DON VIONA – FIGHT FOR FREEDOM

30 november , 2005

GENT – Vlaamsekaai loopt uit de hand.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 11:50 pm

Schepen Versnick stelt aannemer in gebreke.
GENT – Schepen van Openbare Werken Geert Versnick (VLD) stelt aannemer Deckx Algemene Ondernemingen uit Dessel in gebreke. Deze aannemer voert werken uit aan de Vlaamsekaai. Ondanks herhaaldelijk aandringen lapt de aannemer alle afspraken over planning en hinder voor omwonenden aan zijn laars. Voor elke werkdag vertraging zal de aannemer worden beboet. Deze week kreeg de aannemer een proces-verbaal van ingebrekestelling. Daarin stellen de stad en Aquafin duidelijke deadlines. De aannemer moet ten laatste tegen 5 december beginnen met de aanleg van de straatgoten en de voetpaden in de Vlaamsekaai. Ten laatste tegen 13 december moet hij in alle straten de bitumineuze verharding leggen. Indien de aannemer de afspraken niet respecteert, krijgt hij per dag vertraging een boete opgelegd. Sinds eind augustus voert Deckx Algemene Ondernemingen in opdracht van Aquafin collectorwerken uit in de Vlaamsekaai. Het bestek verplicht de aannemer om de hinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Hij moet erover waken dat de woningen van de aangelanden, inclusief de inrit van de garage, toegankelijk blijven. Wanneer er toch werken vlak voor de deur plaatsvinden, moet de aannemer afspraken maken met de bewoners over de bereikbaarheid van de woning. In het bestek staat duidelijk dat deze ongemakken beperkt in de tijd moeten zijn en dat de bewoners vooraf worden verwittigd. ,,De aannemer houdt zich niet aan het bestek. Hij negeert afspraken over de faseringen en het beperken van de hinder. De planning voor de uitvoering van de bestratingswerken voor de voetpaden en parkeerstroken in de Jan Delvinlaan, Waterkluiskaai, Lozevisserstraat en Kreeftstraat werd niet gerespecteerd. De trottoirs liggen helemaal opengebroken en inwoners kunnen hierdoor moeilijk hun woning betreden. De hinder voor aangelanden is enorm groot. Ze werden ook nauwelijks ingelicht”, zegt schepen Versnick.

Goede relatie.Ondanks aandringen van de stad en Aquafin waren er amper vorderingen op de werf merkbaar. De stad en Aquafin wezen de aannemer tevergeefs op de problemen. ,,We hebben wel acht keer verslagen opgemaakt. We stellen niet zomaar iemand in gebreke. We kregen ook behoorlijk wat klachten. Het kostte ook overtuigingskracht om Aquafin, die opdrachtgever is, zover te krijgen, want de stad voert daar maar wat kleine werken uit. Bij zulke werken is het geven en nemen. Een aannemer moet een goede relatie met de buurt opbouwen. In dit geval is ze helemaal verzuurd”, stelt Versnick. Het is de tweede keer in korte tijd dat Versnick een firma in gebrek stelt. ,,Dit is het enige wapen dat we hebben. Daarnaast verzocht ik Deckx Algemene Ondernemingen te weren als aannemer op Gents grondgebied. Ik zal de Vlaamse Gemeenschap ook op de hoogte brengen. We houden Aquafin ook onder stoom om te voorkomen dat de Gentenaars hinder ondervinden.” (Bron:Karel Van Keymeulen)

Don Viona

Advertenties

GENT – Vlaamsekaai loopt uit de hand.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 9:50 pm

Schepen Versnick stelt aannemer in gebreke.
GENT – Schepen van Openbare Werken Geert Versnick (VLD) stelt aannemer Deckx Algemene Ondernemingen uit Dessel in gebreke. Deze aannemer voert werken uit aan de Vlaamsekaai. Ondanks herhaaldelijk aandringen lapt de aannemer alle afspraken over planning en hinder voor omwonenden aan zijn laars. Voor elke werkdag vertraging zal de aannemer worden beboet. Deze week kreeg de aannemer een proces-verbaal van ingebrekestelling. Daarin stellen de stad en Aquafin duidelijke deadlines. De aannemer moet ten laatste tegen 5 december beginnen met de aanleg van de straatgoten en de voetpaden in de Vlaamsekaai. Ten laatste tegen 13 december moet hij in alle straten de bitumineuze verharding leggen. Indien de aannemer de afspraken niet respecteert, krijgt hij per dag vertraging een boete opgelegd. Sinds eind augustus voert Deckx Algemene Ondernemingen in opdracht van Aquafin collectorwerken uit in de Vlaamsekaai. Het bestek verplicht de aannemer om de hinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Hij moet erover waken dat de woningen van de aangelanden, inclusief de inrit van de garage, toegankelijk blijven. Wanneer er toch werken vlak voor de deur plaatsvinden, moet de aannemer afspraken maken met de bewoners over de bereikbaarheid van de woning. In het bestek staat duidelijk dat deze ongemakken beperkt in de tijd moeten zijn en dat de bewoners vooraf worden verwittigd. ,,De aannemer houdt zich niet aan het bestek. Hij negeert afspraken over de faseringen en het beperken van de hinder. De planning voor de uitvoering van de bestratingswerken voor de voetpaden en parkeerstroken in de Jan Delvinlaan, Waterkluiskaai, Lozevisserstraat en Kreeftstraat werd niet gerespecteerd. De trottoirs liggen helemaal opengebroken en inwoners kunnen hierdoor moeilijk hun woning betreden. De hinder voor aangelanden is enorm groot. Ze werden ook nauwelijks ingelicht”, zegt schepen Versnick.

Goede relatie.Ondanks aandringen van de stad en Aquafin waren er amper vorderingen op de werf merkbaar. De stad en Aquafin wezen de aannemer tevergeefs op de problemen. ,,We hebben wel acht keer verslagen opgemaakt. We stellen niet zomaar iemand in gebreke. We kregen ook behoorlijk wat klachten. Het kostte ook overtuigingskracht om Aquafin, die opdrachtgever is, zover te krijgen, want de stad voert daar maar wat kleine werken uit. Bij zulke werken is het geven en nemen. Een aannemer moet een goede relatie met de buurt opbouwen. In dit geval is ze helemaal verzuurd”, stelt Versnick. Het is de tweede keer in korte tijd dat Versnick een firma in gebrek stelt. ,,Dit is het enige wapen dat we hebben. Daarnaast verzocht ik Deckx Algemene Ondernemingen te weren als aannemer op Gents grondgebied. Ik zal de Vlaamse Gemeenschap ook op de hoogte brengen. We houden Aquafin ook onder stoom om te voorkomen dat de Gentenaars hinder ondervinden.” (Bron:Karel Van Keymeulen)

Don Viona

Le Provencal – KoKerello – 2005

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:01 pm

LE PROVENCAL
Stand nummer 8231

Website & Information:

http://www.provencal.be/
Behoort tot sector :Voeding

Don Viona

Le Provencal – KoKerello – 2005

Filed under: Uncategorized — donviona @ 6:01 pm

LE PROVENCAL
Stand nummer 8231

Website & Information:

http://www.provencal.be/
Behoort tot sector :Voeding

Don Viona

Gent – ,,Ik moet mij vaak inhouden”

Filed under: Uncategorized — donviona @ 1:21 am

André Denys houdt toespraak voor provincieraad.
GENT – ,,Als een gouverneur niet meer moet doen dan lintjes knippen, dan mag de job onmiddellijk worden afgeschaft.” Provinciegouverneur André Denys sprak gisteren in de provincieraad duidelijke taal. In zijn toespraak evalueerde hij zijn eerste jaar als gouverneur.
POLITIEK .De gouverneur is een ambtenaar en wordt niet geacht politieke uitspraken te doen. Dat was voor André Denys niet altijd even makkelijk. ,,Ik had het moeilijk om mijn groot assembleegevoel te verzoenen met mijn rol als gouverneur. Ik moest mij tijdens de debatten vaak inhouden.
IVOREN TOREN.Elke week krijgt de gouverneur veertig uitnodigingen om op activiteiten aanwezig te zijn. ,,Ik heb vorig jaar gezegd dat ik mij zou verzetten tegen afstandelijkheid en ivoren torengedrag. Daar bestaat gelukkig geen gevaar voor. Oost-Vlaanderen leeft. Ik ben op een jaar tijd, los van mijn werkbezoeken, in 43 van de 65 gemeenten geweest en heb meer dan 120 toespraken gehouden.”
LINTJES KNIPPEN. De jongste weken was er veel te doen over de positie van een gouverneur. Volgens sommigen neemt André Denys te vaak een politiek standpunt in. ,,Ik vind het uitstekend dat er over de rol van de gouverneur wordt gesproken. Anders dreigt de functie te degraderen tot een protocolfunctie die zich beperkt tot het knippen van lintjes. Dan mag de job voor mij onmiddellijk worden afgeschaft.
OCTOPUS. André Denys vindt zichzelf een ,,institutionele octopus”. ,,De gouverneur heeft een scharnierfunctie tussen centraal en lokaal gezag. Dat vereist dat hij positie kiest en standpunten durft innemen. Die dienen niet om mijn eigen mening te verkondigen maar om de niveaus dichter bij elkaar te brengen. In mijn hart sta ik het liefst aan de kant van Oost-Vlaanderen maar de rede verplicht mij om ook Brussel niet te vergeten.
MERKNAAM. De gouverneur wil van Oost-Vlaanderen een merknaam maken. ,,Onze provincie moet een gezicht krijgen. Daarvoor moeten wij allemaal samen optreden rond drie, vier uitgezochte thema’s. Ik doe een paar suggesties: de gezellige provincie met de Gentse Feesten en het carnaval in Aalst, het Europees knooppunt met onze twee havens en het kruispunt E40-E17, de sportprovincie of de provincie van kennis met onze universiteit en onze hogescholen.”
(Bron : Dieter Herregodts)

Don Viona

29 november , 2005

Gent – ,,Ik moet mij vaak inhouden”

Filed under: Uncategorized — donviona @ 11:21 pm

André Denys houdt toespraak voor provincieraad.
GENT – ,,Als een gouverneur niet meer moet doen dan lintjes knippen, dan mag de job onmiddellijk worden afgeschaft.” Provinciegouverneur André Denys sprak gisteren in de provincieraad duidelijke taal. In zijn toespraak evalueerde hij zijn eerste jaar als gouverneur.
POLITIEK .De gouverneur is een ambtenaar en wordt niet geacht politieke uitspraken te doen. Dat was voor André Denys niet altijd even makkelijk. ,,Ik had het moeilijk om mijn groot assembleegevoel te verzoenen met mijn rol als gouverneur. Ik moest mij tijdens de debatten vaak inhouden.
IVOREN TOREN.Elke week krijgt de gouverneur veertig uitnodigingen om op activiteiten aanwezig te zijn. ,,Ik heb vorig jaar gezegd dat ik mij zou verzetten tegen afstandelijkheid en ivoren torengedrag. Daar bestaat gelukkig geen gevaar voor. Oost-Vlaanderen leeft. Ik ben op een jaar tijd, los van mijn werkbezoeken, in 43 van de 65 gemeenten geweest en heb meer dan 120 toespraken gehouden.”
LINTJES KNIPPEN. De jongste weken was er veel te doen over de positie van een gouverneur. Volgens sommigen neemt André Denys te vaak een politiek standpunt in. ,,Ik vind het uitstekend dat er over de rol van de gouverneur wordt gesproken. Anders dreigt de functie te degraderen tot een protocolfunctie die zich beperkt tot het knippen van lintjes. Dan mag de job voor mij onmiddellijk worden afgeschaft.
OCTOPUS. André Denys vindt zichzelf een ,,institutionele octopus”. ,,De gouverneur heeft een scharnierfunctie tussen centraal en lokaal gezag. Dat vereist dat hij positie kiest en standpunten durft innemen. Die dienen niet om mijn eigen mening te verkondigen maar om de niveaus dichter bij elkaar te brengen. In mijn hart sta ik het liefst aan de kant van Oost-Vlaanderen maar de rede verplicht mij om ook Brussel niet te vergeten.
MERKNAAM. De gouverneur wil van Oost-Vlaanderen een merknaam maken. ,,Onze provincie moet een gezicht krijgen. Daarvoor moeten wij allemaal samen optreden rond drie, vier uitgezochte thema’s. Ik doe een paar suggesties: de gezellige provincie met de Gentse Feesten en het carnaval in Aalst, het Europees knooppunt met onze twee havens en het kruispunt E40-E17, de sportprovincie of de provincie van kennis met onze universiteit en onze hogescholen.”
(Bron : Dieter Herregodts)

Don Viona

Koning auto; We blijven stilstaan.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 8:33 pm

Op weg van en naar ons werk staan we met z’n allen jaarlijks zo’n 5,4 miljoen uren in de file.
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) wil tegen 2010 tien procent minder auto’s in het woon-werkverkeer. ,,Een lovenswaardig plan”, vinden verkeersexperts. ,,Maar alleen staat ze machteloos.” Het Pendelplan van Kathleen Van Brempt wil ons meer met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk doen rijden. Als het echt moét met de auto, dan liever samen carpoolend in één wagen. Voorts moet, vóór er nog ergens een bedrijventerrein mag komen, eerst onderzocht worden wat de invloed zal zijn op de mobiliteit. ,,Een goed punt in een lovenswaardig plan”, vinden verkeersexperts over dat laatste voorstel. ,,Maar het is een maatregel die er twintig jaar geleden al had moeten komen. Nu worden er nog altijd bedrijventerreinen aangelegd in gebieden waar geen openbaar vervoer komt. Als we eindelijk stoppen met dat soort stommiteiten, kunnen we het autoverkeer inderdaad terugdringen.” Maar volgens de experts is het ambitieuze plan een doodgeboren kind als Van Brempt het alleen moet uitvoeren. ,,Haar bevoegdheidspakket is veel te klein”, vindt Miermans, docent verkeerskunde aan de Limburgse universiteit. ,,Hoe kunnen we nu een efficiënt mobiliteitsbeleid uitwerken als de bevoegdheden ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu verdeeld zitten over drie ministers van de Vlaamse regering? En dan nog ministers van drie verschillende partijen.” Volgens Johan De Mol, onderzoeker verkeersveiligheid aan de Universiteit Gent, zouden alle Vlaamse ministers hun schouders onder het plan moeten zetten. ,,Als de andere ministers beslissingen blijven nemen zonder rekening te houden met de gevolgen voor mobiliteit, dan blijven ze mensen naar hun auto jagen. Van Brempt kan dan alleen maar dweilen met de kraan open.”

Reactie: Openbaar vervoer, wanneer zijn we dan terplaatse , wie gaat dat betalen , en wanneer staken ze weer eens… los eerst dit op…en dan pas praten over alternatieven…voor koning auto…

Don Viona

Koning auto; We blijven stilstaan.

Filed under: Uncategorized — donviona @ 6:33 pm

Op weg van en naar ons werk staan we met z’n allen jaarlijks zo’n 5,4 miljoen uren in de file.
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) wil tegen 2010 tien procent minder auto’s in het woon-werkverkeer. ,,Een lovenswaardig plan”, vinden verkeersexperts. ,,Maar alleen staat ze machteloos.” Het Pendelplan van Kathleen Van Brempt wil ons meer met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk doen rijden. Als het echt moét met de auto, dan liever samen carpoolend in één wagen. Voorts moet, vóór er nog ergens een bedrijventerrein mag komen, eerst onderzocht worden wat de invloed zal zijn op de mobiliteit. ,,Een goed punt in een lovenswaardig plan”, vinden verkeersexperts over dat laatste voorstel. ,,Maar het is een maatregel die er twintig jaar geleden al had moeten komen. Nu worden er nog altijd bedrijventerreinen aangelegd in gebieden waar geen openbaar vervoer komt. Als we eindelijk stoppen met dat soort stommiteiten, kunnen we het autoverkeer inderdaad terugdringen.” Maar volgens de experts is het ambitieuze plan een doodgeboren kind als Van Brempt het alleen moet uitvoeren. ,,Haar bevoegdheidspakket is veel te klein”, vindt Miermans, docent verkeerskunde aan de Limburgse universiteit. ,,Hoe kunnen we nu een efficiënt mobiliteitsbeleid uitwerken als de bevoegdheden ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu verdeeld zitten over drie ministers van de Vlaamse regering? En dan nog ministers van drie verschillende partijen.” Volgens Johan De Mol, onderzoeker verkeersveiligheid aan de Universiteit Gent, zouden alle Vlaamse ministers hun schouders onder het plan moeten zetten. ,,Als de andere ministers beslissingen blijven nemen zonder rekening te houden met de gevolgen voor mobiliteit, dan blijven ze mensen naar hun auto jagen. Van Brempt kan dan alleen maar dweilen met de kraan open.”

Reactie: Openbaar vervoer, wanneer zijn we dan terplaatse , wie gaat dat betalen , en wanneer staken ze weer eens… los eerst dit op…en dan pas praten over alternatieven…voor koning auto…

Don Viona

28 november , 2005

Clouds of life

Filed under: Uncategorized — donviona @ 10:53 pm


Piros A.

GENT – Vierhonderd betogers tegen Vlaams Belang

Filed under: Uncategorized — donviona @ 7:53 pm

GENT – Zo’n 400 betogers verzamelden zaterdagnamiddag op de Vrijdagmarkt voor een betoging tegen het Vlaams Belang. ,,We willen aantonen dat aan het programma van die partij op verschillende vlakken behoorlijk wat schort”, zeggen Mil Kooyman van het ABVV en Marc Buysse van ACV. De vakbonden organiseerden de actie samen met Blokbuster. ,,Hun belangrijkste partijpunten zijn niet alleen racistisch, maar tasten ook een aantal fundamentele rechten aan. Zo zijn ze voor de afschaffing van het stakingsrecht, willen ze de werkloosheid oplossen door de vrouwen thuis te houden en vinden ze dat alleen wie veertig jaar effectief heeft gewerkt, recht heeft op een pensioen.” De sliert betogers trok via een aantal volksbuurten naar het zwembad Van Eyck. De organisatoren hadden erop aangedrongen de rust te bewaren. De overgrote meerderheid hield zich aan, op achttien herrieschoppers na.
Vlakbij het Internationaal Congrescentrum, waar een congres van het Vlaams Belang aan de gang was, beschadigden ze een aantal wagens. Na een kort kat-en-muisspel, werd het groepje opgepakt aan de Kouter.

Reactie: Dat dergelijke betogingen tegen het “Vlaams Belang er zijn is leuk en nodig…Maar onschuldige auto’s aanpakken is je op gelijke voet plaatsen met die kerels waar jullie nu precies voor op straat komen….Dus laat het beter zo…. En voor Het ABVV , maak de zaak ook eerst eens bespreekbaar in eigen rangen…en schors of veroordeel geen leden als het beruchte , ” Ja maar ” tersprake komt…

Don Viona

Volgende pagina »

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.