DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

21 juni , 2007

ROYALTY – PRINS FILIP IN CHINA 20 / 06 /07

We verzamelen in een apart zaaltje van het China World Hotel, terwijl een zaal verderop de officiële receptie voor de Belgische delegatie van start gaat waar wij niet ‘welcome’ zijn..
De prinses komt als eerste binnen, en begint na de kennismaking meteen honderduit te vertellen over haar China-ervaringen. Haar souplesse spreekt boekdelen. Prins Filip komt wat achter, en mengt zich in een ander groepje. Een schril contrast met de prinses. Hij lijkt nog minder op zijn gemak dan gewoonlijk.
Het gesprek zelf tussen de prins en de journalisten komt niet op gang. Tot hij van een collega de vraag krijgt voorgeschoteld wat hij nu precies bedoelt met zijn speech.

Bedremmeld geeft hij zijn antwoord (dat vlotter leest dan dan het eruit kwam): ”Beschouw mijn speech als een kunstwerk dat niet af is.” klinkt het bijna verontschuldigend. ”Er moet nog aan gewerkt worden. Ik wil op de eerste plaats mijn ideeën delen met deze mensen zonder enige bijbedoeling. Ik heb geen kritiek of advies aan het adres van de Chinezen.”
Of de prins een voorbeeld kan geven van “een innovatie die niet zo menselijk van gelaat is”, vraag ik hem. Hij ontwijkt de vraag, zegt dat hij alles positief bedoelt, en begint een uitleg over onze sociale zekerheid, onze uitstekende ziekenhuizen, ons hoog opgeleid personeel en de farmaceutische industrie die daarop haar producten baseert. De verwarring bij ons wordt er niet minder op, integendeel. Hij slaagt er niet in een behoorlijke uitleg te geven. Het zal ongetwijfeld de vermoeidheid zijn.
Op de receptie achteraf is het Boudewijn, de man van het paleis, die ons helpt om het allemaal te begrijpen: “Deze speech moet je zien als een soort Modern Times van Charlie Chaplin, maar dan voor de 21e eeuw. Het is de uiting van een prins die iets wil aanraken, zonder het uit te diepen. Deze man moet boven het gewoel staan. Wat jullie hier te zien krijgen is een kroonprins die gegroeid is en matuur is geworden.

Reactie : Life begins at 47. Zoveel is duidelijk.

Don Viona

Advertenties

19 juni , 2007

ROYALTY – PRINS FILIP IN CHINA 18/19/06/07

Filed under: 2007,china,Filip,handelsmissie china,prins Filip — donviona @ 2:48 pm

Prins Filip heeft wat met China.
U herinnert zich ongetwijfeld nog hoe de vorige China-reis hem zuur opbrak. Het interview met een weekblad waarin de prins zwaar uithaalde naar iedereen die zou raken aan het unitaire België, het Vlaams Belang in het bijzonder. “Ze krijgen met mij te doen en ik ben een taaie.” Een prinselijke uitschuiver die hem een standje opleverde van premier Verhofstadt. En ook deze keer is het weer raak…
In haar stukje doet H.Sabbe – die bezwaarlijk ‘verdacht’ kan worden van Vlaamse of republikeinse sympathieën, want anders mag je als journalist ook niet mee op zo’n snoepreisjes – verslag van de prinselijke capriolen in Peking. Sabbe citeert uit de toespraak van de gedoodverfde troonopvolger. Een kleine bloemlezing:
Door ongebreideld produceren en consumeren dreigen we het contact met de natuur te verliezen: dat is één van de kernboodschappen die de ‘global warming’ ons stuurt.” Prins Filip als groene adept van Al Gore, het is weer eens wat anders.
In China beschouwen jullie de natuur niet als een opeenstapeling van gegevens. Jullie hebben het mysterie intact gehouden, door rekening te houden met de scheppingsgeest die aan de basis ervan ligt. Dat zijn kostbare begrippen in een wereld die te vaak focust op materieel welbehagen.” Ja zeg. Als er één land is waar het milieu zonder veel scrupules wordt opgeofferd op het altaar van de economische groei, is het China wel…
“Een spirituele boodschap met een vleugje mystiek en zelfs creationisme, die iedereen in opperste verwarring achterliet”, schrijft Hilde . En dat wordt onderlijnd met nog een citaat. “Wetenschappers die onderzoek doen, moeten zich bewust zijn van de menselijke implicaties van het onderzoek, en de gevolgen ervan voor de maatschappij.”
Als we te sterk op vernieuwing focussen, kunnen we in de absurde situatie terechtkomen waarbij wij, mensen, verplicht worden om onze eigen vernieuwingen aan te passen in plaats van omgekeerd.” Denkt de prins hierbij aan stamcelzonderzoek, of experimenten met embryo’s, vraagt Sabbe zich af. Of misschien had de prins het wel over de staatshervorming?
“Welmenend”, maar ook “een beetje wereldvreemd”, luidt de brave conclusie van Hilde . “Een beetje wereldvreemd”, dat is wel het ‘understatement’ van het jaar. Prins Filip praat nog niet tegen regendruppels, maar het scheelt niet veel… De journalisten begrepen geen snars van zijn warrige toespraak. Het was… ‘Chinees’. Maar misschien dacht de prins wel dat dat ook moét in Peking. En de Chinezen zelf? Die vonden het – heel diplomatisch – gewoon ‘fantastisch’! Prins Filip, de Eddy Wally van Laken… Waarmee we, voor alle duidelijkheid, geen slecht woord willen gezegd hebben over de Vlaamse prins van de smartlap. En dat moet straks koning worden… Filip dan wel
. (bron: ingezonden)

Reactie: De pers staat schijnbaar op scherp, men wil het thuisfront geen ‘nieuw ‘foutje ontzeggen..
Voor de rest verloop alles zoals het een prinselijke uitstap past , beetje wandelen , wat eten en tussendoor wat geschenkjes in ontvangst nemen… laten we zeggen…ze voelen zich als thuis.

Don Viona

UPDATE : De Komplete tekst.

Ladies and Gentlemen,
The main reason why I wanted to spend some time with you today, is because I believe very strongly that we can learn from each other. Tsinghua University is in the top league of academic excellence. I am delighted to speak at this prestigious institution and to share with you some of my thoughts. And I am especially pleased to address an audience of Chinese students. You as future engineers and scientists are key players in tomorrow’s world.I would like to speak to you about innovation, and in particular about the relation between innovation and the human being. My main message to you, is that we must put man at the centre of innovation. Innovation with a human face is needed to tackle the formidable challenges of our world and of the future. These challenges are global in nature, and the more global they become, the more we need to scale them to our “human” size. In trying to find answers and solutions, we in the West can learn a lot from the Chinese. Your ancient wisdom and your way of looking at nature and at man, can help us to infuse science and technology with a human approach. You see nature as a gift, to be cherished, to be grateful for, as something to feel responsible for. In nature resides the spirit of creation, a mysterious and almost sacred concept. China has understood these fundamentals centuries ago. The Chinese traditions can help us to find sustainable answers to today’s challenges. That is why Belgian universities welcome, and actively pursue, closer ties with your own universities. Leuven and Ghent already work very closely with Tsinghua, and I hope our visit today will strengthen those bonds. Inside universities themselves, more cooperation is taking place between disciplines. In Belgium, like here, cross-fertilization between disciplines helps us to tackle global problems. Our universities are opening up the curriculum of engineering faculties to include the humanities. In this way, engineers are stimulated to develop a critical view on their chosen field of specialization. This also gives them a more global outlook and helps them to refine their sense of responsibility. Closer ties between the exact sciences and the humanities also foster innovation. The final objective of research should be : to spawn innovations useful to mankind. This may sound obvious, but if we focus on innovation too exclusively, we could arrive at an absurd situation where we, humans, are forced to adapt to our own innovations, instead of the other way round. Scientists doing innovative research must therefore be aware of the human implications of this research and of the effects of their discoveries on society as a whole. Innovation is not only a question of money or available means. It rests fundamentally on a dialogue between disciplines. That is true within the universities themselves; it is also the case in the relationship between university and business. This cooperation can take many forms. In Belgium we see a flourishing of spin-offs. The managers of these companies are mostly engineers with a brilliant idea who have realized that they need to look outside their own specialization to succeed. Successful business ventures not only rest on innovative research, high quality of products or a high profit margin. Increasingly, successful business leaders are focusing on their corporate responsibility, on the role and responsibility of companies as key actors in society, and on the impact of their decisions for the general welfare of a population. Let me give you another example of the human implication of innovation. In Belgium we have one of the world’s highest concentrations of innovation in pharmaceutical research. This achievement is stimulated by putting the human needs at the centre and by a focus on care and on quality of life. Ladies and Gentlemen, It is my firm belief that innovation with a human face is a crucial combination for tackling the global challenges of tomorrow’s world. I am confident about the future where the Chinese, a dynamic people with a positive outlook, will play a very important role. We all have a clear understanding of the dangers that threaten us, in particular the challenges of our natural environment. To tackle these challenges, we need science and technology, we need to innovate, and we need to do this together. But our research and our production processes need to focus much more on human requirements. Our way of living, also, should reflect the fact that man is at the centre. Man is the measure of all things, as the ancient Greeks said. Such a view also helps us in innovating, as I have shown with my example about pharmaceutical research. We need, therefore, to change the way we look at ourselves and at nature. Westerners can learn from the Chinese, in becoming more sensitive to the mystery of nature and to the essential bond between nature and man. We should nourish our sense of humanity at the deep source of nature. In China you look at nature not as a mere accumulation of quantifiable data. You have kept its mystery intact by taking into account the spirit of creation that lies at its very core. These are very precious concepts in a world which often focuses too exclusively on material well-being. There is indeed a danger that we have alienated ourselves from our deep roots which lie in the union between man and nature. With our mind, we can dominate matter. But if we go too far along the road of indiscriminate production and consumption, we risk losing touch with our natural environment. That is one of the key messages that global warming is sending us. As we advance in scientific research and technological ingenuity, let us also focus on restoring the balance. Let us try to attain a level of harmony in our own person, and by doing so, to become more open towards others, to respect their difference and to show recognition for their identity. These attitudes are building blocks towards the realization of a harmonious society which is, in my view, one of our core missions in life. These values, Ladies and Gentlemen, motivate me personally to welcome ever closer exchanges between people. This is what I wanted to share with you today. Wee are eager to work closely with you, the Chinese people, with you here at Tsinghua University who are students today but who tomorrow will be leaders and will have to exercise the responsibility you are discovering here at the university. Let’s learn from each other, let us respect our differences but work together towards a common goal which is : shaping a better future for mankind. I count on you all, and I wish you every success in life, and plenty of happiness.
Thank you.

16 juni , 2007

ROYALTY – Prins Filip en C° in China

– Na Kuifje en Eddy Wally ,nu Prins Filip in China.
Jawel, hij is er geraakt, onze kroonprins. Mooi op tijd, in tegenstelling tot de vijf uur vertraging die wij opliepen met een niet nader te vermelden Finse luchtvaart-maatschappij.
Prins Filip vloog met een Chinese staatsmaatschappij, en dat was strategisch én diplomatiek een goede zet. Benieuwd of ook hij met een snurkende Chinees tegen zijn schouder de nacht heeft doorgebracht.
Tien helse uren doorbrengen op een vliegtuig en er geradbraakt meteen invliegen, alleen aan onze kroonprins is het niet te zien.
Het belooft een handelsmissie te worden om u tegen te zeggen. 12 dagen lang, langs 5 van de grootste steden van China (Beijing, Shenyang, Chengdu, Hong Kong en Shanghai), met in het prinselijk kielzog ruim 300 zakenmensen en nog eens 36 persmensen. Vooral dat laatste is opvallend: onze kroonprins weet andermaal de aandacht te trekken, en daarom (en volgens sommigen alleen daarom) mag hij deze delegatie leiden. En dat die persmeute er vooral bij wil zijn voor het geval onze kroonprins iets interessants wereldkundig maakt, daar hoeft niemand een tekeningetje bij te maken. ( we hopen erop)
Toegegeven, een kroonprins spreekt bij de Chinezen nog altijd méér tot de verbeelding dan pakweg een Vlaamse minister-president. Vooral wanneer die laatste, bij zijn recentste bezoek aan China, bewust de rode lopers van de Chinezen wenst te ontwijken. “Uit bescheidenheid” volgens kenners, “uit lompigheid” moeten de Chinezen gedacht hebben.
Neen, onze kroonprins heeft al lang geleerd om die rode lopers netjes te volgen. En zo hebben de Chinezen het graag.
Deze eerste dag is eigenlijk een opstapje voor de échte missie, die pas zondag goed van start gaat. “Dan is ook prinses Mathilde erbij om haar man te ondersteunen” , aldus Boudewijn Dereymaker, de man van het paleis wiens opdracht er in grote mate uit bestaat om het journaal op veilige afstand te houden. En om ons uiteraard te informeren over de dingen die mogen gezegt zijn..
Zo hebben we al geleerd dat zelfs een kroonprins het kroonjuweel van de Olympische Spelen niet mag bezoeken : het Nationaal Stadium of in de volksmond het ‘Vogelnest’ genoemd. Te gevaarlijk, zeggen de Chinezen, want het is nog niet af, én topgeheim.
Jazeker, ze doen er hier graag geheimzinnig over, over al dat spektakel dat we in de zomer van 2008 te zien gaan krijgen. Met hoge hekkens rondom de bouwwerken, en veel security.
En Belgische kroonprins of niet, hij blijft eruit.
Prins Filip mag als troostprijs wel de Olympische maquettes gaan bekijken. In het bijzijn van ondermeer Philippe Rogge, zoon van Jacques Rogge en tijdens de Spelen van 2008 de delegatieleider van het Belgisch Olympisch team. Filip en Philippe krijgen deskundige uitleg van de vice-president van het Chinese Olympisch Comité. Onze kroonprins moet zijn hele naam ”Prince Philip of Belgium” schrijven op een onderdeel van een kunstwerk dat de Belg Olivier Strebelle op de Olympische site zal neerpoten.
Wanneer de delegatie het échte Vogelnest op veilige afstand gaat bekijken, is er eventjes sprake van een piepklein diplomatiek incident. De vice-president laat onze kroonprins moederziel alleen achter om een interview weg te geven aan enkele collega’s van de pers. Het protocol zou het protocol niet zijn als de arme man hiervoor niet deskundig maar beleefd op de vingers getikt wordt. Maar een Chinees blijft lachen. In alle omstandigheden.
Het zweet begint stilaan te parelen op het voorhoofd van Boudewijn, de man van het paleis. En we zijn nog niet eens goed begonnen. Zou het de hitte zijn? of is er meer opkomst…
(bron:T.VanDeWeghe)

Reactie: Geen ; de tekst zegt genoeg…

Don Viona

8 juni , 2007

ROYALTY – Prins Filip riskeert dagvaarding

Filed under: antwerpen,dagvaarding,meir,meubelen,prins Filip — donviona @ 11:01 am

Kroonprins Filip riskeert een dagvaarding van de Vlaamse overheid.
Dat staat vrijdag in de Antwerpse kranten.Het dispuut draait rond de meubelen van het Koninklijk Paleis op de Meir in Antwerpen.
Nu het paleis wordt gerenoveerd, wil Vlaanderen de originele meubelen terug. Prins Filip nam er in de jaren negentig een aantal mee. Op de vraag om ze terug te geven, blijft het Hof al jaren stil.
Het geduld van de bevoegde Vlaamse minister Geert Bourgeois (N-VA ) is stilaan op.
Als er tegen september geen oplossing is, wil de Vlaamse overheid de zaak in handen geven van een advocaat.
Die zal dan via een juridische procedure tegen Prins Filip de eigendom van de meubelen laten vaststellen. (bron:belga)

Reactie: Schijnbaar zit er toch iets fout in die familie, de ene renoveert, de andere neemt het gewoon even mee….en heeft het niet terug.

Don Viona

9 mei , 2007

POLITIEK – Dalai lama gevraagd om thuis te blijven

Filed under: china,dalai lama,Karel De Gucht,prins Filip,Prinses Mathilde,tibet — donviona @ 3:36 pm

BRUSSEL – Voor de tweede keer in twee jaar tijd wordt de dalai lama ‘afgeraden’ om in te gaan op een uitnodiging om naar België te komen.
Een bezoek van de geestelijke leider zou mogelijk een bezoek van prins Filip aan China van 16 tot 26 juni in verlegenheid brengen. De dalai lama zou vrijdag deelnemen aan de eerste dag van de vijfde internationale conferentie voor steun aan Tibet, dat tot 14 mei wordt georganiseerd in een Brussels hotel.De dalai lama nam deel aan de vorige edities van de conferentie.
‘De dalai lama heeft zelf beslist om niet naar België te komen’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD). ‘China heeft ons zijn bezwaren overgemaakt. Wij hebben die doorgespeeld aan de dalai lama. Wij hebben de mogelijkheid om al dan niet te komen aan hem overgelaten.’ De Gucht verzekert dat de dalai lama ‘zelf heeft beslist om niet te komen’. ‘Dat is zijn vrije beslissing.’
Van zijn kant zegt de dalai lama de Belgische regering te begrijpen. Hij verkiest deze keer niet naar Brussel af te reizen om geen problemen te veroorzaken voor de regering.In de lente van 2005 werd een bezoek van de geestelijke leider al geannuleerd en uitgesteld om een reis van de koning naar China niet te overschaduwen.
Spirit-senator Lionel Vandenberghe hoopt dat ‘prins Filip, prinses Mathilde en de meereizende minister van Economie de moed hebben om het gebrek aan respect voor de mensenrechten in Tibet aan te kaarten tijdens hun economische zending.’

Reactie: Ja, politiek en religie, één potje nat dat redelijk stinkt in dit geval…en de hoop dat Filip het zal oplossen is dan ook heel klein , hopelijks doet hij weer gaan domme uitspraken, of verklaard hij de oorlog aan China, je weet maar nooit.
Don Viona

POLITIEK – Dalai lama gevraagd om thuis te blijven

Filed under: china,dalai lama,Karel De Gucht,prins Filip,Prinses Mathilde,tibet — donviona @ 1:36 pm

BRUSSEL – Voor de tweede keer in twee jaar tijd wordt de dalai lama ‘afgeraden’ om in te gaan op een uitnodiging om naar België te komen.
Een bezoek van de geestelijke leider zou mogelijk een bezoek van prins Filip aan China van 16 tot 26 juni in verlegenheid brengen. De dalai lama zou vrijdag deelnemen aan de eerste dag van de vijfde internationale conferentie voor steun aan Tibet, dat tot 14 mei wordt georganiseerd in een Brussels hotel.De dalai lama nam deel aan de vorige edities van de conferentie.
‘De dalai lama heeft zelf beslist om niet naar België te komen’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD). ‘China heeft ons zijn bezwaren overgemaakt. Wij hebben die doorgespeeld aan de dalai lama. Wij hebben de mogelijkheid om al dan niet te komen aan hem overgelaten.’ De Gucht verzekert dat de dalai lama ‘zelf heeft beslist om niet te komen’. ‘Dat is zijn vrije beslissing.’
Van zijn kant zegt de dalai lama de Belgische regering te begrijpen. Hij verkiest deze keer niet naar Brussel af te reizen om geen problemen te veroorzaken voor de regering.In de lente van 2005 werd een bezoek van de geestelijke leider al geannuleerd en uitgesteld om een reis van de koning naar China niet te overschaduwen.
Spirit-senator Lionel Vandenberghe hoopt dat ‘prins Filip, prinses Mathilde en de meereizende minister van Economie de moed hebben om het gebrek aan respect voor de mensenrechten in Tibet aan te kaarten tijdens hun economische zending.’

Reactie: Ja, politiek en religie, één potje nat dat redelijk stinkt in dit geval…en de hoop dat Filip het zal oplossen is dan ook heel klein , hopelijks doet hij weer gaan domme uitspraken, of verklaard hij de oorlog aan China, je weet maar nooit.
Don Viona

29 april , 2007

93.000 Scouts & 1 Filip

Filed under: prins Filip,scoutsbeweging — donviona @ 5:35 pm

93.000 scouts overspoelden Brussel
-In Brussel is vandaag op grootse wijze de 100e verjaardag van de scoutsbeweging gevierd. Vanmiddag was er een grote slotmanifestatie in het Koning Boudewijnstadion. Zo’n 25.000 oudere scouts kampeerden al sinds gisteren op een dertiental plaatsen in en rond de hoofdstad. Vandaag kregen ze in Brussel het gezelschap van zo’n 60.000 jongere scouts en gidsen.De NMBS had daarvoor extra treinen ingezet, die de deelnemers naar de grote Brusselse stations brachten. Twee op de drie Belgische scouts en gidsen zakten vandaag af naar Brussel. Eerst namen ze deel aan allerhande activiteiten in verschillende parken. Daarna volgden een scoutsparade door de hoofdstad en een grote slotshow in het Koning Boudewijnstadion.
– Er waren ook enkele grote namen: kroonprins Filip, premier Guy Verhofstadt, Vlaams minister-president Yves Leterme en zijn Waalse collega Elio Di Rupo.Voor de veiligheid stonden 800 scouts en gidsen in oranje pakjes in. Jonge scouts hadden een polsbandje om, wat hun identificatie moest vergemakkelijken. De organisatoren werkten uiteraard ook samen met de politie.
De scouts hadden speciale maatregelen genomen voor de warmte en de zon.
“De leiding werd opgeroepen om zeker voor veel zonnecrème en extra water te zorgen”, zegt woordvoerder Rudy Verhoeven.”We hebben extra watervoorraden aangelegd. Als die niet volstaan, is de Civiele Bescherming paraat om waterzakjes uit te delen.” Gisteren deelde de Civiele Bescherming al ruim 6.000 zakjes uit.

De organisatie hield ook het weerbericht nauwlettend in het oog. “Al ziet het er beter uit als gisteren: het is minder warm, er zijn meer wolken en mogelijk regent het tegen de avond”, zei Verhoeven ’s ochtends.

Reactie: Ja schijnbaar leeft het nog steeds bij een deel van de jeugd, en zo’n samenkomst is altijd meegenomen… schijnbaar ook voor onze prins… of denkt hij “ kan ik geen koning worden, ok dan word ik wel welpenleider !!” zolang hij maar een jobke heeft…waar hij zijn gedacht mag zeggen.
Het zelfde voor Elio…zie je die kerel al in korte broek + strikje ??

Don Viona

93.000 Scouts & 1 Filip

Filed under: prins Filip,scoutsbeweging — donviona @ 3:35 pm

93.000 scouts overspoelden Brussel
-In Brussel is vandaag op grootse wijze de 100e verjaardag van de scoutsbeweging gevierd. Vanmiddag was er een grote slotmanifestatie in het Koning Boudewijnstadion. Zo’n 25.000 oudere scouts kampeerden al sinds gisteren op een dertiental plaatsen in en rond de hoofdstad. Vandaag kregen ze in Brussel het gezelschap van zo’n 60.000 jongere scouts en gidsen.De NMBS had daarvoor extra treinen ingezet, die de deelnemers naar de grote Brusselse stations brachten. Twee op de drie Belgische scouts en gidsen zakten vandaag af naar Brussel. Eerst namen ze deel aan allerhande activiteiten in verschillende parken. Daarna volgden een scoutsparade door de hoofdstad en een grote slotshow in het Koning Boudewijnstadion.
– Er waren ook enkele grote namen: kroonprins Filip, premier Guy Verhofstadt, Vlaams minister-president Yves Leterme en zijn Waalse collega Elio Di Rupo.Voor de veiligheid stonden 800 scouts en gidsen in oranje pakjes in. Jonge scouts hadden een polsbandje om, wat hun identificatie moest vergemakkelijken. De organisatoren werkten uiteraard ook samen met de politie.
De scouts hadden speciale maatregelen genomen voor de warmte en de zon.
“De leiding werd opgeroepen om zeker voor veel zonnecrème en extra water te zorgen”, zegt woordvoerder Rudy Verhoeven.”We hebben extra watervoorraden aangelegd. Als die niet volstaan, is de Civiele Bescherming paraat om waterzakjes uit te delen.” Gisteren deelde de Civiele Bescherming al ruim 6.000 zakjes uit.

De organisatie hield ook het weerbericht nauwlettend in het oog. “Al ziet het er beter uit als gisteren: het is minder warm, er zijn meer wolken en mogelijk regent het tegen de avond”, zei Verhoeven ’s ochtends.

Reactie: Ja schijnbaar leeft het nog steeds bij een deel van de jeugd, en zo’n samenkomst is altijd meegenomen… schijnbaar ook voor onze prins… of denkt hij “ kan ik geen koning worden, ok dan word ik wel welpenleider !!” zolang hij maar een jobke heeft…waar hij zijn gedacht mag zeggen.
Het zelfde voor Elio…zie je die kerel al in korte broek + strikje ??

Don Viona

12 april , 2007

Photo vande week – ALLEEN OP STAP

Filed under: Filip,prins Filip — donviona @ 4:28 pm
Alleen op stap, zonder Mama.
Als dat maar goed afloopt !!
Don Viona

Photo vande week – ALLEEN OP STAP

Filed under: Filip,prins Filip — donviona @ 2:28 pm
Alleen op stap, zonder Mama.
Als dat maar goed afloopt !!
Don Viona

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.