DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

31 augustus , 2006

GENT – Gentse pers niet welkom op sp.a-persconferentie in de Arteveldestad.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:51 pm

– Gisteren organiseerde de SP.a in een restaurant in de onmiddellijke omgeving van het Gentse Patershol een persconferentie waarop merkwaardig genoeg de Gentse pers niet uitgenodigd was en feitelijk ook niet welkom was.
De gastheren, sp.a-voorzitter Vande Lanotte en uittredend sp.a-burgemeester Frank Beke geflankeerd door federaal Vice-Eerste Minister Freya Van den Bossche (de hoogste partijtop dus) stelden er samen met senator Fatma Pehlivan de Turkse kandidaten voor die bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op de SP.a-lijsten van Vlaanderen in het algemeen en van Gent in het bijzonder zullen prijken.
In feite was uitsluitend de Turkse pers uitgenodigd omdat de Turkse allochtonen voornamelijk Turkse kranten lezen en dus weinig boodschap hebben aan wat in de Vlaamse pers te lezen staat..
Men stelt zich vragen naar de reden waarom deze laatste op de persconferentie niet gewenst was. Is het omdat de persconferentie niet in het Nederlands maar in het Turks doorging of omdat de SP.a wel aast op Turkse stemmen maar ten overstaan van haar ander kiescliënteel om electorale redenen niet de nadruk wenst te leggen op haar groot aantal Turkse kandidaten?
Het loont de moeite de vraag te stellen vermits voor zover wij weten het de eerste keer in de geschiedenis is dat de lokale pers niet uitgenodigd wordt en zelfs ongewenst is op een persconferentie die dan toch betrekking heeft op de gemeenteraadsverkiezingen, de lokale verkiezingen bij uitstek.

Reactie: Toen dit nieuws mij voorgeschoteld werd , werd het even koud binnenin… is het dan toch echt waar dat de SP.a meer aandacht besteed aan allochtone kiezers en hun wensen , dan aan ons de van huis uit zijnde goede rode garde….. die ook de hulp en steun nodig heeft van een ( werkmens) partij… of is dit iets uit een lang vervlogen verleden ???

Don Viona

Advertenties

GENT – Gentse pers niet welkom op sp.a-persconferentie in de Arteveldestad.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:51 pm

– Gisteren organiseerde de SP.a in een restaurant in de onmiddellijke omgeving van het Gentse Patershol een persconferentie waarop merkwaardig genoeg de Gentse pers niet uitgenodigd was en feitelijk ook niet welkom was.
De gastheren, sp.a-voorzitter Vande Lanotte en uittredend sp.a-burgemeester Frank Beke geflankeerd door federaal Vice-Eerste Minister Freya Van den Bossche (de hoogste partijtop dus) stelden er samen met senator Fatma Pehlivan de Turkse kandidaten voor die bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op de SP.a-lijsten van Vlaanderen in het algemeen en van Gent in het bijzonder zullen prijken.
In feite was uitsluitend de Turkse pers uitgenodigd omdat de Turkse allochtonen voornamelijk Turkse kranten lezen en dus weinig boodschap hebben aan wat in de Vlaamse pers te lezen staat..
Men stelt zich vragen naar de reden waarom deze laatste op de persconferentie niet gewenst was. Is het omdat de persconferentie niet in het Nederlands maar in het Turks doorging of omdat de SP.a wel aast op Turkse stemmen maar ten overstaan van haar ander kiescliënteel om electorale redenen niet de nadruk wenst te leggen op haar groot aantal Turkse kandidaten?
Het loont de moeite de vraag te stellen vermits voor zover wij weten het de eerste keer in de geschiedenis is dat de lokale pers niet uitgenodigd wordt en zelfs ongewenst is op een persconferentie die dan toch betrekking heeft op de gemeenteraadsverkiezingen, de lokale verkiezingen bij uitstek.

Reactie: Toen dit nieuws mij voorgeschoteld werd , werd het even koud binnenin… is het dan toch echt waar dat de SP.a meer aandacht besteed aan allochtone kiezers en hun wensen , dan aan ons de van huis uit zijnde goede rode garde….. die ook de hulp en steun nodig heeft van een ( werkmens) partij… of is dit iets uit een lang vervlogen verleden ???

Don Viona

BIZAR – Oude gsm’s bevatten schat aan informatie

Filed under: Uncategorized — donviona @ 5:41 pm

Een tweedehands gsm kan, mits een klein beetje inzet, het verleden van zijn eerste gebruiker blootgeven.
Met speciale software kunnen heel eenvoudig gewiste e-mail en sms berichten opnieuw gelezen worden.
Het bedrijf Trust Digital kocht via eBay een tiental telefoons om de veiligheidsapplicaties te testen. Het waren duurdere modellen die overweg kunnen met e-mailsystemen. De experts vonden vertrouwelijke informatie op vrijwel alle telefoons. Die informatie liep uiteen van conversaties van een overspelige echtgenoot tot bankgegevens en zakelijke informatie.
De telefoons die door het Amerikaans bedrijf getest werden waren afkomstig van bekende fabrikanten. Bij alle toestellen werd de informatie via een flash geheugen opgeslagen. Flash is goedkoop en duurzaam, maar vernietigt niet alle gegevens wanneer die verwijderd wordt.

Reactie: T’is maar dat je t’weet…

Don Viona

BIZAR – Oude gsm’s bevatten schat aan informatie

Filed under: Uncategorized — donviona @ 3:41 pm

Een tweedehands gsm kan, mits een klein beetje inzet, het verleden van zijn eerste gebruiker blootgeven.
Met speciale software kunnen heel eenvoudig gewiste e-mail en sms berichten opnieuw gelezen worden.
Het bedrijf Trust Digital kocht via eBay een tiental telefoons om de veiligheidsapplicaties te testen. Het waren duurdere modellen die overweg kunnen met e-mailsystemen. De experts vonden vertrouwelijke informatie op vrijwel alle telefoons. Die informatie liep uiteen van conversaties van een overspelige echtgenoot tot bankgegevens en zakelijke informatie.
De telefoons die door het Amerikaans bedrijf getest werden waren afkomstig van bekende fabrikanten. Bij alle toestellen werd de informatie via een flash geheugen opgeslagen. Flash is goedkoop en duurzaam, maar vernietigt niet alle gegevens wanneer die verwijderd wordt.

Reactie: T’is maar dat je t’weet…

Don Viona

Politiek – Vlaams Belang eist ,,onpartijdige rechters”

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:39 am

BRUSSEL – Het Vlaams Belang heeft donderdag twee verzoekschriften ingediend bij de Raad van State waarin enerzijds de wraking wordt geëist van alle Franstalige staatsraden en anderzijds een onderzoek wordt gevraagd naar het mogelijke lidmaatschap van de staatsraden van de ,,irreguliere” loges.
,,We willen ditmaal een proces met onpartijdige rechters”, zegt Jurgen Ceder, het hoofd van de juridische dienst van de partij. De verzoekschriften kaderen in de procedure die de Franstalige partijen, SP.A en Spirit op 18 mei bij de Raad van State opstartten om een deel van de overheidsdotatie van de partij af te nemen op basis van de wet op de partijfinanciering.
Die wet bepaalt dat geen overheidsmiddelen kunnen worden gegeven aan partijen die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden die gewaarborgd worden door het EVRM en de fundamentele vrijheden.
In het eerste verzoekschrift wordt de wraking van alle Franstalige staatsraden geëist, omdat het ,,een verworvenheid van 175 jaar Vlaamse Beweging” is dat Nederlandstaligen beoordeeld worden door Nederlandstalige rechters. Het Vlaams Belang meent dat Franstalige leden van de Raad van State ,,onmogelijk kunnen geacht worden om neutraal en objectief te zijn”. Daarnaast vraagt het Vlaams Belang de Raad van State een onderzoek in te stellen bij zijn leden naar mogelijk lidmaatschap van de ,,irreguliere” loges, in het bijzonder het Grootoosten. ,,Het is immers zo dat deze loge openlijk verklaart dat zij van het bestrijden van het Vlaams Belang een hoofddoelstelling maakt. Bovendien verwacht zij van haar leden dat zij deze strijd ook in het professionele leven voeren”, aldus Ceder. Volgens hem is het een publiek geheim dat heel wat magistraten tot deze loge behoren. Jurgen Ceder wees er nog op dat de Raad van State verplicht is om op beide verzoekschriften te antwoorden. Na de samenstelling van de kamer wil het Vlaams Belang nog onderzoeken of de individuele rechters of staatsraden gewraakt kunnen worden, onder meer wegens banden met een van de partijen die de procedure tegen het Vlaams Belang heeft opgestart.
,,Bij het proces tegen het Vlaams Blok hebben we ons als lammeren naar de slachtbank laten drijven. Dit gaan we nu niet meer doen. We gaan erop toezien dat we onpartijdige rechters krijgen”, aldus nog de senator.Eerder besliste de Raad van State reeds op vraag van het Vlaams Belang om de gerechtelijke stukken (zoals verzoekschriften en memories) te vertalen. Daardoor beginnen alle termijnen weer te lopen vanaf de datum van betekening van deze vertaalde stukken, meer bepaald 23 augustus

Reactie: En laat het nu juist het “VB” zijn dat eens gaat uitleggen hoe het moet…zij die het gedachtegoed van Adolf hoog in het vaandel voeren… Dat rechters beinvloedbaar zijn daar kan ik nog inkomen, maar dat het “VB” niet rasitisch is , daar heb ik meer dan mijn twijfels over…

Don Viona

Politiek – Vlaams Belang eist ,,onpartijdige rechters”

Filed under: Uncategorized — donviona @ 7:39 am

BRUSSEL – Het Vlaams Belang heeft donderdag twee verzoekschriften ingediend bij de Raad van State waarin enerzijds de wraking wordt geëist van alle Franstalige staatsraden en anderzijds een onderzoek wordt gevraagd naar het mogelijke lidmaatschap van de staatsraden van de ,,irreguliere” loges.
,,We willen ditmaal een proces met onpartijdige rechters”, zegt Jurgen Ceder, het hoofd van de juridische dienst van de partij. De verzoekschriften kaderen in de procedure die de Franstalige partijen, SP.A en Spirit op 18 mei bij de Raad van State opstartten om een deel van de overheidsdotatie van de partij af te nemen op basis van de wet op de partijfinanciering.
Die wet bepaalt dat geen overheidsmiddelen kunnen worden gegeven aan partijen die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden die gewaarborgd worden door het EVRM en de fundamentele vrijheden.
In het eerste verzoekschrift wordt de wraking van alle Franstalige staatsraden geëist, omdat het ,,een verworvenheid van 175 jaar Vlaamse Beweging” is dat Nederlandstaligen beoordeeld worden door Nederlandstalige rechters. Het Vlaams Belang meent dat Franstalige leden van de Raad van State ,,onmogelijk kunnen geacht worden om neutraal en objectief te zijn”. Daarnaast vraagt het Vlaams Belang de Raad van State een onderzoek in te stellen bij zijn leden naar mogelijk lidmaatschap van de ,,irreguliere” loges, in het bijzonder het Grootoosten. ,,Het is immers zo dat deze loge openlijk verklaart dat zij van het bestrijden van het Vlaams Belang een hoofddoelstelling maakt. Bovendien verwacht zij van haar leden dat zij deze strijd ook in het professionele leven voeren”, aldus Ceder. Volgens hem is het een publiek geheim dat heel wat magistraten tot deze loge behoren. Jurgen Ceder wees er nog op dat de Raad van State verplicht is om op beide verzoekschriften te antwoorden. Na de samenstelling van de kamer wil het Vlaams Belang nog onderzoeken of de individuele rechters of staatsraden gewraakt kunnen worden, onder meer wegens banden met een van de partijen die de procedure tegen het Vlaams Belang heeft opgestart.
,,Bij het proces tegen het Vlaams Blok hebben we ons als lammeren naar de slachtbank laten drijven. Dit gaan we nu niet meer doen. We gaan erop toezien dat we onpartijdige rechters krijgen”, aldus nog de senator.Eerder besliste de Raad van State reeds op vraag van het Vlaams Belang om de gerechtelijke stukken (zoals verzoekschriften en memories) te vertalen. Daardoor beginnen alle termijnen weer te lopen vanaf de datum van betekening van deze vertaalde stukken, meer bepaald 23 augustus

Reactie: En laat het nu juist het “VB” zijn dat eens gaat uitleggen hoe het moet…zij die het gedachtegoed van Adolf hoog in het vaandel voeren… Dat rechters beinvloedbaar zijn daar kan ik nog inkomen, maar dat het “VB” niet rasitisch is , daar heb ik meer dan mijn twijfels over…

Don Viona

30 augustus , 2006

GENT – DRONGEN – Geen gratis vervoer naar BLO-school

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:13 pm

– De ouders van een tiental kinderen die naar de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs in Drongen gaan, hebben van De Lijn te horen gekregen dat hun kinderen geen gebruik kunnen maken van het gratis leerlingenvervoer.
Volgens de bestaande regels hebben kinderen in het buitengewoon onderwijs recht op gratis vervoer als ze school lopen in de dichtstbijzijnde school.
Maar omdat dat in het geval deze kinderen niet zo is, kan dat dus niet. Volgens het Vlaams ministerie van Mobiliteit is dat een gevolg van een reorganisatie van het busvervoer, die te lange ritten moet vermijden.
De ouders en de school hebben intussen een brief geschreven naar de minister om het probleem aan te kaarten. Binnenkort is er overleg gepland tussen De Lijn, de minister en de betrokken Drongense school.


Reactie: Ja dit is dus een uitzonderings geval..hopelijks worden deze mensen er niet het slachtoffer van….

Don Viona

GENT – DRONGEN – Geen gratis vervoer naar BLO-school

Filed under: Uncategorized — donviona @ 6:13 pm

– De ouders van een tiental kinderen die naar de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs in Drongen gaan, hebben van De Lijn te horen gekregen dat hun kinderen geen gebruik kunnen maken van het gratis leerlingenvervoer.
Volgens de bestaande regels hebben kinderen in het buitengewoon onderwijs recht op gratis vervoer als ze school lopen in de dichtstbijzijnde school.
Maar omdat dat in het geval deze kinderen niet zo is, kan dat dus niet. Volgens het Vlaams ministerie van Mobiliteit is dat een gevolg van een reorganisatie van het busvervoer, die te lange ritten moet vermijden.
De ouders en de school hebben intussen een brief geschreven naar de minister om het probleem aan te kaarten. Binnenkort is er overleg gepland tussen De Lijn, de minister en de betrokken Drongense school.


Reactie: Ja dit is dus een uitzonderings geval..hopelijks worden deze mensen er niet het slachtoffer van….

Don Viona

GENT – Stervende Gladiator overleeft nieuwe aanslag.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:44 am

– Dienst Monumentenzorg wil beeld op publieke plaats behouden.
GENT – De Stervende Gladiator in het Zuidpark blijft een verbazingwekkende agressie oproepen. Vorig jaar moest het zwaard van het beeld hersteld worden nadat het lemmet ,,gestolen” was, enkele weken geleden werd het opnieuw kromgebogen.
De gevolgen van die aanval zijn nog altijd zichtbaar, zelfs al is het beeld intussen weer wat opgelapt. De Stervende Gladiator blijft maar vermoord worden”, zegt directeur Geert Van Doorne van de dienst Monumentenzorg. Waar het standbeeld het aan verdiend heeft begrijpt niemand, maar de twee meter hoge Gladiator, die achter de stadsbibliotheek in het Zuidpark staat, moet zowat het meest gehate beeld van Gent zijn. Ave Caesar, morituri te salutant , staat er op de sokkel, Zij die gaan sterven groeten u . Een toepasselijk opschrift. Het beeld – door de stad in 1889 gekocht van beeldhouwer Louis Mast, die ook verantwoordelijk was voor de Vier Wapenboden op de voorgevel van de KNS en voor het Negertje in het Citadelpark – overleefde intussen al enkele serieuze aanslagen. En dan bedoelen we niet eens de gedwongen verhuizing in 1971 toen de op- en afrit van de autosnelweg neerstreek op zijn vroegere standplaats. In november 1996 werd de Gladiator – letterlijk – van zijn voetstuk gehaald door vandalen. In zijn val brak zijn arm af en zijn korte vechtzwaard bleek zelfs verdwenen. Het standbeeld werd door Walter De Buck en zijn beeldhouwerscollectief Loods 13 hersteld. Toen dat gebeurd was, bleef het beeld nog een tijd achter slot en grendel staan, in afwachting van een andere plek om het neer te zetten. Uiteindelijk vond de Gladiator in 1999 zijn nieuwe stek achter de bibliotheek in het Albertpark. Om vandalisme tegen te gaan, werd het op een wat hogere granieten sokkel gezet. Het mocht niet baten. ,,Misschien is de sokkel net niet hoog genoeg om vandalen tegen te houden”, zegt Van Doorne. ,,Maar hoger kunnen we het beeld niet zetten, anders zou niemand het nog goed kunnen zien, wat nu ook weer niet de bedoeling kan zijn.” Wat er ook van zei, in 2004 bleek de kling of het lemmet van het standbeeld verdwenen, allicht een vandalenstreek. Alweer werd Loods 13 ingeschakeld om de Gladiator van een nieuw zwaard te voorzien, maar toen al kwamen er vragen bij de wenselijkheid om een dergelijk beeld op een zo’n vandalismegevoelige plek te laten staan. Toen de Gladiator in 2005 zijn nieuwe zwaard ter hand nam, verdedigde Van Doorne de optie om het beeld in het park te laten staan. ,,Als je alle kunstwerken naar binnen haalt, betekent dat een grote verarming voor de kwaliteit van de publieke ruimtes”, zei hij toen. Intussen is de Gladiator dus het slachtoffer geworden van een nieuwe aanslag, de derde al in één decennium. Enkele weken geleden bleek het zwaard door vandalen kromgebogen. Intussen is het, zo goed en zo kwaad als dat kon, terug in zijn oorspronkelijke positie gewrongen. ,,We hebben misschien het gevaar op die plek onderschat”, zegt Van Doorne nu. ,,Als de bibliotheek dicht is, is er daar geen sociale controle meer. Toch blijf ik er, ondanks alles, achter staan om beelden in de publieke ruimte te laten staan. De Stervende Gladiator staat daar ook niet zomaar: die plek ligt vlakbij de plaats waarvoor het beeld oorspronkelijk werd ontworpen, het Graaf van Vlaanderenplein bij het vroegere Zuidstation.”
(bron:Tom DAMS)

Don Viona

GENT – Stervende Gladiator overleeft nieuwe aanslag.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 7:44 am

– Dienst Monumentenzorg wil beeld op publieke plaats behouden.
GENT – De Stervende Gladiator in het Zuidpark blijft een verbazingwekkende agressie oproepen. Vorig jaar moest het zwaard van het beeld hersteld worden nadat het lemmet ,,gestolen” was, enkele weken geleden werd het opnieuw kromgebogen.
De gevolgen van die aanval zijn nog altijd zichtbaar, zelfs al is het beeld intussen weer wat opgelapt. De Stervende Gladiator blijft maar vermoord worden”, zegt directeur Geert Van Doorne van de dienst Monumentenzorg. Waar het standbeeld het aan verdiend heeft begrijpt niemand, maar de twee meter hoge Gladiator, die achter de stadsbibliotheek in het Zuidpark staat, moet zowat het meest gehate beeld van Gent zijn. Ave Caesar, morituri te salutant , staat er op de sokkel, Zij die gaan sterven groeten u . Een toepasselijk opschrift. Het beeld – door de stad in 1889 gekocht van beeldhouwer Louis Mast, die ook verantwoordelijk was voor de Vier Wapenboden op de voorgevel van de KNS en voor het Negertje in het Citadelpark – overleefde intussen al enkele serieuze aanslagen. En dan bedoelen we niet eens de gedwongen verhuizing in 1971 toen de op- en afrit van de autosnelweg neerstreek op zijn vroegere standplaats. In november 1996 werd de Gladiator – letterlijk – van zijn voetstuk gehaald door vandalen. In zijn val brak zijn arm af en zijn korte vechtzwaard bleek zelfs verdwenen. Het standbeeld werd door Walter De Buck en zijn beeldhouwerscollectief Loods 13 hersteld. Toen dat gebeurd was, bleef het beeld nog een tijd achter slot en grendel staan, in afwachting van een andere plek om het neer te zetten. Uiteindelijk vond de Gladiator in 1999 zijn nieuwe stek achter de bibliotheek in het Albertpark. Om vandalisme tegen te gaan, werd het op een wat hogere granieten sokkel gezet. Het mocht niet baten. ,,Misschien is de sokkel net niet hoog genoeg om vandalen tegen te houden”, zegt Van Doorne. ,,Maar hoger kunnen we het beeld niet zetten, anders zou niemand het nog goed kunnen zien, wat nu ook weer niet de bedoeling kan zijn.” Wat er ook van zei, in 2004 bleek de kling of het lemmet van het standbeeld verdwenen, allicht een vandalenstreek. Alweer werd Loods 13 ingeschakeld om de Gladiator van een nieuw zwaard te voorzien, maar toen al kwamen er vragen bij de wenselijkheid om een dergelijk beeld op een zo’n vandalismegevoelige plek te laten staan. Toen de Gladiator in 2005 zijn nieuwe zwaard ter hand nam, verdedigde Van Doorne de optie om het beeld in het park te laten staan. ,,Als je alle kunstwerken naar binnen haalt, betekent dat een grote verarming voor de kwaliteit van de publieke ruimtes”, zei hij toen. Intussen is de Gladiator dus het slachtoffer geworden van een nieuwe aanslag, de derde al in één decennium. Enkele weken geleden bleek het zwaard door vandalen kromgebogen. Intussen is het, zo goed en zo kwaad als dat kon, terug in zijn oorspronkelijke positie gewrongen. ,,We hebben misschien het gevaar op die plek onderschat”, zegt Van Doorne nu. ,,Als de bibliotheek dicht is, is er daar geen sociale controle meer. Toch blijf ik er, ondanks alles, achter staan om beelden in de publieke ruimte te laten staan. De Stervende Gladiator staat daar ook niet zomaar: die plek ligt vlakbij de plaats waarvoor het beeld oorspronkelijk werd ontworpen, het Graaf van Vlaanderenplein bij het vroegere Zuidstation.”
(bron:Tom DAMS)

Don Viona

Volgende pagina »

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.