DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

21 juni , 2007

POLITIEK – Peeters viseert oudere auto’s

– Er komt dit najaar een tweede Vlaamse klimaatconferentie en die moet zich vooral buigen over nieuwe maatregelen voor mobiliteit en gebouwen.

‘Er rijden te veel wagens rond van voor 1996. Zij stoten te veel CO2 en fijn stof uit. Daarom leg ik het voorstel om ze uit de markt te halen, voor aan de klimaatconferentie’, zegt de Vlaamse minister van Milieu, Kris Peeters (CD&V). Hij wil in het najaar een tweede klimaatconferentie houden met de 275 experts die ook aan de eerste klimaatconferentie deelnamen. Die experts moeten zich buigen over nieuwe milieumaatregelen om de Kyoto-norm (5,2 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 in vergelijking met 1990) te halen. Die tweede conferentie moet zich vooral buigen over maatregelen voor mobiliteit en gebouwen. Alle voorstellen zijn mogelijk en bespreekbaar. Maar Peeters heeft ook zelf een aantal voorstellen, onder andere het oude wagenpark van de burger vervangen. Oude wagens ‘Uit onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen oude wagens en minder gegoede mensen of oude wagens en oude mensen. Er is wel een verband tussen oude wagens en een tweede wagen in een gezin. In Vlaanderen rijden 360.000 auto’s van voor 1996 rond. De conferentie moet zich buigen over de vraag of en hoe we die versneld uit de markt krijgen. Als de klimaatconferentie dat wil, moeten we daar een budget voor vrijmaken. Ik wil daar zeker in investeren. De auto’s moeten dan wel ontmanteld en gerecycleerd worden, want ik wil niet dat die vervuilende auto’s dan naar de ontwikkelingslanden worden geëxporteerd.’ Volgens Peeters rijden er ook te veel diesels rond. ‘We hebben jarenlang een verkeerd beleid gevoerd, namelijk een om dieselgebruik te promoten. Terwijl het niet aangaat een diesel te gebruiken voor korte afstanden. Ook daar moeten we iets aan doen.’ Ook een Belasting op Inverkeersstelling (BIV) op basis van een Ecoscore (de milieuvriendelijkheid van de wagen) staat op Peeters’ lijstje, net als een slimme kilometerheffing.
‘Een aanvaard principe is: de vervuiler betaalt. Ik vind het even legitiem om te zeggen: de gebruiker betaalt. Maar we moeten dat wel op Benelux-niveau invoeren. In Nederland komt die er tegen 2011; niets belet ons om die geleidelijk in te voeren. Een wegenvignet is een mogelijke eerste stap. Het systeem van kilometerheffing moet wel voldoende doordacht zijn. Ik wil niet dat er veel ruimte komt op de snelwegen, maar dat de sluipwegen overvol zitten. Ik hoop dat ook hierover de conferentie ook daarover voorstellen zal doen.’
De minister is er zich van bewust dat de Vlaming, als aan zijn auto wordt geraakt, erg terughoudend reageert. Toen hij voor het eerst de snelheid van de auto’s op de autowegen beperkte tot 90 kilometer per uur door de smog, stond de telefoon op het kabinet roodgloeiend.
‘Het zal nog veel bloed, zweet en tranen kosten voor iedereen zich achter die maatregelen kan scharen’, zegt Peeters. ‘Daarom is het van belang dat we nog meer mensen betrekken bij het beleid, nóg meer dan we in de eerste conferentie gedaan hebben. Ik ben voor een participatief milieubeleid. Er is onder de mensen meer wijsheid dan velen denken. Maar je moet willen luisteren.’ (bron:Inge Ghijs, Guy Tegenbos)
Reactie: Eerst en vooral, ik ben tegen… Ik als auto bezitter en rijder ben het hartstikke beu om als melkkoe tedienen voor deze CD/V kerel.. we betalen ons nu al blauw aan allerhande taksen..en andere spitsvondigheden om toch maar geld in het laadje tebrengen…op onze rug.
En het milieu dan, goed er moet iets gebeuren blijkbaar, maar dan graag op wereldvlak en niet in ons Vlaamse stukje grond alleen , jullie hebben de diesels naar voor geschoven…dus los het nu zelf eens op..en vraag ondertussen eens aan onze koninklijke club en onze andere leiders waarom zij met geen kleinere en properder auto’s rondrijden ..?? En zeg nu niet ‘ Dat is tegen dat ze overkop gaan zoals Guy…!!! ‘… in Gent is overkomen. (R4 crash)
Stop deze waanzin , begin misschien aan de vervuilende ‘wereld industrie’ scherpere normen opteleggen…of aan W.Bush… maar ja dat gaat blijkbaar niet zo simpel.

Don Viona
Advertenties

4 juni , 2007

ANTI-ROKERS – Minister Demotte (PS) wil dat niemand in dit land nog rookt.

Filed under: antirook,demotte,diesels,horeca,roet uitstoot — donviona @ 6:49 pm

– Hij stuurt aan op een gezonde samenleving zonder fijne stofdeeltjes.
Thuis roken wordt door de minister nog net niet verboden. Hij zou het wel willen en als roker, die thuis af en toe een sigaret opsteekt, ervaar ik zijn beleid als bedreigend. Roken is een genot. Roken is een verslaving. Roken is er ook langzamerhand sluipenderwijs ingeslopen. Was het tot voor kort nog heel normaal elkaar een sigaret aan te bieden, tegenwoordig is de roker in de ogen van velen een paria & crimineel, waar mag op neergekeken worden. Wat is er nu lekkerder dan een heerlijke ‘after action satisfaction’ als een sigaret of sigaar? Lekker eten en daarna een glas cognac met een sigaar. Een tevreden roker is geen onruststoker. ( een drinker wel) Roken is verboden in de trein, op het perron, in de stationshal, in kantines, op luchthavens, in de bus en in de taxi.
Zelfs bejaarden, opgesloten in hun home “Vluchten kan niet meer” of “Uitzichtloos” mogen tijdens het leggen van een kaartje geen sigaretje meer opsteken. Daar zijn speciale lelijke ongezellige ruimten voor. Psychiatrische patiënten moeten stoppen, mogen niet meer roken. Die worden daar pas écht gevaarlijk gek van.
De gezondheids- en reinheidsdoctrine slaat genadeloos toe. Anti-Roker R.Demotte volgt Europa en Europa wil roomser dan de paus zijn. De laatste linie die hij nog moet nemen om mij op termijn ook het roken thuis te verbieden is de horeca. Onze stamcafé, het laatste plekje in Vlaanderen waar nog tolerantie heerst; ook daar wordt roken verboden. Tenminste dat wil Demotte en C°.Zijn argumenten het roken ook in horeca-gelegenheden te verbieden richten zich op meerdere aspecten van het roken. Allereerst is er voor Demotte natuurlijk het argument van de volksgezondheid. Daarnaast gooit hij ook wat arbeids rimram in de strijd. Het personeel in café’s en restaurants heeft immers ook recht op een rookvrije werkplek.Horeca-Belgie en Demotte kwamen er een beetje uit. De sector zou zelf een beleid willen ontwikkelen om aan de bezwaren van de niet rokende klanten tegemoet te komen. Zo zouden er rookvrije gedeeltes worden aangelegd. Horeca Belgie was behalve bang klanten te verliezen, veel bezoekers roken immers, maar in het verlengde daarvan hadden ze nog een ander ijzersterk argument. Een algemeen rookverbod in de horeca zou naar schatting zo’n slordige 50.000 arbeidsplaatsen kosten. Horeca-Belgie zocht en vond bondgenoten. Zij gaven een neutraal onderzoeksinstituut opdracht te onderzoeken hoe de overlast van sigarettenrook fors te beperken. Uit proeven is gebleken dat de hoeveelheid rook in de lucht met 50 tot 99 % is te verminderen. Uiteraard hangt er een prijskaartje aan een luchtzuiveringsinstallatie. Kosten tussen de vijf- en dertigduizend euro. Demotte zelf vond dit destijds geen goede oplossing: niet effectief en te duur.
Horeca-Belgie gaat er nu van uit dat onze, nog steeds anti-roker minister deze nieuwe onderzoeksresultaten zal meenemen bij het vaststellen van zijn verdere beleid. Er is nog hoop voor de roker. Met effectieve luchtzuiveringsinstallaties heeft niemand er binnenkort nog last van als er gerookt wordt. Een toekomstbeeld: gewoon weer roken op het werk, in de trein, in het bejaardenhuis, in de inrichting, op het perron, in de treinen, zeker weten, in de kroeg en restaurants…. (ingezonden : Willy Plesters)

Reactie: Ik denk wat deze schrijver hoopt een kwade droom word, wij kunnen enkel hopen dat hij (R.Demotte(PS) er niet meer bij is na 10 Juni…en iemand met een normaal denkvermogen het overneemt…aan en extreme fanaat hebben wij niks, niet de roker , en niet de horeca…enkel de diesels die + duizend keer meer roet en stofdeeltjes uitstoten blijven wel rijden..

Don Viona

Blog op WordPress.com.