DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

31 maart , 2007

POLITIEK – VB – ‘Hysterische’ Morel klaagt discriminatie VB’ers aan

Filed under: Morel,Vlaams Belang — donviona @ 11:56 pm

Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel (Vlaams Belang) maakte zich op het spreekgestoelte van het Vlaams parlement opmerkelijk boos toen ze de discriminatie van Vlaams Belangers bij werknemers aankloeg.
Vlaams minister Kathleen Van Brempt (sp.a) had het over ‘hysterie’ en ook haar collega Marino Keulen (Open Vld) merkte op dat M-R. Morel “wel vlug kwaad wordt”.
Aanleiding voor de vraag van Morel was de oproep die de ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke (sp.a) deden om meer diversiteit in de gemeentebesturen te krijgen. Morel meent dat er geen rekening gehouden met de discriminatie op grond van politieke overtuiging. “Mensen raken hun job kwijt omdat ze lid zijn van het Vlaams Belang”, zegt Morel.
Het VB-kopstuk verwees daarbij naar een vrouw in Vilvoorde, die zegt dat ze door de OCMW-voorzitter Hans Bonte (sp.a) niet is aangeworven als poetsvrouw omwille van haar VB-lidmaatschap.Toen minister Keulen haar antwoordde dat er aanwervingsexamens zijn en dat politieke overtuiging geen rol mag spelen vloog Morel uit. “U zegt dat iemand van het Vlaams Belang minder goed poetst dan iemand die niet van het Vlaams Belang is.” “U wordt zeer snel kwaad, u maakt een karikatuur van uzelf”, antwoordde Keulen. “Het is niet omdat u hysterisch doet dat u gelijk hebt”, zei minister van Gelijke Kansen Van Brempt. Ze zei dat enkel de rechtbank kan oordelen of er in de voorbeelden die Morel gaf sprake is van discriminatie. “Het zou nefast zijn als u of ik dat zouden doen”, zei Van Brempt.
N-VA-parlementslid Jan Peumans, die ook “even emotioneel moest bekomen” van de tussenkomst van Morel, merkte op dat haar vraag betrekking heeft op aanwervingen en derhalve niet in het Vlaams parlement maar op federaal en gemeentelijk niveau moeten worden aangekaart. (bron:belga)

Reactie: Ja “Helga”Morel word snel kwaad, dit heeft ze gemeen met sommige van haar idolen…
Maar op de vraag of zij gelijk heeft zou ik toch niet zo snel NEE durven antwoorden zoals sommige politiekers doen.
Iedereen weet wat politieke tussenkomst mogelijk maakt, laten we eerlijk blijven… wie heeft nog nooit beroep gedaan op één of andere politieker ??
En ook niet alle VB kiezers zijn slecht van nature , beetje dom en gefrustreerd misschien maar dit is in deze tijd meer dan normaal….
Dus laten we eerlijk blijven bij aanwervingen…zolang ze op de werkvloer zwijgen over hun zwarte club is het voor mij in orde…

Don Viona
Advertenties

GENT – ROKERS WEER WELKOM IN GENTSE RESTAURANTS

Filed under: 1 April,Anti-rokers,Anti-Rokers Hedze,Gent,roken — donviona @ 10:23 pm

GENT – Het college van burgemeester en schepenen heeft gisteren in een spoed vergadering beslist om het roken weer toetelaten in alle Gentse horeca zaken.


De federatie van horeca was vragende partij daar reeds 17 restaurants over kop gingen..en zij als drukkingsmiddel besloten hadden om tijdens de volgende ” Gentse Fieste ” hun zaken niet teopenen.
De nieuwe burgemeester D.Termont zag op deze wijze zijn culturele feesten eindigen in een oeverloos vervelende chaos. D.Termont heeft als hoofd van de Lokale politie dan ook de opdracht gegeven GEEN controles meer uitvoeren en GEEN pv’s meer optestellen, “diene heksejacht moe stoppe” waren dan ook zijn woorden.
Het is nu wachten hoe de hogere overheid en Minister Demotte reageert… maar D.Termont wil de stijd aangaan voor de horeca welke hem nauw aan het hart ligt.
De Anti-Rokersbond heeft al laten weten dat zij de strijd niet opgeven en tot aktie zullen overgaan.
Gent terug in de vechters-rol, iets wat een Gentenaar zeker weet te smaken…. D.Termont benadrukte nog dat dit geen stunt is naar de verkiezingen toe , maar gewoon de logica die spreekt , een zaakvoerder moet “baas” blijven in zijn eigen zaak, want waar gaan we anders heen. Ook Freya Vandenbossche en Guy Verhofstadt waren het volmondig eens met de nieuwe Gentse aanpak.

Reactie: Eindelijk, De logica heeft het toch gehaald, eindelijk komt een einde aan de fanatieke Anti-rokers lobby. Bedankt Daniel en C°.

Don Viona

POLITIEK – VB – ‘Hysterische’ Morel klaagt discriminatie VB’ers aan

Filed under: Morel,Vlaams Belang — donviona @ 9:56 pm

Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel (Vlaams Belang) maakte zich op het spreekgestoelte van het Vlaams parlement opmerkelijk boos toen ze de discriminatie van Vlaams Belangers bij werknemers aankloeg.
Vlaams minister Kathleen Van Brempt (sp.a) had het over ‘hysterie’ en ook haar collega Marino Keulen (Open Vld) merkte op dat M-R. Morel “wel vlug kwaad wordt”.
Aanleiding voor de vraag van Morel was de oproep die de ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke (sp.a) deden om meer diversiteit in de gemeentebesturen te krijgen. Morel meent dat er geen rekening gehouden met de discriminatie op grond van politieke overtuiging. “Mensen raken hun job kwijt omdat ze lid zijn van het Vlaams Belang”, zegt Morel.
Het VB-kopstuk verwees daarbij naar een vrouw in Vilvoorde, die zegt dat ze door de OCMW-voorzitter Hans Bonte (sp.a) niet is aangeworven als poetsvrouw omwille van haar VB-lidmaatschap.Toen minister Keulen haar antwoordde dat er aanwervingsexamens zijn en dat politieke overtuiging geen rol mag spelen vloog Morel uit. “U zegt dat iemand van het Vlaams Belang minder goed poetst dan iemand die niet van het Vlaams Belang is.” “U wordt zeer snel kwaad, u maakt een karikatuur van uzelf”, antwoordde Keulen. “Het is niet omdat u hysterisch doet dat u gelijk hebt”, zei minister van Gelijke Kansen Van Brempt. Ze zei dat enkel de rechtbank kan oordelen of er in de voorbeelden die Morel gaf sprake is van discriminatie. “Het zou nefast zijn als u of ik dat zouden doen”, zei Van Brempt.
N-VA-parlementslid Jan Peumans, die ook “even emotioneel moest bekomen” van de tussenkomst van Morel, merkte op dat haar vraag betrekking heeft op aanwervingen en derhalve niet in het Vlaams parlement maar op federaal en gemeentelijk niveau moeten worden aangekaart. (bron:belga)

Reactie: Ja “Helga”Morel word snel kwaad, dit heeft ze gemeen met sommige van haar idolen…
Maar op de vraag of zij gelijk heeft zou ik toch niet zo snel NEE durven antwoorden zoals sommige politiekers doen.
Iedereen weet wat politieke tussenkomst mogelijk maakt, laten we eerlijk blijven… wie heeft nog nooit beroep gedaan op één of andere politieker ??
En ook niet alle VB kiezers zijn slecht van nature , beetje dom en gefrustreerd misschien maar dit is in deze tijd meer dan normaal….
Dus laten we eerlijk blijven bij aanwervingen…zolang ze op de werkvloer zwijgen over hun zwarte club is het voor mij in orde…

Don Viona

Vlaams Belang lokt ruim 12.500 partijleden naar familiedag

Filed under: bobbejaanland,Vlaams Belang — donviona @ 5:37 pm

Het Vlaams Belang heeft ruim 12.500 partijleden verzameld voor zijn familiedag in het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart.
Filip Dewinter sprak van het grootste partijtreffen in de geschiedenis van het Vlaams Blok/Vlaams Belang.Bij die gelegenheid stelde de partij ook het zwartboek ‘Guy Leterme = Yves Verhofstadt’. Eén pot nat!’ voor, waarin het Vlaams Belang poogt aan te tonen dat de regeringen Verhofstadt en Leterme in niets van elkaar verschillen. Daarnaast komt er nog een tussencampagne over hetzelfde thema, die door militanten over alle brievenbussen in Vlaanderen zal worden verdeeld.
Het zwartboek bevat een overzicht dat het Vlaams Belang opstelde van beslissingen, uitspraken, antwoorden op parlementaire vragen van de afgelopen acht jaren van paarsgroen, paars en de regering Leterme. De recentste evoluties rond het wegenvignet zijn niet in het overzicht opgenomen, merkte Gerolf Annemans op. “De Vlamingen verdienen beter”, is zijn besluit.
Het Vlaams Belang liet ook tienduizend zwarte en gele ballonnen – ‘de kleuren van Vlaanderen en het Vlaams Belang’ – op als symbool voor het feit dat het alternatief niet Verhofstadt of Leterme is, maar wel het Vlaams Belang. De massale aanwezigheid van de militanten en partijleden moet voor de partij een bewijs zijn dat het Belang dé Vlaamse familiepartij is, zei Dewinter.De familiedag kost de partij ruim 150.000 euro, maar er wordt 25.000 euro gerecupereerd door het inkomgeld dat de leden moeten betalen. De rest, zo’n 125.000 euro, wordt ingeschreven als verkiezingsuitgaven. (Bron:belga)

Reactie: Ergens word je toch wat onrustig als je een dergelijk treffen ziet…en dit voor een democratie onwaardige partij…
Wat is het antwoord van de anderen… ik wacht af… want met het cordon alleen zullen ze het niet kunnen blijven oplossen , steed meer ( spijtig genoeg) kiezers lopen achter het VB aan…Waarom… zijn zijn de spelletjes tussen Walen en Vlamingen en de betutteling beu…
Let op jullie tellen want het blok misbruik gewoon de vele fouten die jullie maken… wie of wat is niet het belangrijkste , een eerlijk beleid is wat er nodig is..zo neem je de zwart-gele bende de wapens uit de hand… denk eraan eer het telaat is..
PS. Dat “Bobbejaanland” plaats ik dus ook best in mijn zwartboekje…

Don Viona

Vlaams Belang lokt ruim 12.500 partijleden naar familiedag

Filed under: bobbejaanland,Vlaams Belang — donviona @ 3:37 pm

Het Vlaams Belang heeft ruim 12.500 partijleden verzameld voor zijn familiedag in het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart.
Filip Dewinter sprak van het grootste partijtreffen in de geschiedenis van het Vlaams Blok/Vlaams Belang.Bij die gelegenheid stelde de partij ook het zwartboek ‘Guy Leterme = Yves Verhofstadt’. Eén pot nat!’ voor, waarin het Vlaams Belang poogt aan te tonen dat de regeringen Verhofstadt en Leterme in niets van elkaar verschillen. Daarnaast komt er nog een tussencampagne over hetzelfde thema, die door militanten over alle brievenbussen in Vlaanderen zal worden verdeeld.
Het zwartboek bevat een overzicht dat het Vlaams Belang opstelde van beslissingen, uitspraken, antwoorden op parlementaire vragen van de afgelopen acht jaren van paarsgroen, paars en de regering Leterme. De recentste evoluties rond het wegenvignet zijn niet in het overzicht opgenomen, merkte Gerolf Annemans op. “De Vlamingen verdienen beter”, is zijn besluit.
Het Vlaams Belang liet ook tienduizend zwarte en gele ballonnen – ‘de kleuren van Vlaanderen en het Vlaams Belang’ – op als symbool voor het feit dat het alternatief niet Verhofstadt of Leterme is, maar wel het Vlaams Belang. De massale aanwezigheid van de militanten en partijleden moet voor de partij een bewijs zijn dat het Belang dé Vlaamse familiepartij is, zei Dewinter.De familiedag kost de partij ruim 150.000 euro, maar er wordt 25.000 euro gerecupereerd door het inkomgeld dat de leden moeten betalen. De rest, zo’n 125.000 euro, wordt ingeschreven als verkiezingsuitgaven. (Bron:belga)

Reactie: Ergens word je toch wat onrustig als je een dergelijk treffen ziet…en dit voor een democratie onwaardige partij…
Wat is het antwoord van de anderen… ik wacht af… want met het cordon alleen zullen ze het niet kunnen blijven oplossen , steed meer ( spijtig genoeg) kiezers lopen achter het VB aan…Waarom… zijn zijn de spelletjes tussen Walen en Vlamingen en de betutteling beu…
Let op jullie tellen want het blok misbruik gewoon de vele fouten die jullie maken… wie of wat is niet het belangrijkste , een eerlijk beleid is wat er nodig is..zo neem je de zwart-gele bende de wapens uit de hand… denk eraan eer het telaat is..
PS. Dat “Bobbejaanland” plaats ik dus ook best in mijn zwartboekje…

Don Viona

30 maart , 2007

JUSTITIE – MP3-Killer gaat niet naar assisen

Filed under: Joe Van Holsbeek,Justitie,mp3 moord — donviona @ 6:43 pm

Verslagenheid en onbegrip bij familie Van Holsbeeck na beslissing jeugdrechter dat Mariusz O. niet naar assisen moet.
BRUSSEL – Mariusz O., de nu 17-jarige medeverdachte van de moord op Joe Van Holsbeeck, moet van de jeugdrechter niet naar het hof van assisen. De rechter gelooft dat de Poolse jongen zijn leven nog kan beteren.

Guy Van Holsbeeck (de vader) maakte gisteren een wegwerpgebaar toen hij de jeugdrechtbank van Brussel verliet. De vader van Joe begrijpt niet dat de jeugdrechter Mariusz O. niet uit handen wil geven. Daardoor zal de Poolse jongen niet voor het hof van assisen moeten verschijnen, zoals de ouders van Joe altijd hebben gevraagd. Mariusz hielp op 12april van vorig jaar de mp3-speler van Joe Van Holsbeeck stelen toen die werd doodgestoken door zijn kompaan Adam G.
Mariusz O. zal wellicht nog tot zijn twintigste verjaardag in een gesloten instelling moeten blijven. De jeugdrechter zei dat hij hem nog een kans wil geven omdat hij zich daar goed gedraagt. ,,De verslagen van de jeugdinstelling spreken van een positieve evolutie en geven hem kans op een succesvolle heropvoeding”, klonk het.
,,Alsof die opvoeders het tegengestelde zouden beweren door te zeggen dat hun werk niets oplevert”, maakte vader Van Holsbeeck zich kwaad. Volgens hem moet Mariusz O. net als Adam G. als een volwassene worden berecht. ,,Want ook al ziet hij er misschien uit als een klein vogeltje, hij heeft wel iets heel ergs gedaan. Dan is het heel gemakkelijk te zeggen om te zeggen dat hij minderjarig was en een nieuwe kans verdient. Joe was ook minderjarig. Maar hij krijgt geen nieuwe kans meer.”Sven Mary, de advocaat van de vriend van Joe Van Holsbeeck en diens ouders gelooft niet in het slagen van die heropvoeding. Hij verwijst daarvoor naar een precedent in 2003: Mariusz O. brak toen in een auto in. ,,Toen werd hem een beschermende maatregel opgelegd. Maar aangezien hij vorig jaar betrokken was bij de roofmoord op Joe Van Holsbeeck lijkt hij de boodschap niet te hebben begrepen”, zegt Mary. De bekende pleiter twijfelt ook aan de spijt die Mariusz uitdrukt. ,,Hij heeft al zo veel gelogen. Waarom dan daarover niet?”
Vader Van Holsbeeck zei gisteren dat hij voor het eerst ontgoocheld is in Justitie. ,,Ik heb vandaag een klap in mijn gezicht gekregen. Ik heb mijn zus gevraagd of zij mijn vrouw op de hoogte wou brengen van de beslissing. Ik durfde het haar niet zelf vertellen.”De advocaten van Mariusz O. noemden de beslissing van de rechter dan weer ,,gerechtigheid”. ,,Ondanks de druk van de publieke opinie en de politici die zich met de zaak bemoeiden, heeft Justitie vandaag onafhankelijk een beslissing genomen. En we zijn niet tevreden of gelukkig met deze beslissing. Het dossier is daarvoor voor iedereen een te groot drama. En daarom ook is dit geen overwinning voor onze cliënt”, aldus de advocaten Gabie-Ange Mindana en Rosario Alsonso.
Ze benadrukten nog dat de gesloten instelling van Kasteelbrakel iets helemaal anders is dan een vakantiehuisje.
Guy Van Holsbeeck trekt zich op aan het feit dat het openbaar ministerie beroep aantekent tegen de beslissing van de jeugdrechter. ,,Ik geloof nog in een klein kansje dat hij zal worden gestraft. Maar tot zijn twintigste alleen maar opgesloten zitten in een jeugdinstelling is geen gepaste straf voor zo’n misdadiger. Dit is een heel slecht signaal voor de jongeren. Dit betekent evenveel als: steel en moord maar. En daarna gaan we je heropvoeden”, aldus nog vader Van Holsbeeck.(bron: Bjorn Maeckelbergh)

Reactie: Schaamte en walging is wat ik voel bij deze uitspraak , een prachtig signaal naar jonge criminelen die moorden om te roven…
Kan onze “modelstaat” nog lager zaken , hoever gaan we onze morele waarden nog laten uithollen…??
Ik begrijp de vader 100% , en steun hem hem in zijn strijd voor gerechtigheid. Want wat hier gepresenteert word kan geen zinnig mens vatten…
Roofmoord…het ergste word niet bestraft…wat is de volgende stap ???

Don Viona

JUSTITIE – MP3-Killer gaat niet naar assisen

Filed under: Joe Van Holsbeek,Justitie,mp3 moord — donviona @ 4:43 pm

Verslagenheid en onbegrip bij familie Van Holsbeeck na beslissing jeugdrechter dat Mariusz O. niet naar assisen moet.
BRUSSEL – Mariusz O., de nu 17-jarige medeverdachte van de moord op Joe Van Holsbeeck, moet van de jeugdrechter niet naar het hof van assisen. De rechter gelooft dat de Poolse jongen zijn leven nog kan beteren.

Guy Van Holsbeeck (de vader) maakte gisteren een wegwerpgebaar toen hij de jeugdrechtbank van Brussel verliet. De vader van Joe begrijpt niet dat de jeugdrechter Mariusz O. niet uit handen wil geven. Daardoor zal de Poolse jongen niet voor het hof van assisen moeten verschijnen, zoals de ouders van Joe altijd hebben gevraagd. Mariusz hielp op 12april van vorig jaar de mp3-speler van Joe Van Holsbeeck stelen toen die werd doodgestoken door zijn kompaan Adam G.
Mariusz O. zal wellicht nog tot zijn twintigste verjaardag in een gesloten instelling moeten blijven. De jeugdrechter zei dat hij hem nog een kans wil geven omdat hij zich daar goed gedraagt. ,,De verslagen van de jeugdinstelling spreken van een positieve evolutie en geven hem kans op een succesvolle heropvoeding”, klonk het.
,,Alsof die opvoeders het tegengestelde zouden beweren door te zeggen dat hun werk niets oplevert”, maakte vader Van Holsbeeck zich kwaad. Volgens hem moet Mariusz O. net als Adam G. als een volwassene worden berecht. ,,Want ook al ziet hij er misschien uit als een klein vogeltje, hij heeft wel iets heel ergs gedaan. Dan is het heel gemakkelijk te zeggen om te zeggen dat hij minderjarig was en een nieuwe kans verdient. Joe was ook minderjarig. Maar hij krijgt geen nieuwe kans meer.”Sven Mary, de advocaat van de vriend van Joe Van Holsbeeck en diens ouders gelooft niet in het slagen van die heropvoeding. Hij verwijst daarvoor naar een precedent in 2003: Mariusz O. brak toen in een auto in. ,,Toen werd hem een beschermende maatregel opgelegd. Maar aangezien hij vorig jaar betrokken was bij de roofmoord op Joe Van Holsbeeck lijkt hij de boodschap niet te hebben begrepen”, zegt Mary. De bekende pleiter twijfelt ook aan de spijt die Mariusz uitdrukt. ,,Hij heeft al zo veel gelogen. Waarom dan daarover niet?”
Vader Van Holsbeeck zei gisteren dat hij voor het eerst ontgoocheld is in Justitie. ,,Ik heb vandaag een klap in mijn gezicht gekregen. Ik heb mijn zus gevraagd of zij mijn vrouw op de hoogte wou brengen van de beslissing. Ik durfde het haar niet zelf vertellen.”De advocaten van Mariusz O. noemden de beslissing van de rechter dan weer ,,gerechtigheid”. ,,Ondanks de druk van de publieke opinie en de politici die zich met de zaak bemoeiden, heeft Justitie vandaag onafhankelijk een beslissing genomen. En we zijn niet tevreden of gelukkig met deze beslissing. Het dossier is daarvoor voor iedereen een te groot drama. En daarom ook is dit geen overwinning voor onze cliënt”, aldus de advocaten Gabie-Ange Mindana en Rosario Alsonso.
Ze benadrukten nog dat de gesloten instelling van Kasteelbrakel iets helemaal anders is dan een vakantiehuisje.
Guy Van Holsbeeck trekt zich op aan het feit dat het openbaar ministerie beroep aantekent tegen de beslissing van de jeugdrechter. ,,Ik geloof nog in een klein kansje dat hij zal worden gestraft. Maar tot zijn twintigste alleen maar opgesloten zitten in een jeugdinstelling is geen gepaste straf voor zo’n misdadiger. Dit is een heel slecht signaal voor de jongeren. Dit betekent evenveel als: steel en moord maar. En daarna gaan we je heropvoeden”, aldus nog vader Van Holsbeeck.(bron: Bjorn Maeckelbergh)

Reactie: Schaamte en walging is wat ik voel bij deze uitspraak , een prachtig signaal naar jonge criminelen die moorden om te roven…
Kan onze “modelstaat” nog lager zaken , hoever gaan we onze morele waarden nog laten uithollen…??
Ik begrijp de vader 100% , en steun hem hem in zijn strijd voor gerechtigheid. Want wat hier gepresenteert word kan geen zinnig mens vatten…
Roofmoord…het ergste word niet bestraft…wat is de volgende stap ???

Don Viona

29 maart , 2007

GENT – Van Regels en Regeltjes.

Filed under: boetes,Brandweer,vuur — donviona @ 3:27 pm

GENT – Wat mag en niet mag is soms niet duidelijk of gewoon niet geweten.
De volgende foto’s tonen wat niet mag op het Gentse grondgebied….
Indien u dit probeert , krijgt u 9/10 de volgende dagen een gepeperde rekening ( zie photo 1 & 2)

Het waarom is duidelijk:brandgevaar door overslag , reuk en rookginder voor de buren enz…
Dus denk na voor je er aan begint…

Don Viona

GENT – Van Regels en Regeltjes.

Filed under: boetes,Brandweer,vuur — donviona @ 1:27 pm

GENT – Wat mag en niet mag is soms niet duidelijk of gewoon niet geweten.
De volgende foto’s tonen wat niet mag op het Gentse grondgebied….
Indien u dit probeert , krijgt u 9/10 de volgende dagen een gepeperde rekening ( zie photo 1 & 2)

Het waarom is duidelijk:brandgevaar door overslag , reuk en rookginder voor de buren enz…
Dus denk na voor je er aan begint…

Don Viona

GENT – Valse priesters kunnen celstraf vermijden

Filed under: bedriegers,geloof,Gent — donviona @ 12:23 pm

GENT – De twee neppriesters die geld klopten uit de goedgelovigheid van enkele trouwe volgelingen, komen ervan af met een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf.
H.C. (51) en E.S. (54) werden tijdens vroegere zittingen als ordinaire bedriegers bestempeld.
De twee mannen begonnen hun religieuze avontuur in Gent, in 1991.
Toen gingen ze samenwonen aan de Begijnhoflaan en ontstond bij hen het idee om een privé-kapel te starten. H.C. wilde een soort priester worden, maar telkens hij bij het bisdom ging vragen om een priesteropleiding te beginnen, werd hem dat verboden. Hun huis richtten ze in met de nodige grandeur en religieuze hulpmiddelen en al snel steeg het hen naar het hoofd en lieten ze zich zelfs aanspreken als monseigneur. Enkele sociaal zwakke burgers lieten zich door deze ,,broeders van het hart” inpalmen en volgden hen overal waar ze gingen. Omdat H.C. en E.S. steeds meer versieringen en gewaden wilden voor hun kerk, kwamen ze al snel in financiële problemen terecht.Volgens de advocaat van H.C. hadden de mannen nooit slechte bedoelingen: ,,Ze kunnen gewoon niet met geld omgaan. En daarom vroegen ze aan de brave volgelingen om even bij te springen.” Aan een gehandicapte jongen vroegen ze om een lening af te sluiten en om helemaal zeker te zijn van hun geld, moest een oudere dame borg staan. Voor die oplichterspraktijken kreeg H.C. nu een werkstraf van 200 uur. Voor E.S. werd dat 7 maanden voorwaardelijk. De jongen die de lening afsloot, krijgt 5.953 euro.

Reactie: Goed, wat zij beiden hebben gedaan klopt niet , maar ik zit met één groot probleem..
Wat die andere (niet valse) priesters doen welke verbonden zijn aan de kerkfabriek is het zelfde…ook zij maken misbruik van de goedgelovigheid van de mensen…want zij vertellen nog steeds de ” grote leugen “….maar daar worden zij dan wel voor betaald ( door de staat), en ook alle kosten aan hun gebouwen worden betaald… dit kost massa’s geld aan de ongelovige en gelovige belastings betalers.. maar deze worden niet aangeklaagd.. ??? Waarom niet ??
Dus terug naar Af…2 maten en gewichten… maar een leugen blijft een leugen en oplichterij is het van beide zijden .

Don Viona
Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.