DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

21 juni , 2007

JUSTITIE – Geen vrijheid voor Michelle Martin

– De strafuitvoeringsrechtbank van Bergen heeft donderdag het verzoek tot vrijlating van Michelle Martin geweigerd.
De voornaamste reden voor die beslissing is echter het feit dat er geen reclasseringsplan is. Het dossier is daardoor geblokkeerd tot juni 2008, wanneer Martin een nieuw verzoek kan indienen. De rechtbank benadrukte de risico’s die verbonden zijn aan het psychopathisch en antisociaal karakter van Martin. De strafuitvoeringsrechtbank achtte het verzoek tot vrijlating van Michelle Martin ontvankelijk wat de termijn betreft. Maar zoals de directrice van de gevangenis benadrukte in haar advies, oordeelde de rechter dat er geen reclasseringsplan is. Het opstellen van dat plan wordt een moeilijke klus, aldus Martins advocaat. ‘Alle aanvragen voor penitentiair verlof worden haar sowieso geweigerd. In die omstandigheden is het moeilijk een reclasseringsplan op te stellen. Ik had me dus aan deze beslissing verwacht’, aldus meester Bayet. Een nieuw verzoek tot vrijlating zal ingediend worden in 2008. ‘We werken intussen verder aan een reclasseringsplan. Het dossier zal in elk geval niet evolueren voor het einde van 2008’, besluit de advocaat van Michelle Martin. Martin, die in 2004 veroordeeld werd tot 30 jaar gevangenisstraf, verscheen na 10 jaar cel voor de strafuitvoeringsrechtbank aangezien ze sinds 1996 in voorhechtenis zat. (bron:Belga)

Reactie: Geweigerd omdat er geen reclasseringsplan plan is of was… dus niet omdat ze een onverbeterlijke kindermoordenaar is ??? Omgekeerde logica..dit is onze rechtspraak..een schande om onder dergelijk regime temoeten leven..
Dat de slachtoffer dood zijn of met een eeuwig trauma zitten speelt dus allemaal geen of weinig rol… voorwaar, voor dit gespuis is de daadwerkelijke doodstraf de enige straf… ondanks alle contra’s…waar bepaalde groepen mee schermen.

Don Viona

Reactie Paul Marchal: “niet meer dan normaal”
Paul Marchal vindt het niet meer dan normaal dat Michelle Martin niet vervroegd wordt vrijgelaten. Dat zei de vader van de in 1996 vermoorde An vandaag. Volgens Marchal is de maatschappij nog niet klaar voor de vrijlating van Martin.NormaalDe strafuitvoeringsrechtbank van Bergen weigerde het verzoek tot vrijlating van Michelle Martin. Dat de voormalige echtgenote van Marc Dutroux niet wordt vrijgelaten, had Marchal verwacht, en hij vindt dat “niet meer dan normaal”.Recidiviste”Ze is per slot van rekening een recidiviste”, zegt die. Volgens Marchal pleegde Michelle Martin in de jaren tachtig al gelijkaardige feiten en werd ze toen al vervroegd vrijgelaten. “Dat betekent dat er ten vroegste in 2016 opnieuw over haar vrijlating kan worden gepraat.””Nog niet klaar”Bovendien, gaat Marchal verder, zijn de maatschappij en de slachtoffers van Martin nog niet klaar voor haar vrijlating. “Ze is nog steeds een gevaar voor de maatschappij. Het gaat om een vrouw die moeder is en onderwijzeres was. Ze heeft de kans gehad om Julie en Melissa te redden terwijl Dutroux in de gevangenis zat, maar dat heeft ze niet gedaan. Allemaal redenen om haar nog niet vrij te laten”, zo vindt de vader van An.Marchal zei ook dat hij het spijtig vindt dat hij de uitspraak via de pers moet vernemen. “Ik zou dat in de toekomst graag anders zien.” Paul Marchal .

Advertenties

22 mei , 2007

DOODSTRAF – PRO – CONTRA

Filed under: doodstraf,freedom,pro - contra,vrije mening,vrije meningsuiting — donviona @ 11:05 am

Hier vind je argumenten voor (pro) of tegen (contra) de doodstraf.
Inleiding:
Huidige toestand in België: De doodstraf werd pas afgeschaft in 1996 maar werd vanaf 1863 direct omgezet in levenslange gevangenisstraf. Er was echter een uitzondering nl. de deserteurs van de 2de wereldoorlog. Die konden wel de doodstraf krijgen.
Voor of tegen de doodstraf?
VOOR:
– De doodstraf heeft misschien een afschrikwekkend karakter. Het is een verwittiging t.o.v. andere potentiële misdadigers. – Het kost veel minder voor de maatschappij (bv geen voedsel,… betalen voor de gevangenen). Uit onderzoek van Minister van Justitie Laurette Onkelinx blijkt dat een gedetineerde de belastingbetaler dagelijks gemiddeld 110 euro kost. De minister baseerde zich op cijfers uit 2003.
– We kunnen eindelijk afrekenen met de misdadigers want ze kunnen vervroegd vrijkomen en ze kunnen hervallen. De kans op een herhaling van de misdaad door deze persoon is dan uitgesloten.
TEGEN:
– De doodstraf is onherroepelijk. Als het gerecht een fout heeft gemaakt dan kan de persoon, die ter dood werd veroordeeld, niet meer tot leven worden geroepen. – De doodstraf is helemaal niet afschrikwekkend. Er bestaan landen waar het criminaliteitscijfer veel hoger ligt dan landen waar de doodstraf niet wordt uitgevoerd.- De doodstraf treft vaak de zwakkeren in de samenleving. Bijvoorbeeld de zwarten in Amerika. (Bron: Amnesty.nl)
– Men heeft het recht niet om iemand te doden. Eén van de 10 geboden is immers ‘u zult niet doden’. En oog om oog, tand om tand is geen goede oplossing.
– Wanneer men een misdaad begaat en de dader weet dat hij de doodstraf gaat krijgen, zal hij er alles aandoen om uit de handen van de politie te blijven. Hij wordt dus een gevaar voor de omgeving.

Reactie:Tot zover een heel kort overzicht.
Graag hadden wij UW mening ook gehoord, zeg maar van de man in de straat , die gewoon genegeerd word in deze kwestie…
Zend uw mening of bedenking… wij plaatsen ze graag.. ook foto’s zijn van harte welkom.
Freedom betekend ook , vrije mening… van ieder.
Mail Link :
DONVIONA@gmail.com

Don Viona

Reacties :
Doodstraf Postvak IN
from:…@telenet.be ( gewijzigd door red.)
to:donviona@gmail.com
details weergeven
20/05/2007 – 15:41
Argumenten voor de doodstraf
Voorstanders van de doodstraf zijn van mening dat het afschrikwekkend werkt, dat het in elk geval herhaling voorkomt, en dat mensen die een zeer slechte daad begaan daarvoor ook de ultieme consequentie moeten dragen. Ook zeggen ze dat de doodstraf goedkoper is voor de samenleving dan langdurige gevangenisstraf
. Als tegenargument voor de onherroepelijkheid van de doodstraf argumenteren zij dat een gevangenisstraf ook maar gedeeltelijk te herroepen is; tijd die men al gezeten heeft krijgt men niet meer terug. Verder vinden veel voorstanders van de doodstraf dat het niet correct is dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van gevangenschap van zware criminelen.
M.W
————————————————————————–
doodstraf pro Postvak IN
From: Gerard. ….@yahoo.com ( gewijzigd door red.)
to:Donviona@gmail.com
details weergeven
20/05/2007 – 20:47
Eens zien of men nog de doodstraf zal willen afschaffen als het uw kind is dat men ontvoerd,verkracht,en onder gruwelijke omstandigheden dan vermoord heeft,als ze al dan niet al kapot is van het sexueel misbruik!Met zulke kl…zakken mag men geen medelijden hebben.Als men de doodstraf liever afgeschaft ziet,dan zal er ZEKER nooit een einde aankomen,en laat staan, zeker nooit vermindering!Ik vindt nog altijd dat iemand die een ander mens moedwillig,en met voorbedachtheid vermoord,zelf niet waard is nog verder in de maatschappij te vertoeven.Als men echter blijft die zever te verkopen van:ze moeten nog een kans krijgen,het zijn ook maar (on)mensen,ze moeten zich weer aanpassen,wij zijn geen onmensen en doen dat niet….enz…Dan komt er zeker geen einde aan,laat staan vermindering.Zolang die “mensen”niet weggewerkt zijn zullen nog veel slachtoffertjes vallen,(zie recente media)dat kan toch de bedoeling niet zijn durf ik te hopen?Daarbij zal dat niets dan voordelen brengen voor onze maatschappij,als wij ze likwideren(en dat heeft niets met de middeleeuwen te maken!) Wij moeten ze al die jaren geen eten geven,(geen onnodige onkosten meer,die toch niets opleveren,en waarvoor elke belastingbetaler afdokt)en daarbij een goed leven(zie dutroux en consoorten,wat een luxe,en wat een lef)

Ze zullen zeker niet meer recidiveren(wat 60% weer doet) De gevangenissen zijn op korte tijd 3/4e leeg,en weer meer plaats voor kleinere delinkwenten!)Weer zoveel mogelijke slachoffertjes minder!(dit vooral!)De echte gestraften zijn in de meeste gevallen de achterblijvers(ouders,bekenden,familie)die hebben meestal een leed van levenslang.De daders?die komen na 8 jaar weer vrij(levenslang is 25 jaar,maar met de wet Lejeune komen ze na 1/3e van de “straf” weer vrij=+/- 8Jaar)en kunnen ze weer beginnen….Aan de massa te zien wat het beste is voor de samenleving,en stop maar met het gedoe over hun rechten.Hadden die slachtoffertjes dan geen rechten?Ik distansieer mij wel voor moord uit zelfverdediging,dat is weer wat anders,en het is niet aan mij of aan ons om daarover te oordelen.Voor de rest….Kom ik er niet meer op terug,denk ervan wat u wilt(mochten ze beulen nodig hebben,ik ga met plezier).Dat was mijn mening,en ik moest dat even kwijt na het lezen van de artikels.Maar denk eens goed na wat voorrang heeft:minder of meer slachoffers,aan u de keuze,(ik weet het al). Leve de doodstraf,
VR & GR
————————————————————————–
Fax reactie: 21 / 05 /2007 15h14′
Uit een onderzoek in 1991 is gebleken dat 59% van de Vlamingen positief stond tegenover de doodstraf. In Noord-Amerika staat 75% er positief tegenover. We vinden het beiden niet verbazend dat zoveel Amerikanen voor de doodstraf zijn, omdat ze deze in de Verenigde Staten toepassen. Wat we wel eigenaardig vinden, is dat meer dan de helft van de Vlamingen de doodstraf positief vindt. Dat is volgens ons wel veel…Nog straffer vinden we het feit dat 48% van de jongeren voorstander is van de doodstraf, terwijl wij juist dachten dat de jongeren meer bereid zouden zijn om een tweede kans te geven. 32% van de jongeren is radicaal tegen de doodstraf.Wij behoren tot de groep van de jongeren die radicaal tegen de doodstraf zijn. We zijn van mening dat iedereen een tweede kans verdient.
Criminelen verdienen in de gevangenis hun tweede kans op leven. Ze kunnen wel niet in vrijheid leven, en dat lijkt ons op zich al een zwaardere straf dan de dood. In de gevangenis hebben de gedetineerden ook veel tijd om na te denken over hun daden, en komen daar hopelijk tot inkeer.Na de straf hebben deze criminelen een nieuwe kans in het leven, ze kunnen hun leven helemaal opnieuw (en anders) beginnen.
Rond de doodstraf stellen wij ons verschillende vragen. Het is namelijk zo dat ook onschuldige mensen worden geëxecuteerd. De doodstraf is onomkeerbaar. Is iemand eenmaal gedood, dan kun je die persoon nooit meer terug halen in de maatschappij. Als rechter moet je dan ook heel zorgvuldig te werk gaan in zaken waar de doodstraf in geëist wordt. Maar gebeurt dat echt? Het kan toch niet dat mensen geëxecuteerd worden zonder voldoende bewijsmateriaal? En toch is het zo. Om een voorbeeld te geven: in Amerika zijn sinds 197387 mensen die ter dood veroordeeld waren vrij gelaten. En dit alleen maar omdat er nieuw bewijsmateriaal gevonden werd, dat bewees dat de mensen volkomen onschuldig waren. De laatste 25 jaar zijn er in Amerika ongeveer 650 mensen geëxecuteerd. Dan kan je nagaan hoeveel onschuldige mensen er wel niet tussen zaten.Wat we ons ook afvragen is of de doodstraf wel een afschrikking vormt. Er is namelijk nog steeds geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de werking van de doodstraf, en juist het tegendeel lijkt waar te zijn. Zo worden er in Amerika, ondanks handhaving van de doodsstraf, de meeste moorden per hoofd van de bevolking gepleegd. Dit zijn er jaarlijks 22.000. Van dit aantal worden er in 3.000 gevallen wellicht de doodstraf geëist tegen de moordenaar. In 250 zaken luidt het vonnis ook daadwerkelijk ‘de doodstraf’, en slechts 22 mensen worden uiteindelijk geëxecuteerd. De kans om gedood te worden is dus erg klein. Zo klein dat mensen zich er niet meer door laten afschrikken. Bovendien is het zo, dat veel mensen die een moord plegen dit volkomen buiten hun bewustzijn doen. Ze weten vaak niet eens wát ze doen, laat staan dat ze nadenken over een eventuele doodstraf die ze boven het hoofd hangt. Het kwaad met het kwaad vergelden, kan volgens ons ook niet goed zijn. Iemand die een misdaad begaat kan volgens ons in sommige gevallen ‘hersteld’ worden, bv. Als het gaat om het stelen van een fiets, of dopinggebruik in een sportwedstrijd. In deze gevallen is vergeving dan ook mogelijk, mits een gemeend excuus van de dader.Een straf is vergelding. Een straf dient om een persoon zijn daden onder ogen te laten zien, en hem zo te laten beseffen dat hij fout geweest is. Wanneer je een persoon in dezelfde mate wil straffen, gewoon om te straffen, en niet om te beseffen wat hij deed, spreek je over wraak. Wraak is geen goede methode volgens ons.
SD.
————————————————————————

DOODSTRAF – PRO – CONTRA

Filed under: doodstraf,freedom,pro - contra,vrije mening,vrije meningsuiting — donviona @ 9:05 am

Hier vind je argumenten voor (pro) of tegen (contra) de doodstraf.
Inleiding:
Huidige toestand in België: De doodstraf werd pas afgeschaft in 1996 maar werd vanaf 1863 direct omgezet in levenslange gevangenisstraf. Er was echter een uitzondering nl. de deserteurs van de 2de wereldoorlog. Die konden wel de doodstraf krijgen.
Voor of tegen de doodstraf?
VOOR:
– De doodstraf heeft misschien een afschrikwekkend karakter. Het is een verwittiging t.o.v. andere potentiële misdadigers. – Het kost veel minder voor de maatschappij (bv geen voedsel,… betalen voor de gevangenen). Uit onderzoek van Minister van Justitie Laurette Onkelinx blijkt dat een gedetineerde de belastingbetaler dagelijks gemiddeld 110 euro kost. De minister baseerde zich op cijfers uit 2003.
– We kunnen eindelijk afrekenen met de misdadigers want ze kunnen vervroegd vrijkomen en ze kunnen hervallen. De kans op een herhaling van de misdaad door deze persoon is dan uitgesloten.
TEGEN:
– De doodstraf is onherroepelijk. Als het gerecht een fout heeft gemaakt dan kan de persoon, die ter dood werd veroordeeld, niet meer tot leven worden geroepen. – De doodstraf is helemaal niet afschrikwekkend. Er bestaan landen waar het criminaliteitscijfer veel hoger ligt dan landen waar de doodstraf niet wordt uitgevoerd.- De doodstraf treft vaak de zwakkeren in de samenleving. Bijvoorbeeld de zwarten in Amerika. (Bron: Amnesty.nl)
– Men heeft het recht niet om iemand te doden. Eén van de 10 geboden is immers ‘u zult niet doden’. En oog om oog, tand om tand is geen goede oplossing.
– Wanneer men een misdaad begaat en de dader weet dat hij de doodstraf gaat krijgen, zal hij er alles aandoen om uit de handen van de politie te blijven. Hij wordt dus een gevaar voor de omgeving.

Reactie:Tot zover een heel kort overzicht.
Graag hadden wij UW mening ook gehoord, zeg maar van de man in de straat , die gewoon genegeerd word in deze kwestie…
Zend uw mening of bedenking… wij plaatsen ze graag.. ook foto’s zijn van harte welkom.
Freedom betekend ook , vrije mening… van ieder.
Mail Link :
DONVIONA@gmail.com

Don Viona

Reacties :
Doodstraf Postvak IN
from:…@telenet.be ( gewijzigd door red.)
to:donviona@gmail.com
details weergeven
20/05/2007 – 15:41
Argumenten voor de doodstraf
Voorstanders van de doodstraf zijn van mening dat het afschrikwekkend werkt, dat het in elk geval herhaling voorkomt, en dat mensen die een zeer slechte daad begaan daarvoor ook de ultieme consequentie moeten dragen. Ook zeggen ze dat de doodstraf goedkoper is voor de samenleving dan langdurige gevangenisstraf
. Als tegenargument voor de onherroepelijkheid van de doodstraf argumenteren zij dat een gevangenisstraf ook maar gedeeltelijk te herroepen is; tijd die men al gezeten heeft krijgt men niet meer terug. Verder vinden veel voorstanders van de doodstraf dat het niet correct is dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van gevangenschap van zware criminelen.
M.W
————————————————————————–
doodstraf pro Postvak IN
From: Gerard. ….@yahoo.com ( gewijzigd door red.)
to:Donviona@gmail.com
details weergeven
20/05/2007 – 20:47
Eens zien of men nog de doodstraf zal willen afschaffen als het uw kind is dat men ontvoerd,verkracht,en onder gruwelijke omstandigheden dan vermoord heeft,als ze al dan niet al kapot is van het sexueel misbruik!Met zulke kl…zakken mag men geen medelijden hebben.Als men de doodstraf liever afgeschaft ziet,dan zal er ZEKER nooit een einde aankomen,en laat staan, zeker nooit vermindering!Ik vindt nog altijd dat iemand die een ander mens moedwillig,en met voorbedachtheid vermoord,zelf niet waard is nog verder in de maatschappij te vertoeven.Als men echter blijft die zever te verkopen van:ze moeten nog een kans krijgen,het zijn ook maar (on)mensen,ze moeten zich weer aanpassen,wij zijn geen onmensen en doen dat niet….enz…Dan komt er zeker geen einde aan,laat staan vermindering.Zolang die “mensen”niet weggewerkt zijn zullen nog veel slachtoffertjes vallen,(zie recente media)dat kan toch de bedoeling niet zijn durf ik te hopen?Daarbij zal dat niets dan voordelen brengen voor onze maatschappij,als wij ze likwideren(en dat heeft niets met de middeleeuwen te maken!) Wij moeten ze al die jaren geen eten geven,(geen onnodige onkosten meer,die toch niets opleveren,en waarvoor elke belastingbetaler afdokt)en daarbij een goed leven(zie dutroux en consoorten,wat een luxe,en wat een lef)

Ze zullen zeker niet meer recidiveren(wat 60% weer doet) De gevangenissen zijn op korte tijd 3/4e leeg,en weer meer plaats voor kleinere delinkwenten!)Weer zoveel mogelijke slachoffertjes minder!(dit vooral!)De echte gestraften zijn in de meeste gevallen de achterblijvers(ouders,bekenden,familie)die hebben meestal een leed van levenslang.De daders?die komen na 8 jaar weer vrij(levenslang is 25 jaar,maar met de wet Lejeune komen ze na 1/3e van de “straf” weer vrij=+/- 8Jaar)en kunnen ze weer beginnen….Aan de massa te zien wat het beste is voor de samenleving,en stop maar met het gedoe over hun rechten.Hadden die slachtoffertjes dan geen rechten?Ik distansieer mij wel voor moord uit zelfverdediging,dat is weer wat anders,en het is niet aan mij of aan ons om daarover te oordelen.Voor de rest….Kom ik er niet meer op terug,denk ervan wat u wilt(mochten ze beulen nodig hebben,ik ga met plezier).Dat was mijn mening,en ik moest dat even kwijt na het lezen van de artikels.Maar denk eens goed na wat voorrang heeft:minder of meer slachoffers,aan u de keuze,(ik weet het al). Leve de doodstraf,
VR & GR
————————————————————————–
Fax reactie: 21 / 05 /2007 15h14′
Uit een onderzoek in 1991 is gebleken dat 59% van de Vlamingen positief stond tegenover de doodstraf. In Noord-Amerika staat 75% er positief tegenover. We vinden het beiden niet verbazend dat zoveel Amerikanen voor de doodstraf zijn, omdat ze deze in de Verenigde Staten toepassen. Wat we wel eigenaardig vinden, is dat meer dan de helft van de Vlamingen de doodstraf positief vindt. Dat is volgens ons wel veel…Nog straffer vinden we het feit dat 48% van de jongeren voorstander is van de doodstraf, terwijl wij juist dachten dat de jongeren meer bereid zouden zijn om een tweede kans te geven. 32% van de jongeren is radicaal tegen de doodstraf.Wij behoren tot de groep van de jongeren die radicaal tegen de doodstraf zijn. We zijn van mening dat iedereen een tweede kans verdient.
Criminelen verdienen in de gevangenis hun tweede kans op leven. Ze kunnen wel niet in vrijheid leven, en dat lijkt ons op zich al een zwaardere straf dan de dood. In de gevangenis hebben de gedetineerden ook veel tijd om na te denken over hun daden, en komen daar hopelijk tot inkeer.Na de straf hebben deze criminelen een nieuwe kans in het leven, ze kunnen hun leven helemaal opnieuw (en anders) beginnen.
Rond de doodstraf stellen wij ons verschillende vragen. Het is namelijk zo dat ook onschuldige mensen worden geëxecuteerd. De doodstraf is onomkeerbaar. Is iemand eenmaal gedood, dan kun je die persoon nooit meer terug halen in de maatschappij. Als rechter moet je dan ook heel zorgvuldig te werk gaan in zaken waar de doodstraf in geëist wordt. Maar gebeurt dat echt? Het kan toch niet dat mensen geëxecuteerd worden zonder voldoende bewijsmateriaal? En toch is het zo. Om een voorbeeld te geven: in Amerika zijn sinds 197387 mensen die ter dood veroordeeld waren vrij gelaten. En dit alleen maar omdat er nieuw bewijsmateriaal gevonden werd, dat bewees dat de mensen volkomen onschuldig waren. De laatste 25 jaar zijn er in Amerika ongeveer 650 mensen geëxecuteerd. Dan kan je nagaan hoeveel onschuldige mensen er wel niet tussen zaten.Wat we ons ook afvragen is of de doodstraf wel een afschrikking vormt. Er is namelijk nog steeds geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de werking van de doodstraf, en juist het tegendeel lijkt waar te zijn. Zo worden er in Amerika, ondanks handhaving van de doodsstraf, de meeste moorden per hoofd van de bevolking gepleegd. Dit zijn er jaarlijks 22.000. Van dit aantal worden er in 3.000 gevallen wellicht de doodstraf geëist tegen de moordenaar. In 250 zaken luidt het vonnis ook daadwerkelijk ‘de doodstraf’, en slechts 22 mensen worden uiteindelijk geëxecuteerd. De kans om gedood te worden is dus erg klein. Zo klein dat mensen zich er niet meer door laten afschrikken. Bovendien is het zo, dat veel mensen die een moord plegen dit volkomen buiten hun bewustzijn doen. Ze weten vaak niet eens wát ze doen, laat staan dat ze nadenken over een eventuele doodstraf die ze boven het hoofd hangt. Het kwaad met het kwaad vergelden, kan volgens ons ook niet goed zijn. Iemand die een misdaad begaat kan volgens ons in sommige gevallen ‘hersteld’ worden, bv. Als het gaat om het stelen van een fiets, of dopinggebruik in een sportwedstrijd. In deze gevallen is vergeving dan ook mogelijk, mits een gemeend excuus van de dader.Een straf is vergelding. Een straf dient om een persoon zijn daden onder ogen te laten zien, en hem zo te laten beseffen dat hij fout geweest is. Wanneer je een persoon in dezelfde mate wil straffen, gewoon om te straffen, en niet om te beseffen wat hij deed, spreek je over wraak. Wraak is geen goede methode volgens ons.
SD.
————————————————————————

19 mei , 2007

JUSTITIE – Doodstraf voor kinderverkrachters

Filed under: doodstraf,kinderverkrachters — donviona @ 11:55 am

US – Texas voert doodstraf in voor kinderverkrachters.
Inwoners van de Amerikaanse staat Texas die voor de tweede keer veroordeeld worden voor het verkrachten van een kind, riskeren voortaan de doodstraf.
Vrijdag werd daartoe een wetsvoorstel goedgekeurd, dat nu enkel nog moet worden ondertekend door de gouverneur.
Texas wordt zo de zesde staat in Amerika die de doodstraf invoert voor kinderverkrachters.

Reactie : Heel kort kan ik zijn over dit onderwerp , WANNEER IN BELGIE ????

Don Viona

JUSTITIE – Doodstraf voor kinderverkrachters

Filed under: doodstraf,kinderverkrachters — donviona @ 9:55 am

US – Texas voert doodstraf in voor kinderverkrachters.
Inwoners van de Amerikaanse staat Texas die voor de tweede keer veroordeeld worden voor het verkrachten van een kind, riskeren voortaan de doodstraf.
Vrijdag werd daartoe een wetsvoorstel goedgekeurd, dat nu enkel nog moet worden ondertekend door de gouverneur.
Texas wordt zo de zesde staat in Amerika die de doodstraf invoert voor kinderverkrachters.

Reactie : Heel kort kan ik zijn over dit onderwerp , WANNEER IN BELGIE ????

Don Viona

4 mei , 2007

GEZOCHT – Stille optocht voor Annick om al dat verdriet te verwerken

Filed under: annick,diest,doodstraf,stille optocht,verhofstadt — donviona @ 9:30 pm

DIEST.In het stadhuis van Diest ligt een rouwregister en er komt dinsdag een stille optocht langsheen het laatste traject van Annick.
Door de moord op Annick Van Uytsel is een hele gemeenschap getroffen: ouders, broer, lief, vrienden en vriendinnen, buren, klasgenoten, leerlingen van de school die de bewuste fuif organiseerden waarna Annick verdween. Gisteren was het in Diest alle hens aan dek om het verdriet en de pijn van al die slachtoffers te helpen dragen. Burgemeester Jan Laurys deed de hele week zijn best om zoveel mogelijk ter plaatse te zijn, bij de start en het einde van elke zoektocht en ook bij de ouders van Annick. ‘We raden iedereen af om naar hen toe te gaan en we hebben op hun vraag ook een politiecombi voor hun huis geplaatst. Er zijn afspraken gemaakt over wie mag aanbellen: vrienden en leerlingen van de school van Annicks broer bijvoorbeeld.’
De pers wordt op een afstand gehouden, bevestigt ook politiecommissaris Pacolet: ‘De ouders hebben daar nu geen zin in, en zullen wel laten weten of en wanneer ze contact met de pers wensen.’ Gisterochtend hadden zich al enkele cameraploegen bij het huis gemeld. Pacolet: ‘Wij vragen niet alleen van niet aan te bellen, maar ook om geen standups te doen met het huis op de achtergrond. Tot nu toe wordt die vraag redelijk goed opgevolgd.’ Twee agenten van het lokale korps staan al de hele week intens in contact met de familie. ‘Ons doel is om alle informatie over het onderzoek eerst aan de familie te bezorgen, voor ze de pers bereikt. Wij hebben tot onze afschuw vastgesteld dat we daar telkens maar drie à vier minuten tijd voor hebben’, aldus de korpschef. ‘Denk aan donderdagavond: de overbrenging van het lichaam was bijna live op tv te volgen. Stel u in de plaats van de ouders: dan is zoiets bijna ondraaglijk.’ Donderdagavond heeft de politie ook tot vrij laat overlegd met vrienden en jongeren in het jeugdhuis Tijl, waar de zoekacties gecoördineerd werden en waar Annick geregeld kwam. De korpschef en de burgemeester waren daar bij. Pacolet: ‘De jongeren zijn natuurlijk kwaad: dat zoiets kan gebeuren! Ze hebben hun ongenoegen geuit: rondom fuiven zien ze wel vaker agenten, maar op de weg naar huis niet. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar dat kunnen we natuurlijk niet waarmaken. We kunnen ’s nachts niet overal gaan staan. Toch denk ik dat het goed is dat ze hun angsten en ongenoegens hierover hebben kunnen ventileren.’ De korpschef hoopt nu dat anderen mee inspringen: ‘De politie heeft brede schouders, maar niet breed genoeg voor al dit verdriet’.
In het Koninklijk Atheneum van Diest kregen de zesdejaars gisterochtend geen les. Zij waren het die de bewuste fuif organiseerden, waarna Annick verdween. Vijf van haar beste vriendinnen lopen er school, maar die bleven gisteren thuis, zegt directrice Françoise Van Helmont. Zij heeft voorlopig geen extra hulp ingeroepen: ‘Het Centrum voor Leerlingen begeleiding staat paraat, maar tot nu toe kunnen we het zelf aan. Een deel van de zesdejaars is in een aangename klas gaan zitten om te praten, anderen zijn met een leerkracht gaan wandelen. We hebben een rouwregister gekocht, waarin ieder zijn emoties en overpeinzingen kwijt kan.’ Van Helmont zegt dat niet alleen de leerlingen getroffen zijn. ‘Het is ook voor ons, volwassenen en begeleiders, erg aangrijpend. Dat zoiets zich heeft kunnen voordoen, in een buurt, langsheen een straat, waar ieder van ons wel eens passeert en waar sommige leerlingen elke dag voorbijkomen.’ De KSJ, waar Annick leidster was van de allerjongsten, de Smodderkes, heeft ondertussen een beroep gedaan op de kinderwerking van slachtofferhulp. Wat kunnen zij doen? ‘De begeleiders raad geven, zodat ze zelf klaar zijn om de kinderen te woord te staan en naar ze te luisteren’, zegt Ilse Delafontaine, die coördinator is van die kinderwerking. ‘Het is belangrijk op zulke moeilijke momenten dat de vertrouwde volwassenen hen kunnen bijstaan.’ Gistermiddag werd ook besloten dat de opsporingsaffiches van Child Focus overplakt zullen worden met een affiche die oproept om mee te stappen in de stille wake. Ook op die affiche zal een foto van Annick staan. ’s Morgens waren op diverse plaatsen roosjes vastgehecht aan de opsporingsaffiches.
Doodsoorzaak Annick nog steeds onduidelijk
– Over de doodsoorzaak van Annick Van Uytsel is nog steeds niets bekend. Het meisje heeft een zware slag op het hoofd gekregen , maar het is niet zeker dat ze daaraan overleden is. Dat meldt Patrick Vits, woordvoerder van het Leuvense parket vanmorgen op een persconferentie. Een verdachte voor de moord is er nog niet, maar het parket volgt wel enkele pistes.In het belang van het onderzoek wilde het parket niet veel kwijt over de precieze omstandigheden waarin het lichaam van Annick werd teruggevonden. Wat wel werd verteld is dat het meisje in plastic gewikkeld was, en dat het pakket zowel binnenin als aan de buitenzijde verzwaard was met stenen. De dader, of eventuele daders, hadden duidelijk de bedoeling het lichaam te laten zinken. Dat opzet is mislukt, aangezien het lichaam gisteren in de vooravond kwam bovendrijven in het Albertkanaal ter hoogte van Genenbos (Lummen).AutopsieOp het lichaam van het 18-jarige meisje is nog tot vannacht 5 uur een autopsie uitgevoerd, maar veel details heeft die tot nog toe niet opgeleverd. Het lichaam heeft geruime tijd in het water gelegen en dat bemoeilijkt het onderzoek. Daardoor is het nog gissen naar de doodsoorzaak van het meisje uit Schaffen. Het parket deelde wel mee dat Annick een erg zware klap op het hoofd gekregen heeft, maar of dat ook onmiddellijk haar dood heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.Het is eveneens onduidelijk of Annick gedood werd in de buurt van de vindplaats of pas later naar het Albertkanaal vervoerd werd en eventueel verder is afgedreven tot in Genenbos. Speurders zoeken in samenwerking met het leger ijverig voort naar alle mogelijke sporen in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E314, waar het gsm-signaal van Annick het laatst geregistreerd werd, en in de buurt van de vindplaats.Er wordt in de eerste plaats gezocht naar zaken die direct naar de dader zouden kunnen leiden en naar het voorwerp waarmee Annick op het hoofd geslagen is. Ook haar fiets en gsm zijn nog steeds niet terecht. Het parket liet eveneens uitschijnen dat er kledingstukken van het meisje zoek zijn. Deze namiddag zullen duikers van de brandweer in het Albertkanaal op zoek gaan naar voorwerpen die een aanwijzing zouden kunnen geven.DaderEen dader heeft het parket nog niet in het vizier, maar er worden wel enkele pistes gevolgd, aldus Patrick Vits. Vandaag zal een aantal vrienden van Annick opnieuw verhoord worden om het tijdsgebruik van het meisje in de nacht van de verdwijning te kunnen reconstrueren. Momenteel bestaan er daarover nog enkele tegenstrijdigheden. Het lichaam van Annick werd gisteren in de vooravond door een wandelaar ontdekt. Speurders wilden gisterenavond het risico niet nemen om sporen te vernietigen. Daarom werd het pak ongeopend naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht. Een wetsdokter kon daar rond 22 uur bevestigen dat het om Annick Van Uytsel ging.

POLITIEKE REACTIE: Premier Verhofstadt reageert geschokt
BRUSSEL – Premier Verhofstadt reageert geschokt op het nieuws dat het lichaam van Annick Van Uytsel werd gevonden.

De Eerste Minister is geschokt en verbijsterd door de gruwelijke ontdekking van het lijk in het kanaal van Lummen. Hij biedt in de eerste plaats zijn medeleven aan aan het gezin, de familie en de vrienden van Annick Van Uytsel.’ ‘Hij roept de politiediensten op om hun speurwerk onverdroten verder te zetten totdat deze laffe moord is opgehelderd’, aldus de Premier in een eerste reactie aan Belga.

DRINGENDE OPROEP: De politie vraagt aan ieder die ook maar iets weet wat zou kunnen bijdragen tot het vinden van de dader(s) dit telaten weten aan de politie diensten via tel: 101 of de lokale tel.nummers..

Reactie:
– Voor de ouders , familie en vrienden komt nu een tijd van aanvaarding en verwerking… het slechtste is gebeurd, Annick is niet meer, lafhartig afgemaakt door een beest..
Hopelijks word hij snel gevonden en gepast gestraft…al is mijn inziens enkel de doodstraf een gepaste straf… ( voor dergelijk geval ben ik voorstander van de herinvoering)
– De politieke reactie is gekend, het standaard zinnetje en een bos bloemen zeg maar… maar beseffen zij niet dat door hun belabberd rechtsysteem dergelijke uitwassen steeds meer voorkomen… men moet daders nog meer rechten toekennen…en hun nog meer 2de kansen geven… ( Zie Dutroux & C° ) dit kan gewoon niet langer,welke reden men ook aankaart…

In de hoop dat het nooit meer gebeurd…

Don Viona

GEZOCHT – Stille optocht voor Annick om al dat verdriet te verwerken

Filed under: annick,diest,doodstraf,stille optocht,verhofstadt — donviona @ 7:30 pm

DIEST.In het stadhuis van Diest ligt een rouwregister en er komt dinsdag een stille optocht langsheen het laatste traject van Annick.
Door de moord op Annick Van Uytsel is een hele gemeenschap getroffen: ouders, broer, lief, vrienden en vriendinnen, buren, klasgenoten, leerlingen van de school die de bewuste fuif organiseerden waarna Annick verdween. Gisteren was het in Diest alle hens aan dek om het verdriet en de pijn van al die slachtoffers te helpen dragen. Burgemeester Jan Laurys deed de hele week zijn best om zoveel mogelijk ter plaatse te zijn, bij de start en het einde van elke zoektocht en ook bij de ouders van Annick. ‘We raden iedereen af om naar hen toe te gaan en we hebben op hun vraag ook een politiecombi voor hun huis geplaatst. Er zijn afspraken gemaakt over wie mag aanbellen: vrienden en leerlingen van de school van Annicks broer bijvoorbeeld.’
De pers wordt op een afstand gehouden, bevestigt ook politiecommissaris Pacolet: ‘De ouders hebben daar nu geen zin in, en zullen wel laten weten of en wanneer ze contact met de pers wensen.’ Gisterochtend hadden zich al enkele cameraploegen bij het huis gemeld. Pacolet: ‘Wij vragen niet alleen van niet aan te bellen, maar ook om geen standups te doen met het huis op de achtergrond. Tot nu toe wordt die vraag redelijk goed opgevolgd.’ Twee agenten van het lokale korps staan al de hele week intens in contact met de familie. ‘Ons doel is om alle informatie over het onderzoek eerst aan de familie te bezorgen, voor ze de pers bereikt. Wij hebben tot onze afschuw vastgesteld dat we daar telkens maar drie à vier minuten tijd voor hebben’, aldus de korpschef. ‘Denk aan donderdagavond: de overbrenging van het lichaam was bijna live op tv te volgen. Stel u in de plaats van de ouders: dan is zoiets bijna ondraaglijk.’ Donderdagavond heeft de politie ook tot vrij laat overlegd met vrienden en jongeren in het jeugdhuis Tijl, waar de zoekacties gecoördineerd werden en waar Annick geregeld kwam. De korpschef en de burgemeester waren daar bij. Pacolet: ‘De jongeren zijn natuurlijk kwaad: dat zoiets kan gebeuren! Ze hebben hun ongenoegen geuit: rondom fuiven zien ze wel vaker agenten, maar op de weg naar huis niet. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar dat kunnen we natuurlijk niet waarmaken. We kunnen ’s nachts niet overal gaan staan. Toch denk ik dat het goed is dat ze hun angsten en ongenoegens hierover hebben kunnen ventileren.’ De korpschef hoopt nu dat anderen mee inspringen: ‘De politie heeft brede schouders, maar niet breed genoeg voor al dit verdriet’.
In het Koninklijk Atheneum van Diest kregen de zesdejaars gisterochtend geen les. Zij waren het die de bewuste fuif organiseerden, waarna Annick verdween. Vijf van haar beste vriendinnen lopen er school, maar die bleven gisteren thuis, zegt directrice Françoise Van Helmont. Zij heeft voorlopig geen extra hulp ingeroepen: ‘Het Centrum voor Leerlingen begeleiding staat paraat, maar tot nu toe kunnen we het zelf aan. Een deel van de zesdejaars is in een aangename klas gaan zitten om te praten, anderen zijn met een leerkracht gaan wandelen. We hebben een rouwregister gekocht, waarin ieder zijn emoties en overpeinzingen kwijt kan.’ Van Helmont zegt dat niet alleen de leerlingen getroffen zijn. ‘Het is ook voor ons, volwassenen en begeleiders, erg aangrijpend. Dat zoiets zich heeft kunnen voordoen, in een buurt, langsheen een straat, waar ieder van ons wel eens passeert en waar sommige leerlingen elke dag voorbijkomen.’ De KSJ, waar Annick leidster was van de allerjongsten, de Smodderkes, heeft ondertussen een beroep gedaan op de kinderwerking van slachtofferhulp. Wat kunnen zij doen? ‘De begeleiders raad geven, zodat ze zelf klaar zijn om de kinderen te woord te staan en naar ze te luisteren’, zegt Ilse Delafontaine, die coördinator is van die kinderwerking. ‘Het is belangrijk op zulke moeilijke momenten dat de vertrouwde volwassenen hen kunnen bijstaan.’ Gistermiddag werd ook besloten dat de opsporingsaffiches van Child Focus overplakt zullen worden met een affiche die oproept om mee te stappen in de stille wake. Ook op die affiche zal een foto van Annick staan. ’s Morgens waren op diverse plaatsen roosjes vastgehecht aan de opsporingsaffiches.
Doodsoorzaak Annick nog steeds onduidelijk
– Over de doodsoorzaak van Annick Van Uytsel is nog steeds niets bekend. Het meisje heeft een zware slag op het hoofd gekregen , maar het is niet zeker dat ze daaraan overleden is. Dat meldt Patrick Vits, woordvoerder van het Leuvense parket vanmorgen op een persconferentie. Een verdachte voor de moord is er nog niet, maar het parket volgt wel enkele pistes.In het belang van het onderzoek wilde het parket niet veel kwijt over de precieze omstandigheden waarin het lichaam van Annick werd teruggevonden. Wat wel werd verteld is dat het meisje in plastic gewikkeld was, en dat het pakket zowel binnenin als aan de buitenzijde verzwaard was met stenen. De dader, of eventuele daders, hadden duidelijk de bedoeling het lichaam te laten zinken. Dat opzet is mislukt, aangezien het lichaam gisteren in de vooravond kwam bovendrijven in het Albertkanaal ter hoogte van Genenbos (Lummen).AutopsieOp het lichaam van het 18-jarige meisje is nog tot vannacht 5 uur een autopsie uitgevoerd, maar veel details heeft die tot nog toe niet opgeleverd. Het lichaam heeft geruime tijd in het water gelegen en dat bemoeilijkt het onderzoek. Daardoor is het nog gissen naar de doodsoorzaak van het meisje uit Schaffen. Het parket deelde wel mee dat Annick een erg zware klap op het hoofd gekregen heeft, maar of dat ook onmiddellijk haar dood heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.Het is eveneens onduidelijk of Annick gedood werd in de buurt van de vindplaats of pas later naar het Albertkanaal vervoerd werd en eventueel verder is afgedreven tot in Genenbos. Speurders zoeken in samenwerking met het leger ijverig voort naar alle mogelijke sporen in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E314, waar het gsm-signaal van Annick het laatst geregistreerd werd, en in de buurt van de vindplaats.Er wordt in de eerste plaats gezocht naar zaken die direct naar de dader zouden kunnen leiden en naar het voorwerp waarmee Annick op het hoofd geslagen is. Ook haar fiets en gsm zijn nog steeds niet terecht. Het parket liet eveneens uitschijnen dat er kledingstukken van het meisje zoek zijn. Deze namiddag zullen duikers van de brandweer in het Albertkanaal op zoek gaan naar voorwerpen die een aanwijzing zouden kunnen geven.DaderEen dader heeft het parket nog niet in het vizier, maar er worden wel enkele pistes gevolgd, aldus Patrick Vits. Vandaag zal een aantal vrienden van Annick opnieuw verhoord worden om het tijdsgebruik van het meisje in de nacht van de verdwijning te kunnen reconstrueren. Momenteel bestaan er daarover nog enkele tegenstrijdigheden. Het lichaam van Annick werd gisteren in de vooravond door een wandelaar ontdekt. Speurders wilden gisterenavond het risico niet nemen om sporen te vernietigen. Daarom werd het pak ongeopend naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht. Een wetsdokter kon daar rond 22 uur bevestigen dat het om Annick Van Uytsel ging.

POLITIEKE REACTIE: Premier Verhofstadt reageert geschokt
BRUSSEL – Premier Verhofstadt reageert geschokt op het nieuws dat het lichaam van Annick Van Uytsel werd gevonden.

De Eerste Minister is geschokt en verbijsterd door de gruwelijke ontdekking van het lijk in het kanaal van Lummen. Hij biedt in de eerste plaats zijn medeleven aan aan het gezin, de familie en de vrienden van Annick Van Uytsel.’ ‘Hij roept de politiediensten op om hun speurwerk onverdroten verder te zetten totdat deze laffe moord is opgehelderd’, aldus de Premier in een eerste reactie aan Belga.

DRINGENDE OPROEP: De politie vraagt aan ieder die ook maar iets weet wat zou kunnen bijdragen tot het vinden van de dader(s) dit telaten weten aan de politie diensten via tel: 101 of de lokale tel.nummers..

Reactie:
– Voor de ouders , familie en vrienden komt nu een tijd van aanvaarding en verwerking… het slechtste is gebeurd, Annick is niet meer, lafhartig afgemaakt door een beest..
Hopelijks word hij snel gevonden en gepast gestraft…al is mijn inziens enkel de doodstraf een gepaste straf… ( voor dergelijk geval ben ik voorstander van de herinvoering)
– De politieke reactie is gekend, het standaard zinnetje en een bos bloemen zeg maar… maar beseffen zij niet dat door hun belabberd rechtsysteem dergelijke uitwassen steeds meer voorkomen… men moet daders nog meer rechten toekennen…en hun nog meer 2de kansen geven… ( Zie Dutroux & C° ) dit kan gewoon niet langer,welke reden men ook aankaart…

In de hoop dat het nooit meer gebeurd…

Don Viona

Blog op WordPress.com.