oogjes naar enkele pareltjes . (bron:Geert Neyt)

Reactie: 2 vragen heb ik bij deze zaak.
1. Als ik zo’n (dodelijk) pareltje in mijn bezit heb , wat ook de reden mag zijn (vb:waardevol verzamel object) , ben ik strafbaar, maar meneer van de politie vind het zelf een waardevol museum stuk …. en gaat dus andermans eigendom gebruiken…als pronkstuk… ja, ik zeg niet dat het aan de vingers blijft plakken hé … maar dit is al even erg…
2. Dus 8 % (5.000) van alle illegale wapens, en men spreekt van een succes… dit wil dus zeggen dat er nog 92% (57.500) illegaal in omloop zijn .. al met al vind ik dit dan toch niet zo’n grote successtory … sorry..
Tot slot nog dit, zo veel veiliger voel ik mij nu ook weer niet…want zij die er kwade bedoelingen hebben, leveren niks in…

Don Viona

GENT – ,,Ik hou van mijn buurt”

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:36 pm

Na de veiligheidsmonitor en het tevredenheids-onderzoek van de Universiteit Gent is dit het derde onderzoek op rij dat zegt dat de Gentenaar relatief tevreden is over zijn stad.
,,Al moeten wij met cijfers altijd voorzichtig zijn”, waarschuwt burgemeester Frank Beke.
,,Zo zijn de verschillen tussen de verschillende stadsdelen nog altijd groot. Die kloof moeten wij proberen dichten.” Schepen Lieven Decaluwe (Spirit) wijst op het belang van het onderzoek. ,,Meten is altijd nuttig. Wij kunnen er een databank mee aanleggen en op die manier beter weten hoe de burger zich voelt.”
Dat blijkt bij een wandeling door Gent best mee te vallen. Germain Bex (67) vier jaar geleden van Limburg naar Zwijnaarde verhuisd en vriend Emmanuel Van Poucke uit het centrum van de stad zien een positieve evolutie.
,,Ik hou van mijn buurt”, zegt Germain. ,,Ik heb de nodige vrienden gevonden en heb in mijn wijk met heel wat mensen contact.” (bron: DIH)

Reactie: Ook ik hou ook nog van mijn buurt, zolang deze niet verloederd zoals vele buurten in Gent, denk maar aan de muide en de brugse poort…over de reden spreek ik mij niet uit…daar weten ze op het stadhuis wel het antwoord op…en met enkele boompjes en een paar zitbanken los je dit niet op… vb: het onveiligheids gevoel.

Don Viona

GENT – Gentenaar voelt zich veilig.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:30 pm

– Onderzoek toont aan: leefbaarheid van de stad zit in de lift.
GENT – Gentenaars vinden hun stad leefbaarder dan vier jaar geleden.

Op een schaal van -2 tot +2 quoteren de inwoners de leefbaarheid +0,44. In 2002 was dat nog +0,35. Een stijging van 0,09 lijkt niet veel, maar de onderzoekers noemen het verschil betekenisvol.
Het onderzoeksbureau Sum-Research ondervroeg het voorbije jaar 1.673 Gentenaars. In de enquête werd gepeild naar de subjectieve beleving van de leefbaarheid in de eigen buurt. Aan de respondenten werd bijvoorbeeld gevraagd of ze al dan niet tevreden zijn over hun woning, de hoeveelheid groen in hun buurt of over de staat van straten en voetpaden. Dat levert voor zeven dimensies van leefbaarheid een cijfer op tussen -2 en +2, waarbij -2 de meest negatieve en +2 de meest positieve houding is ten opzichte van leefbaarheid. In alle zeven dimensies is de leefbaarheid tussen 2002 en 2005 erop vooruit gegaan. Over het algemeen scoren het zuidwesten (onder meer Drongen en Sint-Denijs-Westrem) en het noordoosten (Oostakker en de kanaaldorpen) beter dan het centrum en de rand van Gent (met de negentiende-eeuwse gordel). De kwaliteit van de woning scoort met +0,97 vijf honderdsten hoger dan in 2002. De verschillen zijn wel groot. Het zuidwesten haalt +1,21, de rand van Gent +0,78. Over hun woonomgeving (onder meer groen en speelmogelijkheden) zijn de Gentenaars minder tevreden dan over hun eigen woning. De score is +0,31 (+0,23 in 2002). De rand van Gent scoort met +0,05 maar net boven neutraal. 65% van de Gentenaars voelt zich goed in zijn buurt. 39% is een beetje trots op zijn buurt en 32% wil nergens anders wonen. Dat resulteert in een gemiddelde score van +0,29 (+0,24 in 2002). Meer dan de helft van de Gentenaars mist geen voorzieningen (openbaar vervoer, winkels, georganiseerde activiteiten) in zijn buurt. Het resultaat is een algemene leefbaarheidsindex van +0,48 (+0,43 in 2002).
Op gebied van veiligheid is de leefbaarheid van Gent er met +0,84 in 2005 tegenover +0,65 in 2002 het sterkst op vooruit gegaan. 35% van de Gentenaars voelt zich altijd veilig in zijn buurt, 47% meestal. Het veiligheidsgevoel in het zuidwesten (+1,15) is een stuk groter dan in de rand van Gent (+0,50). 44% van de Gentenaars vindt dat mensen in de buurt over het algemeen aangenaam met elkaar omgaan. De algemene score is nu +0,45. In 2002 was dat nog +0,36.
De slechtste scores zijn er voor de relatie met de stad. Slechts 16% van de Gentenaars vindt dat de stad voldoende rekening houdt met de mening van de bewoners. Met -0,22 is dit het enige negatieve cijfer. De opstart van de gebiedsgerichte werking heeft effect gehad, want in 2002 was dat nog -0,41. (Bron:Dieter Herregodts)

Reactie: Met peilingen kan men alles bewijzen, goed of slecht…het is maar, waar je tevreden mee bent..en o ja, we hebben verkiezingen , dus enkele positieve cijfertjes doen veel…
Bij mij hebben ze zeker niet aan de deur geweest… want ik voel me in sommige buurten zeker niet veilig…. en mijn auto laat ik best ook nergens staan, want met de laatste golf van autokraken ben je volgens de politie beter dat je hem binnen op je achterkoertje zet…en er je gps & gsm uitweg laat.
Maar goed, men doet iets aan het groen , overal worden ze aangelegt… de groenplekjes…maar men vergeet ze wel te onderhouden..en het worden pis & poep plekjes voor de lokale honden… dus….Of heeft veiligheid iets temaken met die beruchte Zone 30 ( VB:coupure ) of de 10 tallen niet in regel-zijnde verkeersdrempels…..

Don Viona

GENT – Dodelijke juweeltjes.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:03 pm

Pronkstukken uit de Oost-Vlaamse wapeninzameling .
De Oost-Vlaamse wapeninzameling ,,Ongewenst Gewapend” was een onverhoopt succes.
Meer dan vijfduizend vuurwapens en tachtigduizend stuks munitie werden aangeboden.
De politie schat dat daarmee in één klap acht procent van alle illegale wapens in de provincie boven water zijn gekomen. De meeste daarvan worden binnenkort gesmolten in een hoogoven van Sidmar. Maar een dertigtal stuks zijn zo waardevol of zeldzaam dat ze de collecties zullen verrijken van enkele musea of als vergelijkingswapen kunnen dienen voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek. Wapenkenners Antoine Notte (hoofdcommissaris bij de federale politie van Gent) en Peter De Smet (substituut procureur-generaal) kijken met blinkende oogjes naar enkele pareltjes . (bron:Geert Neyt)

Reactie: 2 vragen heb ik bij deze zaak.
1. Als ik zo’n (dodelijk) pareltje in mijn bezit heb , wat ook de reden mag zijn (vb:waardevol verzamel object) , ben ik strafbaar, maar meneer van de politie vind het zelf een waardevol museum stuk …. en gaat dus andermans eigendom gebruiken…als pronkstuk… ja, ik zeg niet dat het aan de vingers blijft plakken hé … maar dit is al even erg…
2. Dus 8 % (5.000) van alle illegale wapens, en men spreekt van een succes… dit wil dus zeggen dat er nog 92% (57.500) illegaal in omloop zijn .. al met al vind ik dit dan toch niet zo’n grote successtory … sorry..
Tot slot nog dit, zo veel veiliger voel ik mij nu ook weer niet…want zij die er kwade bedoelingen hebben, leveren niks in…

Don Viona

GENT – ,,Ik hou van mijn buurt”

Filed under: Uncategorized — donviona @ 7:36 pm

Na de veiligheidsmonitor en het tevredenheids-onderzoek van de Universiteit Gent is dit het derde onderzoek op rij dat zegt dat de Gentenaar relatief tevreden is over zijn stad.
,,Al moeten wij met cijfers altijd voorzichtig zijn”, waarschuwt burgemeester Frank Beke.
,,Zo zijn de verschillen tussen de verschillende stadsdelen nog altijd groot. Die kloof moeten wij proberen dichten.” Schepen Lieven Decaluwe (Spirit) wijst op het belang van het onderzoek. ,,Meten is altijd nuttig. Wij kunnen er een databank mee aanleggen en op die manier beter weten hoe de burger zich voelt.”
Dat blijkt bij een wandeling door Gent best mee te vallen. Germain Bex (67) vier jaar geleden van Limburg naar Zwijnaarde verhuisd en vriend Emmanuel Van Poucke uit het centrum van de stad zien een positieve evolutie.
,,Ik hou van mijn buurt”, zegt Germain. ,,Ik heb de nodige vrienden gevonden en heb in mijn wijk met heel wat mensen contact.” (bron: DIH)

Reactie: Ook ik hou ook nog van mijn buurt, zolang deze niet verloederd zoals vele buurten in Gent, denk maar aan de muide en de brugse poort…over de reden spreek ik mij niet uit…daar weten ze op het stadhuis wel het antwoord op…en met enkele boompjes en een paar zitbanken los je dit niet op… vb: het onveiligheids gevoel.

Don Viona

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.