DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

22 mei , 2007

DOODSTRAF – PRO – CONTRA

Filed under: doodstraf,freedom,pro - contra,vrije mening,vrije meningsuiting — donviona @ 11:05 am

Hier vind je argumenten voor (pro) of tegen (contra) de doodstraf.
Inleiding:
Huidige toestand in België: De doodstraf werd pas afgeschaft in 1996 maar werd vanaf 1863 direct omgezet in levenslange gevangenisstraf. Er was echter een uitzondering nl. de deserteurs van de 2de wereldoorlog. Die konden wel de doodstraf krijgen.
Voor of tegen de doodstraf?
VOOR:
– De doodstraf heeft misschien een afschrikwekkend karakter. Het is een verwittiging t.o.v. andere potentiële misdadigers. – Het kost veel minder voor de maatschappij (bv geen voedsel,… betalen voor de gevangenen). Uit onderzoek van Minister van Justitie Laurette Onkelinx blijkt dat een gedetineerde de belastingbetaler dagelijks gemiddeld 110 euro kost. De minister baseerde zich op cijfers uit 2003.
– We kunnen eindelijk afrekenen met de misdadigers want ze kunnen vervroegd vrijkomen en ze kunnen hervallen. De kans op een herhaling van de misdaad door deze persoon is dan uitgesloten.
TEGEN:
– De doodstraf is onherroepelijk. Als het gerecht een fout heeft gemaakt dan kan de persoon, die ter dood werd veroordeeld, niet meer tot leven worden geroepen. – De doodstraf is helemaal niet afschrikwekkend. Er bestaan landen waar het criminaliteitscijfer veel hoger ligt dan landen waar de doodstraf niet wordt uitgevoerd.- De doodstraf treft vaak de zwakkeren in de samenleving. Bijvoorbeeld de zwarten in Amerika. (Bron: Amnesty.nl)
– Men heeft het recht niet om iemand te doden. Eén van de 10 geboden is immers ‘u zult niet doden’. En oog om oog, tand om tand is geen goede oplossing.
– Wanneer men een misdaad begaat en de dader weet dat hij de doodstraf gaat krijgen, zal hij er alles aandoen om uit de handen van de politie te blijven. Hij wordt dus een gevaar voor de omgeving.

Reactie:Tot zover een heel kort overzicht.
Graag hadden wij UW mening ook gehoord, zeg maar van de man in de straat , die gewoon genegeerd word in deze kwestie…
Zend uw mening of bedenking… wij plaatsen ze graag.. ook foto’s zijn van harte welkom.
Freedom betekend ook , vrije mening… van ieder.
Mail Link :
DONVIONA@gmail.com

Don Viona

Reacties :
Doodstraf Postvak IN
from:…@telenet.be ( gewijzigd door red.)
to:donviona@gmail.com
details weergeven
20/05/2007 – 15:41
Argumenten voor de doodstraf
Voorstanders van de doodstraf zijn van mening dat het afschrikwekkend werkt, dat het in elk geval herhaling voorkomt, en dat mensen die een zeer slechte daad begaan daarvoor ook de ultieme consequentie moeten dragen. Ook zeggen ze dat de doodstraf goedkoper is voor de samenleving dan langdurige gevangenisstraf
. Als tegenargument voor de onherroepelijkheid van de doodstraf argumenteren zij dat een gevangenisstraf ook maar gedeeltelijk te herroepen is; tijd die men al gezeten heeft krijgt men niet meer terug. Verder vinden veel voorstanders van de doodstraf dat het niet correct is dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van gevangenschap van zware criminelen.
M.W
————————————————————————–
doodstraf pro Postvak IN
From: Gerard. ….@yahoo.com ( gewijzigd door red.)
to:Donviona@gmail.com
details weergeven
20/05/2007 – 20:47
Eens zien of men nog de doodstraf zal willen afschaffen als het uw kind is dat men ontvoerd,verkracht,en onder gruwelijke omstandigheden dan vermoord heeft,als ze al dan niet al kapot is van het sexueel misbruik!Met zulke kl…zakken mag men geen medelijden hebben.Als men de doodstraf liever afgeschaft ziet,dan zal er ZEKER nooit een einde aankomen,en laat staan, zeker nooit vermindering!Ik vindt nog altijd dat iemand die een ander mens moedwillig,en met voorbedachtheid vermoord,zelf niet waard is nog verder in de maatschappij te vertoeven.Als men echter blijft die zever te verkopen van:ze moeten nog een kans krijgen,het zijn ook maar (on)mensen,ze moeten zich weer aanpassen,wij zijn geen onmensen en doen dat niet….enz…Dan komt er zeker geen einde aan,laat staan vermindering.Zolang die “mensen”niet weggewerkt zijn zullen nog veel slachtoffertjes vallen,(zie recente media)dat kan toch de bedoeling niet zijn durf ik te hopen?Daarbij zal dat niets dan voordelen brengen voor onze maatschappij,als wij ze likwideren(en dat heeft niets met de middeleeuwen te maken!) Wij moeten ze al die jaren geen eten geven,(geen onnodige onkosten meer,die toch niets opleveren,en waarvoor elke belastingbetaler afdokt)en daarbij een goed leven(zie dutroux en consoorten,wat een luxe,en wat een lef)

Ze zullen zeker niet meer recidiveren(wat 60% weer doet) De gevangenissen zijn op korte tijd 3/4e leeg,en weer meer plaats voor kleinere delinkwenten!)Weer zoveel mogelijke slachoffertjes minder!(dit vooral!)De echte gestraften zijn in de meeste gevallen de achterblijvers(ouders,bekenden,familie)die hebben meestal een leed van levenslang.De daders?die komen na 8 jaar weer vrij(levenslang is 25 jaar,maar met de wet Lejeune komen ze na 1/3e van de “straf” weer vrij=+/- 8Jaar)en kunnen ze weer beginnen….Aan de massa te zien wat het beste is voor de samenleving,en stop maar met het gedoe over hun rechten.Hadden die slachtoffertjes dan geen rechten?Ik distansieer mij wel voor moord uit zelfverdediging,dat is weer wat anders,en het is niet aan mij of aan ons om daarover te oordelen.Voor de rest….Kom ik er niet meer op terug,denk ervan wat u wilt(mochten ze beulen nodig hebben,ik ga met plezier).Dat was mijn mening,en ik moest dat even kwijt na het lezen van de artikels.Maar denk eens goed na wat voorrang heeft:minder of meer slachoffers,aan u de keuze,(ik weet het al). Leve de doodstraf,
VR & GR
————————————————————————–
Fax reactie: 21 / 05 /2007 15h14′
Uit een onderzoek in 1991 is gebleken dat 59% van de Vlamingen positief stond tegenover de doodstraf. In Noord-Amerika staat 75% er positief tegenover. We vinden het beiden niet verbazend dat zoveel Amerikanen voor de doodstraf zijn, omdat ze deze in de Verenigde Staten toepassen. Wat we wel eigenaardig vinden, is dat meer dan de helft van de Vlamingen de doodstraf positief vindt. Dat is volgens ons wel veel…Nog straffer vinden we het feit dat 48% van de jongeren voorstander is van de doodstraf, terwijl wij juist dachten dat de jongeren meer bereid zouden zijn om een tweede kans te geven. 32% van de jongeren is radicaal tegen de doodstraf.Wij behoren tot de groep van de jongeren die radicaal tegen de doodstraf zijn. We zijn van mening dat iedereen een tweede kans verdient.
Criminelen verdienen in de gevangenis hun tweede kans op leven. Ze kunnen wel niet in vrijheid leven, en dat lijkt ons op zich al een zwaardere straf dan de dood. In de gevangenis hebben de gedetineerden ook veel tijd om na te denken over hun daden, en komen daar hopelijk tot inkeer.Na de straf hebben deze criminelen een nieuwe kans in het leven, ze kunnen hun leven helemaal opnieuw (en anders) beginnen.
Rond de doodstraf stellen wij ons verschillende vragen. Het is namelijk zo dat ook onschuldige mensen worden geëxecuteerd. De doodstraf is onomkeerbaar. Is iemand eenmaal gedood, dan kun je die persoon nooit meer terug halen in de maatschappij. Als rechter moet je dan ook heel zorgvuldig te werk gaan in zaken waar de doodstraf in geëist wordt. Maar gebeurt dat echt? Het kan toch niet dat mensen geëxecuteerd worden zonder voldoende bewijsmateriaal? En toch is het zo. Om een voorbeeld te geven: in Amerika zijn sinds 197387 mensen die ter dood veroordeeld waren vrij gelaten. En dit alleen maar omdat er nieuw bewijsmateriaal gevonden werd, dat bewees dat de mensen volkomen onschuldig waren. De laatste 25 jaar zijn er in Amerika ongeveer 650 mensen geëxecuteerd. Dan kan je nagaan hoeveel onschuldige mensen er wel niet tussen zaten.Wat we ons ook afvragen is of de doodstraf wel een afschrikking vormt. Er is namelijk nog steeds geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de werking van de doodstraf, en juist het tegendeel lijkt waar te zijn. Zo worden er in Amerika, ondanks handhaving van de doodsstraf, de meeste moorden per hoofd van de bevolking gepleegd. Dit zijn er jaarlijks 22.000. Van dit aantal worden er in 3.000 gevallen wellicht de doodstraf geëist tegen de moordenaar. In 250 zaken luidt het vonnis ook daadwerkelijk ‘de doodstraf’, en slechts 22 mensen worden uiteindelijk geëxecuteerd. De kans om gedood te worden is dus erg klein. Zo klein dat mensen zich er niet meer door laten afschrikken. Bovendien is het zo, dat veel mensen die een moord plegen dit volkomen buiten hun bewustzijn doen. Ze weten vaak niet eens wát ze doen, laat staan dat ze nadenken over een eventuele doodstraf die ze boven het hoofd hangt. Het kwaad met het kwaad vergelden, kan volgens ons ook niet goed zijn. Iemand die een misdaad begaat kan volgens ons in sommige gevallen ‘hersteld’ worden, bv. Als het gaat om het stelen van een fiets, of dopinggebruik in een sportwedstrijd. In deze gevallen is vergeving dan ook mogelijk, mits een gemeend excuus van de dader.Een straf is vergelding. Een straf dient om een persoon zijn daden onder ogen te laten zien, en hem zo te laten beseffen dat hij fout geweest is. Wanneer je een persoon in dezelfde mate wil straffen, gewoon om te straffen, en niet om te beseffen wat hij deed, spreek je over wraak. Wraak is geen goede methode volgens ons.
SD.
————————————————————————

Advertenties

2 reacties »

  1. moordenaars mogen op de stoel.oog om ogg , tand om tand. en laat er god en zijn geboden maar van tussen.

    Reactie door Michiels F. — 22 mei , 2007 @ 8:54 pm | Beantwoorden

  2. Spijtig toch dat zo weinig mensen durven uitkomen voor hun mening.Hebben zij die niet of laat al deze gruwel van de laatste jaren hun koud, een maatschappij van ‘ ik ,ik en ik en niemand anders’ is dit de toekomst ??

    Reactie door Bert Vefhoeven Hasselt — 23 mei , 2007 @ 11:59 am | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: